ทางด่วนในประเทศมาเลเซีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แผนที่แสดงทางด่วนสายหลักในมาเลเซียตะวันตก

ทางด่วนในประเทศมาเลเซีย (มลายู: Sistem Lebuhraya Malaysia) สร้างขึ้นโดยบริษัทเอกชนภายใต้การดูแลของการทางหลวงแห่งประเทศมาเลเซีย ระบบทางด่วนของมาเลเซียเริ่มต้นด้วยทางด่วนเหนือ-ใต้ (NSE)

โครงข่ายทางด่วนของประเทศมาเลเซียถือเป็นโครงข่ายทางด่วนที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในเอเชีย รองจากประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น เป็นอันดับที่ 5 ของโลก[1] ทางด่วนในประเทศมีทั้งหมด 30 สาย และมีระยะทางรวม 1,821 กิโลเมตร (1,132 ไมล์)[2][3] และยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 219.3 กิโลเมตร (136.3 ไมล์) เป็นทางด่วนระบบปิด ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับทางด่วนในประเทศญี่ปุ่นและทางด่วนในประเทศจีน เป็นทางหลวงที่มีการควบคุมการเข้าออก

ทางด่วนมาเลเซียมีทั้งในมาเลเซียตะวันตกและมาเลเซียตะวันออก ทางด่วนสายหลักของมาเลเซียตะวันตก คือ ทางด่วนเหนือ–ใต้มีเส้นทางผ่านเมืองใหญ่ต่าง ๆ และเขตเมืองในมาเลเซียตะวันตก เช่น รัฐปีนัง อีโปะฮ์ กลังแวลลีย์ และโจโฮร์บะฮ์รู ส่วนของมาเลเซียตะวันออก คือ ทางหลวงสายแพน-บอร์เนียว เชื่อมต่อรัฐซาบะฮ์และรัฐซาราวักของมาเลเซียกับประเทศบรูไน

รายชื่อทางด่วนในประเทศมาเลเซีย[แก้]

สัญลักษณ์ (ภาพบน) และป้ายทางหลวง (ภาพล่าง) ของโครงข่ายทางด่วนในประเทศมาเลเซีย
ป้าย ชื่อ ระยะทาง (กิโลเมตร) เชื่อมต่อ ผู้รับสัมปทาน หน่วยตำรวจทางหลวง บริการสายด่วน สถานะ
E1

ทางด่วนเหนือ–ใต้ (สายเหนือ)

New Klang Valley Expressway (NKVE)
NSE Northern Route
460 km

New Klang Valley Expressway
35 km
NSE Northern Route
Bukit Kayu Hitam - Bukit Lanjan

New Klang Valley Expressway
Bukit Raja - Jalan Duta

PLUS Malaysia Berhad with its subsidiary Projek Lebuhraya Usahasama Berhad
PLUS RONDA PLUSLINE เปิดการจราจร
E2
ทางด่วนเหนือ–ใต้ (สายใต้) 312 Sungai Besi - Pandan
PLUS Malaysia Berhad with its subsidiary Projek Lebuhraya Usahasama Berhad
PLUS RONDA PLUSLINE เปิดการจราจร
E3
Second Link Expressway (LINKEDUA)
(including the Malaysia-Singapore Second Link (MSSC))
44 Senai Link
Senai International Airport - Senai Selatan

Main Link
Senai Selatan - Sultan Abu Bakar Custom Immigration and Quarantine Complex (CIQ), Tanjung Kupang - Singapore

Pontian Link
JB Parkway Interchange - Jalan Pontian

Johor Bahru Parkway
Pulai - Taman Perling

PLUS Malaysia Berhad with its subsidiary Projek Lebuhraya Usahasama Berhad
PLUS RONDA PLUSLINE เปิดการจราจร
E4 South Kedah Expressway (Lekas) Kulim - Bandar Baharu Rangkaian Lekas Berhad (RLB) อยู่ระหว่างการวางแผน
E5 Shah Alam Expressway (SAE/KESAS) 34.5 Klang - Kuala Lumpur Konsortium Expressway Shah Alam Selangor Sdn Bhd (KESAS) KESAS RONDA KESAS HOTLINE เปิดการจราจร
E6
North-South Expressway Central Link (NSECL/ELITE)
(including the Putrajaya Link)
60 Main Link
Shah Alam - Nilai North

Putrajaya Link
Putrajaya interchange - Putrajaya

PLUS Malaysia Berhad with its subsidiary Projek Lebuhraya Usahasama Berhad
PLUS RONDA PLUSLINE เปิดการจราจร
E7 Cheras - Kajang Expressway (CKE/Grand Saga) (part of Federal Route ) 11.7 Cheras - Kajang Grand Saga Sdn Bhd SAGA PATROL
(SAGA RONDA)
SAGALINE เปิดการจราจร
E8
Kuala Lumpur-Karak Expressway
(Karak Expressway) (part of Federal Route )

East Coast Expressway (ECE/LPT)
Kuala Lumpur-Karak Expressway
60 km

East Coast Expressway
358 km
Kuala Lumpur-Karak Expressway
Gombak - Karak

East Coast Expressway
Karak - Kuala Terengganu

ANIH Berhad
(เป็นที่รู้จักในชื่อ MTD Prime Sdn Bhd)

Malaysian Highway Authority (MHA)(for East Coast Expressway Phase 2)
LPT RONDA
(เป็นที่รู้จักในชื่อ PRIME RONDA)

LPT2 RONDA
LPT-LINE
(เป็นที่รู้จักในชื่อ PRIMELINE)

LPT2-HOTLINE
Kuala Lumpur-Karak Expressway
เปิดการจราจร


East Coast Expressway

Phase 1 (Karak - Jabur)
เปิดการจราจร

Phase 2 (Jabur - Kuala Terengganu)
เปิดการจราจร. Temporary maintained by the Malaysian Highway Authority (MHA)

E9 Besraya Expressway 28.3 Main Link
UPM Interchange - MRR2 (North) Interchange

Eastern Extension Link
Shamelin - Pandan Indah

Besraya Sdn Bhd
BES RONDA BESLINE เปิดการจราจร
E10 New Pantai Expressway (NPE)
(including the NPE Extension Expressway)
19.6 Subang Jaya - Bangsar New Pantai Expressway Sdn Bhd (NPE) NPE RONDA NPE INFOLINE เปิดการจราจร
E11 Damansara-Puchong Expressway (LDP) 40 Main Link
Damansara - Puchong

Puchong Barat Link
Subang Jaya South - Puchong Intan

Lingkaran Trans Kota Holdings Berhad (Litrak)
LDP RONDA LDP HELPLINE เปิดการจราจร
E12 Ampang-Kuala Lumpur Elevated Highway (AKLEH) 7.9 Kuala Lumpur - Ampang Prolintas with its subsidiary
Projek Lintasan Kota Sdn Bhd (AKLEH)
PROLINTAS RONDA PROLINTAS HOTLINE เปิดการจราจร
E13 Kemuning-Shah Alam Highway (LKSA) 14.7 Kemuning - Shah Alam Prolintas with its subsidiary
Projek Lintasan Shah Alam Sdn Bhd (LKSA)
LKSA RONDA LKSA HOTLINE เปิดการจราจร
E14
Johor Bahru Eastern Dispersal Link Expressway (EDL) 8.1 Pandan - CIQ Sultan Iskandar MRCB Lingkaran Selatan Sdn Bhd EDL RONDA EDL LINE เปิดการจราจร
E15
Butterworth-Kulim Expressway (BKE) 17 Butterworth - Kulim
PLUS Malaysia Berhad with its subsidiary Projek Lebuhraya Usahasama Berhad
PLUS RONDA PLUSLINE เปิดการจราจร
E17 Butterworth Outer Ring Road (BORR) (part of Federal Route ) 14 Around Butterworth
Sungai Dua - Perai
Lingkaran Luar Butterworth Sdn Bhd (LLB) BORR RONDA BORRLINE เปิดการจราจร
E18 Kajang Dispersal Link Expressway (SILK) 37 Around Kajang
Mines - UPM
Sistem Lingkaran-Lebuhraya Kajang Sdn Bhd (SILK) SILK RONDA SILKLINE เปิดการจราจร
E19 Ipoh-Lumut Expressway (ILE) -- Ipoh - Lumut - - -
Unknown
E20 Maju Expressway (MEX)
(Kuala Lumpur-Putrajaya Expressway (KLPE))
42 Kuala Lumpur - Putrajaya Maju Expressway Sdn Bhd
(เป็นที่รู้จักในชื่อ Konsortium Lapangan Terjaya Sdn Bhd (KLT))
MEX RONDA MEX HELPLINE เปิดการจราจร
E21 Kajang-Seremban Highway (KASEH/LEKAS) 44.3 Kajang - Seremban
Lebuhraya Kajang-Seremban Sdn. Bhd. (Lekas)
(former concessionaries known as Kajang Seremban Highway Sdn Bhd (KASEH))
LEKAS RONDA LEKAS INFOLINE เปิดการจราจร
E22 Senai-Desaru Expressway (SDE) 77 Senai - Desaru E22
Senai-Desaru Expressway Berhad (SDEB)
E22 SAFETY TEAM E22 HOTLINE เปิดการจราจร
E23 Sprint Expressway (Kerinchi Link, Damansara Link and Penchala Link) 26.5 Western Dispersial Link

Kerinchi Link
Mont Kiara - Seputeh

Damansara Link
Kayu Ara - Jalan Duta-Semantan

Penchala Link
Penchala - Mont Kiara
Sistem Penyuraian Trafik KL Barat Sdn Bhd (Sprint) SPRINT RONDA SPRINT HELPLINE เปิดการจราจร
E24 Tun Salahuddin Bridge 4 Petra Jaya - Tanah Puteh Zecon Berhad ZECON RONDA ZECON HOTLINE เปิดการจราจร
E25 Kuala Lumpur-Kuala Selangor Expressway (KLS/LATAR)
(LATAR Expressway)
(Assam Jawa-Templer Park Highway (LATAR))
32 Ijok - Templer's Park LATAR, KL-Kuala Selangor Expressway Berhad (KLS) LATAR EXPERT LATARLINE เปิดการจราจร
E26 South Klang Valley Expressway (SKVE) 51.7 Uniten - Pulau Indah SKVE Holdings Sdn Bhd SKVE RONDA CARELINE เปิดการจราจร
E28 Sultan Abdul Halim Muadzam Shah Bridge
(Penang Second Bridge)
24 South Channel
Batu Maung - Bandar Cassia
Jambatan Kedua Sdn Bhd (JKSB) JKSB RONDA JKSB INFOLINE เปิดการจราจร
E29 Seremban-Port Dickson Highway (SPDH) 23 Seremban - Port Dickson
PLUS Malaysia Berhad with its subsidiary Projek Lebuhraya Usahasama Berhad
PLUS RONDA PLUSLINE เปิดการจราจร
E30
New North Klang Straits Bypass (NNKSB) (part of Federal Route ) 17.5 Sungai Rasau - Port Klang Lebuhraya Shahpadu Sdn Bhd PADU RONDA PADULINE เปิดการจราจร
E32 West Coast Expressway (WCE) 233 Taiping - Banting West Coast Expressway (WCE) Sdn Bhd WCE RONDA WCE INFOLINE กำลังก่อสร้าง
E33
Duta-Ulu Klang Expressway (DUKE)
(including the DUKE Extension Expressway)
18 Duta - Sentul Pasar - Ulu Klang Link
Jalan Duta - Sentul Pasar - Ulu Klang

Greenwood - Sentul Pasar Link
(part of Federal Route )
Greenwood - Sentul Pasar


DUKE Extension Expressway

Sri Damansara Link

Setapak Link

Tun Razak Link
Konsortium Expressway Timur Utara Kuala Lumpur (Kesturi) DUKE RONDA DUKE LINE Duta-Ulu Klang Expressway (DUKE)
เปิดการจราจร

DUKE Extension Expressway
กำลังก่อสร้าง
E35 Guthrie Corridor Expressway (GCE) 25 Rawang - Shah Alam Prolintas with its subsidiary
Prolintas Expressways Sdn Bhd (PEX)
GCE RONDA GCE INFOLINE เปิดการจราจร
E36 Penang Bridge 13.5 Penang Island - Seberang Perai
PLUS Malaysia Berhad with its subsidiary Projek Lebuhraya Usahasama Berhad
PLUS RONDA PLUS LINE เปิดการจราจร
E37 East-West Link Expressway
(Salak Expressway)

Kuala Lumpur-Seremban Expressway
East-West Link Expressway
13 km

Kuala Lumpur-Seremban Expressway
8 km
East-West Link Expressway
Seputeh - Cheras

Kuala Lumpur-Seremban Expressway
Kuala Lumpur - Sungai Besi

ANIH Berhad
(เป็นที่รู้จักในชื่อ MetaCorp Sdn Bhd)
KLS RONDA
(เป็นที่รู้จักในชื่อ META RONDA)
KLS-LINE
(เป็นที่รู้จักในชื่อ METALINE)
เปิดการจราจร


Two toll plaza on the East-West Link Expressway abolished

E38 Stormwater Management and Road Tunnel (SMART) 4 Main tunnel
Bulatan Kampung Pandan on Jalan Tun Razak
(Kuala Lumpur Middle Ring Road) - Sungai Besi Airport on Kuala Lumpur-Seremban Expressway

Sultan Ismail link tunnel
Imbi - Main tunnel

Syarikat Mengurus Air Banjir dan Terowong Sdn Bhd
(SMART)
SMART RONDA SMART HELPLINE เปิดการจราจร
E-- Penang Outer Ring Road (PORR) -- Around George Town
Gurney Drive - Gelugor
Peninsular Metroworks Sdn Bhd (PMW) ชะลอโครงการ
E-- East Klang Valley Expressway (EKVE) -- Outer ring road along Kuala Lumpur
Sungai Pusu - Sungai Long
EKVE Sdn Bhd อยู่ระหว่างการวางแผน
E-- Damansara-Shah Alam Elevated Expressway (DASH) 23 Puncak Perdana - Penchala Prolintas with its subsidiary
Projek Lintasan Damansara-Shah Alam Sdn Bhd (DASH)
อยู่ระหว่างการวางแผน
E-- Sungai Besi-Ulu Kelang Elevated Expressway (SUKE) 31.8 Sungai Besi - Ulu Klang Prolintas with its subsidiary
Projek Lintasan Sungai Besi-Ulu Klang Sdn Bhd (SUKE)
อยู่ระหว่างการวางแผน
E-- Kuala Lumpur Arah Serendah Expressway (KLAS) -- Kuala Lumpur - Serendah อยู่ระหว่างการวางแผน
E-- Jelas Expressway (Jelas) 116 Jelapang - Selama - Batu Kawan BMT Jelas Sdn Bhd อยู่ระหว่างการวางแผน
E-- Sungai Juru Expressway (SJE) -- Sungai Juru - Batu Kawan อยู่ระหว่างการวางแผน
E-- Paroi-Senawang-KLIA Expressway (PSKE) 45 Paroi - Senawang - Kuala Lumpur International Airport (KLIA)
PLUS Malaysia Berhad with its subsidiary Projek Lebuhraya Usahasama Berhad
-- อยู่ระหว่างการวางแผน
E-- Serdang-Kinrara-Putrajaya Expressway (SKIP) 17 Serdang - Kinrara - Putrajaya Putrajaya Perdana Expressways Sdn Bhd (PPE) อยู่ระหว่างการวางแผน
E-- Kinrara-Damansara Expressway (KIDEX Skyway) 14.9 Kinrara - Damansara KIDEX Sdn Bhd โครงการถูกยกเลิก
E-- Perlis-Langkawi Bridge -- Kuala Perlis - Langkawi Island อยู่ระหว่างการวางแผน
E-- Johor Bahru-Pasir Gudang Elevated Expressway (JOPGEX) -- Johor Bahru - Pasir Gudang Beta Infra Sdn Bhd อยู่ระหว่างการวางแผน
E-- Port Dickson-Banting Expressway (PDBE) -- Port Dickson - Lukut - KLIA - Banting Beta Infra Sdn Bhd อยู่ระหว่างการวางแผน
E-- Trans Borneo Expressway (TBE) -- Sematan (Sarawak) - Serudong (Sabah) อยู่ระหว่างการวางแผน

อ้างอิง[แก้]

  1. http://skyscrapercity.com/showthread.php?t=277278
  2. "Official data from Malaysian Highway Authority". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-03-21. สืบค้นเมื่อ 2015-07-05.
  3. "Official data from Malaysian Highway Concessionaires Company Association (PSKLM)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-06-25. สืบค้นเมื่อ 2015-07-05.