ธรณีวิศวกรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ธรณีวิศวกรรม (อังกฤษ: Engineering geology) เป็นวิชาที่ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านธรณีวิทยา มาประยุกต์ใช้ในด้านวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมเหมืองแร่ เน้นวิชาด้านกลศาสตร์ของหิน (Rock Mechanics) หรือกลศาสตร์ธรณี (Geomechanics)

"ธรณีวิศวกรรม" เป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมโยธาที่เน้นการศึกษาและการประยุกต์ใช้งานของวัสดุทางธรณีวิทยา เช่น ดิน และหิน ในโครงการก่อสร้างต่างๆ ธรณีวิศวกรรมมีบทบาทสำคัญในการออกแบบและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคาร, สะพาน, ถนน, อุโมงค์ และเขื่อน

สาขานี้รวมถึงการศึกษาคุณสมบัติของดินและหิน เช่น ความแข็งแรง, การระบายน้ำ, และการบีบตัว เพื่อให้สามารถคาดการณ์และจัดการกับปฏิกิริยาของดินและหินเมื่อมีการนำไปใช้ในโครงการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังรวมถึงการศึกษาและการป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับดินและหิน เช่น การทรุดตัวของดิน, การเลื่อนของดิน, และการพังทลายของดิน

ธรณีวิศวกรรมเป็นสาขาที่มีความสำคัญมากในการพัฒนาและการรักษาความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างต่างๆ และมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและการจัดการกับภัยพิบัติทางธรณีวิทยา เช่น แผ่นดินไหวและดินถล่ม.