พระเจ้าจุงจง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าจุงจง

พระบรมนามาภิไธย ลี ยอก (이역, 李懌)
พระปรมาภิไธย พระเจ้าจุงจง
พระอิสริยยศ กษัตริย์แห่งเกาหลี
ราชวงศ์ โชซอน
ครองราชย์ ค.ศ. 1506-ค.ศ. 1544
รัชกาล 38 ปี
รัชกาลก่อน องค์ชายยอนซัน
รัชกาลถัดไป พระเจ้าอินจง
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ ค.ศ. 1488
สวรรคต ค.ศ. 1544
พระราชบิดา พระเจ้าซองจง
พระราชมารดา พระมเหสีจองฮย็อน
พระมเหสี พระมเหสีทันกยอง
พระมเหสีจางกยอง
พระมเหสีมุนจอง
พระราชบุตร พระเจ้าอินจง
พระเจ้ามยองจง
พระเจ้าจุงจง
ฮันกึล 중종
ฮันจา 中宗
RR Jungjong
MR Chungjong
ชื่อเกิด
ฮันกึล 이역
ฮันจา 李懌
RR I Yeok
MR Yi Yŏk

พระเจ้าจุงจง (เกาหลี: 중종, ฮันจา: 中宗, MC: Jungjong, MR: Chungchong ค.ศ. 1488 - ค.ศ. 1544) เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 11 ของ อาณาจักรโชซอน (ค.ศ. 1506 - ค.ศ. 1544)

รัฐประหารพระเจ้าจุงจง[แก้]

พระเจ้าจุงจงประสูติเมื่อค.ศ. 1488 เป็นพระโอรสของพระเจ้าซองจง และพระมเหสีจองฮย็อนตระกูลยุน ได้รับพระนามว่า องค์ชายจินซอง (진성대군, 晉城大君) องค์ชายจินซองมีพระเชษฐาต่างพระราชมารดาเป็นองค์ชายรัชทายาทอยู่แล้ว ขึ้นครองราชย์ในค.ศ. 1494 ภายหลังเป็นองค์ชายยอนซัน แต่หลังจากเหตุการณ์สังหารหมู่ปราชญ์ปีคัปจา องค์ชายยอนซันทรงประพฤติองค์เหลวแหลกไม่สนพระทัยกิจการบ้านเมืองจนเกิดกลียุค จนเมื่อค.ศ. 1506 คณะรัฐประหารนำโดย พัควอนจง (박원종, 朴元宗) ซองฮีอัน (성희안, 成希顔) ยูซุนจอง (유순정, 柳順汀) ฯลฯ นำกำลังทหารเข้าบุกยึด พระราชวังคยองบก ปลด องค์ชายยอนซัน ลงจากราชบัลลังก์ และขอคำรับรองจาก พระมเหสีจองฮย็อน หรือ พระพันปีจาซุน (자순대비, 慈順大妃) ในการยกองค์ชายจินซองขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ เหตุการณ์นี้เรียกว่า รัฐประหารพระเจ้าจุงจง (중종반정, 中宗反正)

องค์ชายจินซอง

หลังจากที่พระเจ้าจุงจงทรงขึ้นครองราชย์ได้เพียงเจ็ดวัน ก็เกิดเหตุการณ์ปลดพระมเหสีตระกูลชิน เนื่องจากบิดาของพระมเหสีคือ ชินซูกึน (신수근, 愼守勤) ซึ่งเป็นราชเลขานุการในรัชสมัยขององค์ชายยอนซันและได้ถูกสังหารไปในเหตุการณ์รัฐประหารพระเจ้าจุงจง คณะปฏิวัติเกรงว่าพระมเหสีจะทรงทำการแก้แค้นให้กับพระบิดา จึงปลดพระมเหสีชินออกจากตำแหน่งและเนรเทศไปนอกวังไปในค.ศ. 1506 (ต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้ายองโจจึงได้รับตำแหน่งคืน เป็นพระมเหสีทันกยอง (단경왕후, 端敬王后))

ความพยายามในการปฏิรูป[แก้]

เมื่อขึ้นครองราชสมบัติแล้ว พระเจ้าจุงจงก็มีพระปณิธานจะเยียวยารักษาบ้านเมืองหลังจากกลียุคในรัชสมัยขององค์ชายยอนซัน แต่ทว่าตลอดรัชสมัยนั้นพระเจ้าจุงจงทรงตกอยู่ใต้อำนาจของขุนนางเป็นเพียงกษัตริย์หุ่นเชิดเท่านั้น พระเจ้าจุงจงก็ได้ทรงปูนบำเหน็จแก่คณะปฏิวัติทั้งหลายให้เป็นผู้มีความดีความชอบ เรียกว่า ผู้มีความดีความชอบต่อความสงบของอาณาจักร (정국공신, 靖國功臣) พระราชทานที่ดินและทรัพย์สมบัติให้มากมายรวมทั้งมีอภิสิทธิ์ต่างๆ คณะปฏิวัติผูกขาดตำแหน่งสำคัญระดับสูง ผู้นำคณะปฏิวัติได้แก้พัควอนจง ยูซุนจอง และซองฮีอัน ผลัดกันเป็นอัครเสนาบดี ซึ่งเป็นที่ต่อต้านจากขุนนางฝ่ายซาริม จากสามกรม ซึ่งคอยโจมตีว่าคณะปฏิวัติไม่คู่ควรกับการปูนบำเหน็จและการผูกขาดตำแหน่งระดับสูง[1] และพระเจ้าจุงจงก็ทรงต้องกลายเป็นหุ่นเชิดของคณะปฏิวัติที่นำพระองค์ขึ้นสู่บัลลังก์เอง

ในค.ศ. 1510 โจรสลัดญี่ปุ่นได้ทำการบุกปล้นสะดมอย่างหนักที่เมืองท่าของโจซอน เรียกว่า การปล้มสะดมสามท่าของโจรสลัดญี่ปุ่น (삼포왜란, 三浦倭亂) ได้แก่ ปูซาน เจ และยอม

ในค.ศ. 1515 พระมเหสีตระกูลยุน พระมเหสีองค์ที่สองของพระเจ้าจุงจง สิ้นพระชนม์ขณะมีพระประสูติการพระโอรส ได้รับพระนามว่า พระมเหสีชังกยอง (장경왕후, 章敬王后) และเกิดเหตุการณ์ขุนนางท้องที่ซึ่งเป็นฝ่ายซาริมได้ถวายฎีกากล่าวหาคณะปฏิวัติว่าได้ทำร้ายอดีตพระมเหสีตระกูลชิน (폐비 신씨, 廢妃 愼氏) อย่างไม่ยุติธรรมและขอให้พระเจ้าจุงจงคืนตำแหน่งให้แก่อดีตพระมเหสีชิน ฎีกานี้เป็นที่ต่อต้านทั่วไปจากขุนนางในราชสำนักแต่ขุนนางฝ่ายซาริมคนหนึ่ง ชื่อโจกวางโจ (조광조, 趙光祖) ได้ออกมาปกป้องฎีกานี้โดยกล่าวว่ากษัตริย์ควรจะฟังการถวายคำแนะนำของขุนนางหลายๆฝ่าย แม้พระเจ้าจุงจงจะไม่ทรงคืนตำแหน่งแก่พระมเหสีชิน (อภิเษกใหม่กับพระมเหสีตระกูลยุนในค.ศ. 1517 ภายหลังคือพระมเหสีมุนจอง (문정왕후, 文定王后)) แต่พระเจ้าจุงจงก็ทรงประทับใจในความซื่อสัตย์ของโจกวางโจ

พระเจ้าจุงจงทรงไว้วางพระทัยโจกวางโจอย่างมาก ไม่ว่าโจกวางโจจะพูดอะไรพระเจ้าจุงจงก็ทรงเชื่อไปเสียหมด ในค.ศ. 1518 พระเจ้าจุงจงทรงล้มเลิกแผนการปราบชาวนูร์เชนที่วางแผนมานานจากคำประท้วงของโจกวางโจ ทำให้ขุนนางกลุ่มอำนาจเก่าไม่พอใจ โจกวางโจเมื่อมีอำนาจก็ได้นำขุนนางฝ่ายซาริมคนอื่นๆเข้ามาดำรงตำแหน่งระดับสูงแทนที่ขุนนางกลุ่มเก่า ในค.ศ. 1519 โจกวางโจได้เสนอระบบการสอบจอหงวนแบบใหม่ เรียกว่า การสอบเพื่อวัดคุณงามความดี (현량과, 賢良科) เป็นการสอบโดยอาศัยการแนะนำจากขุนนางผู้ใหญ่เพียงอย่างเดียว เพราะโจกวางโจเชื่อว่าการสอบข้อเขียนนั้นไม่อาจวัดความดีของคนได้[2] และที่ร้ายแรงที่สุดคือโจกวางโจได้เสนอให้พระเจ้าจุงจงทรงยกเลิกการปูนบำเหน็จผู้มีความดีความชอบต่อความสงบของอาณาจักรไปเสีย

ขุนนางกลุ่มเก่าจึงไม่อาจอยู่เฉยได้อีกต่อไป ฮงคยองจู นัมกอน (남곤, 南袞) และชิมจอง (심정, 沈貞) จึงวางแผนขับโจกวางโจออกจากอำนาจโดยการให้พระสนมคยองบิน ตระกูลพัค (경빈 박씨, 敬嬪 朴氏 ธิดาบุญธรรมของพัควอนจง) และพระสนมซุกอี ตระกูลฮง (, ธิดาของฮงคยองจู) ปล่อยข่าวในวังว่าราษฎรพากันสนับสนุนโจกวางโจให้เป็นกษัตริย์[3] และขุนนางทั้งสองคนจึงไปกราบทูลยุยงพระเจ้าจุงจงว่าโจกวางโจนั้นเป็นกบฏ พระเจ้าจุงจงก็ทรงเชื่อเพราะสิ่งที่พระองค์เกรงกลัวที่สุดคือการเป็นเพียงกษัตริย์หุ่นเชิดของขุนนางที่มีอำนาจ จึงทรงให้เนรเทศโจกวางโจและพรรคพวกไปที่เมืองนึงจูและประหารชีวิต ขุนนางฝ่ายซาริมทั้งหลายถูกขับออกจากราชสำนักและถูกลงโทษกันต่างๆนานา เรียกว่า เหตุการณ์สังหารหมู่ปราชญ์ปีคีมโย (기묘사화, 己卯士禍)

ตระกูลยุนเรืองอำนาจ[แก้]

คิมอันโน (김안로, 金安老) ถูกนัมกอนและชิมจองกล่าวหาว่าทุจริตฉ้อราชย์บังหลวงและถูกเนรเทศไปในปีค.ศ. 1524 ในค.ศ. 1527 นัมกอนเสียชีวิต ชิมจองได้ขึ้นเป็นอัครเสนาบดีแทน แต่คิมอันโนจัดฉากการสาปแช่งองค์ชายรัชทายาทด้วยหนู (작서의변, 灼鼠의變) และใส่ร้ายพระสนมคยองบินตระกูลพัคและชิมจองว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ในการวางแผนยกองค์ชายพกซอง (복성군, 福城君) พระโอรสอขงพระสนมคยองบินเป็นรัชทายาทแทน ชิมจองจึงถูกประหารชีวิตและพระสนมคยองบินกับพระโอรสถูกปลดจากตำแหน่งและเนรเทศ ในค.ศ. 1531 คิมอันโนได้รับพระราชทานอภัยโทษเพราะการเปิดโปงการสาปแช่งองค์ชายรัชทายาทที่ตนเองจัดฉากขึ้น และได้ยุยงให้พระเจ้าจุงจงทรงสำเร็จโทษอดีตพระสนมและองค์ชายพงซองไปเสียในค.ศ. 1533 แต่คิมอันโนก็ถูกพระมเหสีมุนจองเปิดโปงคิมอัลโลได้และคิมอันโนก็ถูกเนรเทศและประหารชีวิตในค.ศ. 1537

ในปลายรัชสมัยของพระเจ้าจุงจงตระกูลยุนแห่งพาพยอง (파평윤씨, 坡平尹氏) เรืองอำนาจด้วยสายสัมพันธ์กับพระราชวงศ์และได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าจุงจงถึงสองพระองค์ ในค.ศ. 1534 พระมเหสีมุนจองประสูติพระโอรสอีกองค์ให้แก่พระเจ้าจุงจง คือองค์ชายคยองวอน (경원대군, 慶原大君) ทำให้ตระกูลยุนแห่งพาพยองก็แบ่งเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายยุนใหญ่ (대윤, 大尹) นำโดยยุนอิม (윤임, 尹任) พระเชษฐาของพระมเหสีชังกยองและพระปิตาลุขององค์ชายรัชทายาท สนับสนุนองค์ชายรัชทายาทให้ได้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไป และฝ่ายยุนเล็ก (소윤, 小尹) นำโดยพระมเหสีมุนจอง และพระเชษฐาอีกสองคนคือ ยุนวอนโน และยุนวอนฮย็อง (윤원형, 尹元衡) สนับสนุนองค์ชายคยองวอน

พระเจ้าจุงจงสวรรคตในปีค.ศ. 1544 องค์ชายรัชทายาทที่เป็นพระโอรสของพระมเหสีชังกยองจึงได้ขึ้นครองราชย์ต่อ เป็นพระเจ้าอินจง (인종, 仁宗) ทำให้ขุนนางฝ่ายยุนใหญ่ขึ้นมามีอำนาจ แต่ก็เป็นเพียงช่วงเวลาอันสั้น พระเจ้าอินโจก็อยู่ในราชสมบัติได้ไม่นาน ก็สวรรคต พระเจ้าจุงจงมีพระสุสานชื่อว่า จองนึง (정릉, 靖陵)

พระนามเต็ม[แก้]

สมเด็จพระราชา จุงจง คงฮี ฮวีมุน โซมู ฮุมอิน ซองฮโย แห่งเกาหลี

พระบรมวงศานุวงศ์[แก้]

พระมเหสี

 1. สมเด็จพระราชินีทันคยอง ตระกูลชิน แห่งซองอึน (단경왕후 신씨)
 2. สมเด็จพระราชินีจางคยอง ตระกูลยุน แห่งพาพยอง (장경왕후 윤씨)
 3. สมเด็จพระราชินีมุนจอง ตระกูลยุน แห่งพาพยอง (문정왕후 윤씨)

พระสนม

 1. พระสนมคยองบิน ตระกูลปาร์ค (경빈 박씨)
 2. พระสนมฮีบิน ตระกูลฮง แห่งนัมยาง (희빈 홍씨)
 3. พระสนมชางบิน ตระกูลอา แห่งอันซาน (창빈 안씨)
 4. พระสนมควีอิน ตระกูลฮัน แห่งชองจู (귀인 한씨)
 5. พระสนมซุกอึย ตระกูลฮง แห่งนัมยาง (숙의 홍씨)
 6. พระสนมซุกอึย ตระกูลลี แห่งคยองจู (숙의 이씨)
 7. พระสนมซุกอึย ตระกูลนา แห่งนาจู (숙의 나씨)
 8. พระสนมซุกอึย ตระกูลฮง แห่งนัมยาง (숙의 홍씨)
 9. พระสนมซุกอึย ตระกูลคิม (숙의 김씨)
 10. พระสนมซุกวอน ตระกูลลี (숙원 이씨)
 11. พระสนมซุกวอน ตระกูลคิม (숙원 김씨)

พระโอรส

 • องค์ชายลีโฮ มกุฎราชกุมารแห่งเกาหลี (이호왕세자, 1515 - 1545) พระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีจางคยอง ตระกูลยุน แห่งพาพยอง
 • องค์ชายคยองวอน ,ลีฮวาน (경원대군 ,慶原大君 ,1534 - 1567) พระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีมุนจอง ตระกูลยุน แห่งพาพยอง
 • องค์ชายพกซอง ,ลีมี (복성군 미 ,福城君 ,1509 - 1533) พระราชโอรสของพระสนมคยองบิน ตระกูลปาร์ค
 • องค์ชายกึมวอน ,ลียอง (금원군 ,錦原君 ,1513 - 1562) พระราชโอรสของพระสนมฮีบิน ตระกูลฮง
 • องค์ชายพงซอง ,ลีวาน (봉성군 ,鳳城君 ,1528 - 1547) พระราชโอรสของพระสนมฮีบิน ตระกูลฮง
 • องค์ชายยองยาง ,ลีกอ (영양군 ,永陽君 ,1521 - 1561) พระราชโอรสของพระสนมชางบิน ตระกูลอัน แห่งอันซาน
 • องค์ชายท็อกฮึง ,ลีโช (덕흥군 ,德興君 ,1530 - 1559) พระราชโอรสของพระสนมชางบิน ตระกูลอัน แห่งอันซาน
 • องค์ชายไม่ปรากฏพระนาม (왕자 ,王子) พระราชโอรสของพระสนมควีอิน ตระกูลฮัน แห่งชองจู
 • องค์ชายแฮอัน ,ลีฮึย (해안군 ,海安君 ,1511 - 1573) พระราชโอรสของพระสนมซุกอึย ตระกูลฮง
 • องค์ชายท็อกยาง ,ลีกี (덕양군 ,德陽君 ,1524 - 1581) พระราชโอรสของพระสนมซุกอึย ตระกูลลี

พระธิดา

 • องค์หญิงฮโยฮเย ,ลีอ๊คฮา (효혜공주 ,孝惠公主 ,1511 - 1531) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีจางคยอง ตระกูลยุน แห่งพาพยอง
 • องค์หญิงอึยฮเย ,ลีอ๊คฮเย (의혜공주 ,懿惠公主 ,1521 - 1564) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีมุนจอง ตระกูลยุน แห่งพาพยอง
 • องค์หญิงฮโยซุน ,ลีอ๊ครยอน (효순공주 ,孝順公主 ,1522 - 1538) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีมุนจอง ตระกูลยุน แห่งพาพยอง
 • องค์หญิงคยองฮยอน ,ลีอ๊คฮยอน (경현공주 ,敬顯公主 ,1530 - 1584) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีมุนจอง ตระกูลยุน แห่งพาพยอง
 • องค์หญิงอินซุน (인순공주 ,仁順公主) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีมุนจอง ตระกูลยุน แห่งพาพยอง
 • องค์หญิงฮเยซุน ,ลีชอลฮวาน (혜순옹주 ,惠順翁主 ,1512 - 1583) พระราชธิดาของพระสนมคยองบิน ตระกูลปาร์ค
 • องค์หญิงฮเยจอง ,ลีซ๊อกฮวาน (혜정옹주 ,惠靜翁主 ,1514 - 1580) พระราชธิดาของพระสนมคยองบิน ตระกูลปาร์ค
 • องค์หญิงจองซิน ,ลีฮาคา (정신옹주 ,貞愼翁主 ,1526 - 1552) พระราชธิดาของพระสนมชางบิน ตระกูลอัน แห่งอันซาน
 • องค์หญิงซุกจอง ,ลีซูฮวาน (숙정옹주 ,淑靜翁主) พระราชธิดาของพระสนมซุกอึย ตระกูลคิม
 • องค์หญิงจองซุน ,ลีจองฮวาน (정순옹주 ,貞順翁主 ,1517 - ?) พระราชธิดาของพระสนมซุกวอน ตระกูลลี
 • องค์หญิงฮโยจอง ,ลีซุนฮวาน (효정옹주 ,孝靜翁主 ,1520 - 1544) พระราชธิดาของพระสนมซุกวอน ตระกูลลี

ดูเพิ่ม บัลลังก์จอมนาง

ก่อนหน้า พระเจ้าจุงจง ถัดไป
องค์ชายยอนซัน 2leftarrow.png ประมุขแห่งเกาหลี
(พ.ศ. 2049 - พ.ศ. 2087)
2rightarrow.png พระเจ้าอินจง

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.koreanhistoryproject.org/Ket/C10/E1004.htm
 2. Jae Un-Kang, Jae Eun-Kang. The land of scholars: two thousand years of Korean Confucianism.
 3. http://www.koreanhistoryproject.org/Ket/C10/E1005.htm