ข้ามไปเนื้อหา

พระครูศรีสุนทรสรกิจ (เริงศักดิ์ เขมวีโร)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระครูศรีสุนทรสรกิจ

(เริงศักดิ์ เขมวีโร)
ชื่ออื่นพระมหาเริงศักดิ์ ป.ธ.6
ส่วนบุคคล
เกิด13 กันยายน พ.ศ. 2505 (61 ปี)
นิกายมหานิกาย
การศึกษาน.ธ.เอก,ป.ธ.6,พธ.บ., M.A.(Linguistics),Ph.D.(Linguistics)
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดศรีรัตนาราม ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
อุปสมบท3 พฤษภาคม พ.ศ. 2525
พรรษา42
ตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์,เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พระครูศรีสุนทรสรกิจ (เริงศักดิ์ เขมวีโร) ป.ธ.6 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ ดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นเจ้าคณะอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ และเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,พระเกจิอาจารย์ผู้อุดมวิชชาเวทย์วิทยาคม

ชาตภูมิ

[แก้]

การบรรพชา และการอุปสมบท

[แก้]

วุฒิการศึกษา

[แก้]

การปกครองบริหารกิจการคณะสงฆ์

[แก้]

งานด้านการศึกษา

[แก้]

สมณศักดิ์,พัดยศ

[แก้]

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยค เปรียญธรรม 6 ประโยคพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

  • ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์,เล่ม125, ตอนที่ 3ข, 14 มกราคม 2551,หน้า 47.ลำดับที่959.พระมหาเริงศักดิ์ 6 ประโยค วัดหนองบัว จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูศรีสุนทรสรกิจ

อ้างอิง

[แก้]
  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2014-09-26.
  2. "ผู้บริหาร | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | Mahachulalongkornrajavidyalaya University". www.mcu.ac.th.
  3. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์,เล่ม125, ตอนที่ 3ข, 14 มกราคม 2551,หน้า 47 .ลำดับที่959.พระมหาเริงศักดิ์ 6 ประโยค วัดหนองบัว จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูศรีสุนทรสรกิจ