ข้ามไปเนื้อหา

ตำราประวัติศาสตร์จีนยี่สิบสี่ชุด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำราประวัติศาสตร์จีนยี่สิบสี่ชุด
ภาษาจีน二十四史

ตำราประวัติศาสตร์จีนยี่สิบสี่ชุด หรือ เอ้อร์ฉือซื่อฉื่อ (จีน: 二十四史; พินอิน: Èrshísì Shǐ; เวด-ไจลส์: Erh-shih-szu shih) เรียกได้อีกชื่อว่า เจิ้งฉื่อ (จีน: 正史; พินอิน: Zhèngshǐ; เวด-ไจลส์: Chêng4shih3) หรือตำราประวัติศาสตร์จีนดั้งเดิม เป็นตำราประวัติศาสตร์สมัยราชวงศ์อย่างเป็นทางการของจีน ครอบคลุมตั้งแต่ราชวงศ์แรกสุดเมื่อ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลถึงยุคราชวงศ์หมิงในศตวรรษที่ 17

ซือหม่า เชียนขุนนางในยุคราชวงศ์ฮั่นได้ริเริ่มแบบแผนหลายอย่างของตำราประวัติศาสตร์กลุ่มนี้ แต่แบบแผนยังไม่ได้กำหนดตายตัวจนกระทั่งในยุคหลัง ๆ นับตั้งแต่ราชวงศ์ถังเป็นต้นมา แต่ละราชวงศ์จัดตั้งสำนักงานทางการเพื่อเขียนประวัติศาสตร์ของยุคก่อนหน้าโดยใช้บันทึกราชสำนักที่เป็นทางการ ส่วนหนึ่งเพื่อเชื่อมโยงยุคสมัยของตนเข้ากับยุคก่อนหน้า ในตำราประวัติศาสตร์ที่ปรับปรุงแก้ไขในยุคราชวงศ์ชิง ทั้งชุดประกอบด้วยหนังสือ 3,213 เล่มและตัวอักษรประมาณ 40 ล้านตัว ถือเป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน[1]

ชื่อ "เอ้อร์ฉือซื่อฉื่อ" ("ตำราประวัติศาสตร์จีนยี่สิบสี่ชุด") มีการใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1775 ซึ่งเป็นปีที่ 40 ในรัชสมัยของจักรพรรดิเฉียนหลง เป็นช่วงที่หมิงฉื่อที่เป็นตำราประวัติศาสตร์ชุดสุดท้ายได้การแก้ไขจนเสร็จจนออกมาเป็นตำราประวัติศาสตร์ครบชุด

ชุดตำราประวัติศาสตร์[แก้]

ชื่อชุด ราชวงศ์ที่เกี่ยวข้อง นักเขียนหลัก ปีที่รวบรวม หมายเหตุ
ฉื่อจี้
史記
ตั้งแต่ยุคของหฺวางตี้ถึงจักรพรรดิฮั่นอู่ ซือหม่า เชียน
(ราชวงศ์ฮั่น)
91 ปีก่อนคริสตกาล ส่วนหนึ่งของสี่ประวัติศาสตร์นิพนธ์ยุคแรก (前四史)
ฮั่นชู
漢書
ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก
ราชวงศ์ซิน
ปาน กู้
(ราชวงศ์ฮั่น)
ค.ศ. 82 ส่วนหนึ่งของสี่ประวัติศาสตร์นิพนธ์ยุคแรก (前四史)
ซานกั๋วจื้อ / จดหมายเหตุสามก๊ก
三國志
วุยก๊ก / เฉาเว่ย์
จ๊กก๊ก / สู่ฮั่น
ง่อก๊ก / ตงอู๋
เฉิน โช่ว / ตันซิ่ว
(ราชวงศ์จิ้น)
ค.ศ. 289 ส่วนหนึ่งของสี่ประวัติศาสตร์นิพนธ์ยุคแรก (前四史) มีการขยายความอย่างมากโดยอรรถาธิบายที่แทรกเพิ่มในภายหลัง
โฮ่วฮั่นชู
後漢書
ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ฟ่าน เย่
(ราชวงศ์หลิวซ่ง)
ค.ศ. 445 ส่วนหนึ่งของสี่ประวัติศาสตร์นิพนธ์ยุคแรก (前四史) (前四史)[2]
ซ่งชู
宋書
ราชวงศ์หลิวซ่ง เฉิ่น เยฺว
(ราชวงศ์เหลียง)
ค.ศ. 488
หนานฉีชู
南齊書
ราชวงศ์ฉีใต้ เซียว จื๋อเสี่ยน
(ราชวงศ์เหลียง)
ค.ศ. 537
เว่ย์ชู
魏書
ราชวงศ์เว่ย์เหนือ
ราชวงศ์เว่ย์ตะวันออก
เว่ย์ โชว
(ราชวงศ์ฉีเหนือ)
ค.ศ. 554
เหลียงชู
梁書
ราชวงศ์เหลียง เหยา ซือเหลียน
(ราชวงศ์ถัง)
ค.ศ. 636 ส่วนหนึ่งของแปดประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่รวบรวมในยุคราชวงศ์ถัง (唐初八史)
เฉินชู
陳書
ราชวงศ์เฉิน เหยา ซือเหลียน
(ราชวงศ์ถัง)
ค.ศ. 636 ส่วนหนึ่งของแปดประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่รวบรวมในยุคราชวงศ์ถัง (唐初八史)
เป่ย์ฉีชู
北齊書
ราชวงศ์ฉีเหนือ หลี ไป่เย่า
(ราชวงศ์ถัง)
ค.ศ. 636 ส่วนหนึ่งของแปดประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่รวบรวมในยุคราชวงศ์ถัง (唐初八史)
โจวชู
周書
ราชวงศ์เว่ย์ตะวันตก
ราชวงศ์โจวเหนือ
หลิงหู เต๋อเฟิน
(ราชวงศ์ถัง)
ค.ศ. 636 ส่วนหนึ่งของแปดประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่รวบรวมในยุคราชวงศ์ถัง (唐初八史)
สุยชู
隋書
ราชวงศ์สุย เว่ย์ เจิง
(ราชวงศ์ถัง)
ค.ศ. 636 ส่วนหนึ่งของแปดประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่รวบรวมในยุคราชวงศ์ถัง (唐初八史)
จิ้นชู
晉書
ราชวงศ์จิ้นตะวันตก
ราชวงศ์จิ้นตะวันออก
ฝาง เสฺวียนหลิง
(ราชวงศ์ถัง)
ค.ศ. 648 ส่วนหนึ่งของแปดประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่รวบรวมในยุคราชวงศ์ถัง (唐初八史)
หนานฉื่อ
南史
ราชวงศ์หลิวซ่ง
ราชวงศ์ฉีใต้
ราชวงศ์เหลียง
ราชวงศ์เฉิน
หลี่ เหยียนโช่ว
(ราชวงศ์ถัง)
ค.ศ. 659 ส่วนหนึ่งของแปดประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่รวบรวมในยุคราชวงศ์ถัง (唐初八史)
เป๋ย์ฉื่อ
北史
ราชวงศ์เว่ย์เหนือ
ราชวงศ์เว่ย์ตะวันออก
ราชวงศ์เว่ย์ตะวันตก
ราชวงศ์ฉีเหนือ
ราชวงศ์โจวเหนือ
ราชวงศ์สุย
หลี่ เหยียนโช่ว
(ราชวงศ์ถัง)
ค.ศ. 659 ส่วนหนึ่งของแปดประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่รวบรวมในยุคราชวงศ์ถัง (唐初八史)
จิ้วถังชู
舊唐書
ราชวงศ์ถัง หลิว ซฺวี่
(ราชวงศ์จิ้นยุคหลัง)
ค.ศ. 945
จิ้วอู่ไต้ฉื่อ
舊五代史
ราชวงศ์เหลียงยุคหลัง
ราชวงศ์ถังยุคหลัง
ราชวงศ์จิ้นยุคหลัง
ราชวงศ์ฮั่นยุคหลัง
ราชวงศ์โจวยุคหลัง
เซฺว จฺวีเจิ้ง
(ราชวงศ์ซ่ง)
ค.ศ. 974
อู่ไต้ฉื่อจี้
五代史記
ราชวงศ์เหลียงยุคหลัง
ราชวงศ์ถังยุคหลัง
ราชวงศ์จิ้นยุคหลัง
ราชวงศ์ฮั่นยุคหลัง
ราชวงศ์โจวยุคหลัง
โอวหยาง ซิว
(ราชวงศ์ซ่ง)
ค.ศ. 1053 มีอีกชื่อเรียกว่า "ซินอู่ไต้ฉื่อ" (新五代史)
ซินถังชู
新唐書
ราชวงศ์ถัง โอวหยาง ซิว
(ราชวงศ์ซ่ง)
ค.ศ. 1060
เหลียวฉื่อ
遼史
ราชวงศ์เหลียว
ราชวงศ์เหลียวตะวันตก
Toqto'a
(ราชวงศ์หยวน)
ค.ศ. 1343 ส่วนหนึ่งของสามประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่รวบรวมในยุคราชวงศ์หยวน (元末三史)[3]
จินฉื่อ
金史
ราชวงศ์จิน Toqto'a
(ราชวงศ์หยวน)
ค.ศ. 1345 ส่วนหนึ่งของสามประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่รวบรวมในยุคราชวงศ์หยวน (元末三史)
ซ่งฉื่อ
宋史
ราชวงศ์ซ่งเหนือ
ราชวงศ์ซ่งใต้
Toqto'a
(ราชวงศ์หยวน)
ค.ศ. 1345 ส่วนหนึ่งของสามประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่รวบรวมในยุคราชวงศ์หยวน (元末三史)
ยฺเหวียนฉื่อ
元史
ราชวงศ์หยวน ซ่ง เหลียน
(ราชวงศ์หมิง)
ค.ศ. 1370
หมิงฉื่อ
明史
ราชวงศ์หมิง จาง ถิง-ยฺวี่
(ราชวงศ์ชิง)
ค.ศ. 1739

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. Ch 49, "Standard Histories," in Endymion Wilkinson. Chinese History: A New Manual. (Cambridge, MA: Harvard University Asia Center, Harvard-Yenching Institute Monograph Series, 2012). ISBN 9780674067158. Also see "Standard Histories" link to the Googlebook of the 2000 edition of Wilkinson.
  2. Hill, John E. (2009) Through the Jade Gate to Rome: A Study of the Silk Routes during the Later Han Dynasty, 1st to 2nd Centuries CE. BookSurge, Charleston, South Carolina. ISBN 978-1-4392-2134-1.
  3. Xu Elina-Qian, p. 23.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]