นัยนา เกิดวิชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
นัยนา เกิดวิชัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 มกราคม พ.ศ. 2500
จังหวัดสุพรรณบุรี
เสียชีวิต 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (62 ปี)
กรุงเทพมหานคร
รับใช้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประจำการพ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2559
ชั้นยศRTP OF-8 (Police Lieutenant General).svg พลตำรวจโท

ศาสตราจารย์ พลตำรวจโทหญิง นัยนา เกิดวิชัย (1 มกราคม พ.ศ. 2500 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562) อดีตคณบดีคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ[1], อดีตศาสตราจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติ[แก้]

ศาสตราจารย์ พลตำรวจโทหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย เกิดเมื่อวันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2500 ที่บ้านย่านซื่อ ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรของนายบุญธรรม กับนางลออ เกิดวิชัย มีพี่น้อง 8 คน คือ[2]

ชีวิตครอบครัว[แก้]

ศาสตราจารย์ พลตำรวจโทหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย สมรสกับ พันตำรวจเอก นรภัทร สุบรรณ ณ อยุธยา อดีตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาได้แยกทางกัน โดยมีบุตรสาวเพียงคนเดียวคือ

และได้รับบุตรบุญธรรมอีก 1 คน คือ

 • พันตำรวจเอก ดร.สุรชัย สุกใส รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม

ถึงแก่อนิจกรรม[แก้]

ศาสตราจารย์ พลตำรวจโทหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งลำไส้ ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 04.20 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศแปดเหลี่ยม ฉัตรเบญจาตั้งประดับ ปี่ กลองชนะ ประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืน กำหนด 3 คืน ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร 5 ไตรทอดถวายพระสงฆ์บังสุกุล แล้วพระราชทานเพลิงศพ ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดไผ่โรงวัว ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี[4]

การศึกษา[แก้]

ระดับปริญญาตรี[แก้]

ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง[แก้]

ระดับปริญญาโท[แก้]

 • พ.ศ. 2529 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2539 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2548 นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระดับปริญญาเอก[แก้]

การฝึกอบรม[แก้]

 • การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอส.) รุ่นที่ 3 กองบัญชาการศึกษา กรมตำรวจ
 • วิชาชีพครูระยะสั้น (Mini M.Ed.) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 45 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • ความรู้ของพนักงานคดีปกครองสำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานศาลปกครอง
 • การบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 23 กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การรับราชการ[แก้]

 • พ.ศ. 2526 รองสารวัตรแผนกดรรชนีและบันทึกข้อมูล กองกำกับการ 2 กองกำลังพล
 • พ.ศ. 2530 รองสารวัตรแผนกควบคุมโรงรับจำนำและค้าของเก่า กองกำกับการ 2 กองทะเบียน
 • พ.ศ. 2535 สารวัตรภาควิชากฎหมายปกครองและกฎหมายทั่วไป ส่วนวิชากฎหมาย กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • พ.ศ. 2539 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ 3) ภาควิชากฎหมายปกครองและกฎหมายทั่วไป ส่วนวิชากฎหมาย กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • พ.ศ. 2540 รองศาสตราจารย์ (สบ 4) ภาควิชากฎหมายปกครองและกฎหมายทั่วไป ส่วนวิชากฎหมาย กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • พ.ศ. 2544 รองศาสตราจารย์ (สบ 5) ภาควิชากฎหมายปกครองและกฎหมายทั่วไป ส่วนวิชากฎหมาย กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • พ.ศ. 2550 ศาสตราจารย์ (สบ 5) ภาควิชากฎหมายปกครองและกฎหมายทั่วไป ส่วนวิชากฎหมาย กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • พ.ศ. 2551 ศาสตราจารย์ (สบ 6) คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ[5]
 • พ.ศ. 2559 เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด[6]
 • พ.ศ. 2559 ศาสตราจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ เล่ม 134 ตอน 4 ข ราชกิจจานุเบกษา 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
 2. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน นายฤๅเดช เกิดวิชัย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 3. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 4. จากดินสู่ฟ้า นัยนา...ลาลับสู่สวรรค์ สรรนิพนธ์ว่าด้วยผู้หญิงที่ชื่อนัยนา เกิดวิชัย ครูต้นแบบและผู้สร้างแรงบันดาลใจ ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ
 5. ลงนามทิ้งทวนนายพลตำรวจ 439 ตำแหน่ง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 6. ฮือฮา!'นายพล'ตำรวจหญิงยื่นใบชิงเก้าอี้กกต.เป็นคนแรก แนวหน้า มั่นคง ตรงไป ตรงมา
 7. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๗ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข, ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 8. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔ หน้า ๘๕ เล่ม ๑๒๘ ตอน ๒๔ ข, ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 9. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา หน้า ๙๑ เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข, ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙