วิชาญ เกิดวิชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิชาญ เกิดวิชัย
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 มีนาคม พ.ศ. 2563
ก่อนหน้า รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ภูตะคาม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494 (71 ปี)
จังหวัดสุพรรณบุรี
คู่สมรส ยุพาพร เกิดวิชัย

นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต[1]

ประวัติ[แก้]

นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494 ที่บ้านย่านซื่อ ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรของนายบุญธรรม กับนางลออ เกิดวิชัย มีพี่น้อง 8 คน คือ[2]

ชีวิตครอบครัว[แก้]

นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย สมรสกับ นางยุพาพร เกิดวิชัย ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีบุตรสาวเพียงคนเดียวคือ

 • แพทย์หญิงณัฐณิชา เกิดวิชัย

การศึกษา[แก้]

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2510 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และวุฒิบัตรประสาทศัลยศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2516 และในปี พ.ศ. 2520[5] ตามลำดับ ต่อมาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใบที่ 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี พ.ศ. 2529 และในปีถัดมา ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใบที่ 3 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การรับราชการ[แก้]

เริ่มรับราชการครั้งแรกในตำแหน่ง ประสาทศัลยแพทย์ โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2520 ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ในปี พ.ศ. 2531 ต่อมาย้ายมารับราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา ในปี พ.ศ. 2537 และในปีถัดมาย้ายมารับราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา[6] ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ย้ายมารับราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จนกระทั่งย้ายมารับราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ในปี พ.ศ. 2545 และรับราชการเรื่อยมาจวบจนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ 2554 จากนั้นได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยบูรพา ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา[7] และในปี พ.ศ. 2563 ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติและผลงาน นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
 2. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน นายฤๅเดช เกิดวิชัย Archived 2020-06-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 3. ต้าน COVID-19 ด้วยสมุนไพร โดย นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้จัดการออนไลน์
 4. เรียนแล้วรุ่ง! “กัญชาศาสตร์ทางการแพทย์” ม.รังสิต บูรณาการศาสตร์กัญชากับสุขภาพและความงาม
 5. รายชื่อศิษย์เก่าแพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 6. รายนามทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา โรงพยาบาลเสนา
 7. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๔/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑๙, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๔๐, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๖ ข หน้า ๑๗๒, ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖