จังหวัดของประเทศเวียดนาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก จังหวัดของเวียดนาม)
จังหวัด
Tỉnh
Vietnam location map1.svg
หมวดหมู่รัฐเดี่ยว
ที่ตั้งประเทศเวียดนาม
ก่อตั้งค.ศ. 1976
จำนวน63[1] (ณ ค.ศ. 2020)
ประชากร313,905 (บั๊กกั่น) – 8,993,082 (นครโฮจิมินห์)
พื้นที่822.7 ตารางกิโลเมตร (317.6 ตารางไมล์) (บั๊กกั่น) – 16,493.7 ตารางกิโลเมตร (6,368.3 ตารางไมล์) (เหงะอาน)
การปกครองรัฐบาลประจำจังหวัด พรรคเดียว ลัทธิมากซ์-เลนิน
หน่วยการปกครองอำเภอ

ประเทศเวียดนาม แบ่งเขตการปกครองระดับบนสุดออกเป็น 58 จังหวัด (tỉnh) และ 5 เทศบาลนคร ซึ่งเทศบาลนครอยู่ในระดับเดียวกับจังหวัด (thành phố trực thuộc trung ương)

จังหวัดต่าง ๆ จะแบ่งออกเป็นอำเภอ (huyện) นครภายใต้จังหวัด (thành phố trực thuộc tỉnh) และเมืองระดับอำเภอ (thị xã) ซึ่งจะแบ่งออกเป็นเมืองระดับตำบล (thị trấn) หรือตำบล ()

ส่วนเทศบาลนครจะแบ่งออกเป็นเขต (quận) และอำเภอ โดยแต่ละเขตจะแบ่งออกเป็นแขวง (phường) แต่ละอำเภอจะแบ่งออกเป็นเมืองระดับตำบลหรือตำบล

รัฐบาล[แก้]

สภาประชาชน[แก้]

คณะกรรมการประชาชน[แก้]

รายชื่อและสถิติ[แก้]

ธง/ตรา
จังหวัด/เมือง
จังหวัด/เมือง เมืองหลัก พื้นที่
(ตร.กม.)[2]
ประชากร
[2]
ความหนาแน่น
(คนต่อ ตร.กม.)
[2]
อัตราส่วนเขตเมือง
(ร้อยละ)
[2]
ภาค
ฮานอย (เทศบาลนคร) ----- 3,119.0 6,451,909 2,068.6 41.0 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
จังหวัดห่าซาง ห่าซาง 7,945.8 724,537 91.2 11.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไฟล์:Emblem of Caobang Province.png จังหวัดกาวบั่ง กาวบั่ง 6,724.6 507,183 75.4 16.9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไฟล์:Emblem of Backan Province.png จังหวัดบั๊กกั่น บั๊กกั่น 4,868.4 293,826 60.4 16.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไฟล์:Emblem of Tuyenquang Province.png จังหวัดเตวียนกวาง เตวียนกวาง 5,870.4 724,821 123.5 13.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไฟล์:Emblem of Laocai Province.png จังหวัดหล่าวกาย หล่าวกาย 6,383.9 614,595 96.3 21.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดเดี่ยนเบียน เดียนเบียนฟู 9,562.5 490,306 51.3 15.0 ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ไฟล์:Emblem of Laichau Province.png จังหวัดลายเจิว ลายเจิว 9,112.3 370,502 40.7 14.2 ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ไฟล์:Emblem of Sonla Province.png จังหวัดเซินลา เซินลา 14,174.4 1,076,055 75.9 13.8 ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ไฟล์:Emblem of Yenbai Province.png จังหวัดเอียนบ๊าย เอียนบ๊าย 6,899.5 740,397 107.3 18.8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไฟล์:Emblem of Hoabinh Province.png จังหวัดฮหว่าบิ่ญ ฮหว่าบิ่ญ 4,684.2 785,217 167.6 15.0 ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ไฟล์:Emblem of Thainguyen Province.png จังหวัดท้ายเงวียน ท้ายเงวียน 3,546.6 1,123,116 316.7 25.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไฟล์:Emblem of Langson Province.png จังหวัดหลั่งเซิน หลั่งเซิน 8,331.2 732,515 87.9 19.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไฟล์:Emblem of Quangninh Province.png จังหวัดกว๋างนิญ หะล็อง 6,099.0 1,144,988 187.7 51.9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไฟล์:Emblem of Bacgiang Province.png จังหวัดบั๊กซาง บั๊กซาง 3,827.4 1,554,131 406.1 9.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไฟล์:Emblem of Phutho Province.png จังหวัดฟู้เถาะ เหวียตจี่ 3,528.4 1,316,389 373.1 15.8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไฟล์:Emblem of Vinhphuc Province.png จังหวัดหวิญฟุก หวิญฟุก 1,373.2 999,786 728.1 22.4 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
ไฟล์:Emblem of Bacninh Province.png จังหวัดบั๊กนิญ บั๊กนิญ 823.1 1,024,472 1,244.7 23.5 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
ไฟล์:Emblem of Haiduong Province.png จังหวัดหายเซือง หายเซือง 1,652.8 1,705,059 1,031.6 19.0 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
ไฮฟอง (เทศบาลนคร) ----- 1,520.7 1,837,173 1,208.1 46.1 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
จังหวัดฮึงเอียน ฮึงเอียน 923.5 1,127,903 1,221.3 12.1 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
จังหวัดท้ายบิ่ญ ท้ายบิ่ญ 1,546.5 1,781,842 1,152.1 9.7 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
ไฟล์:Emblem of Hanam Province.png จังหวัดห่านาม ฝูลี้ 859.7 784,045 912.0 9.5 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
ไฟล์:Emblem of Namdinh Province.png จังหวัดนามดิ่ญ นามดิ่ญ 1,650.8 1,828,111 1,107.4 17.6 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
ไฟล์:Emblem of Ninhbinh Province.png จังหวัดนิญบิ่ญ นิญบิ่ญ 1,392.4 898,999 645.6 17.9 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
ไฟล์:Emblem of Thanhhoa Province.png จังหวัดทัญฮว้า ทัญฮว้า 11,136.3 3,400,595 305.4 10.4 ชายฝั่งตอนกลางเหนือ
ไฟล์:Emblem of Nghean Province.png จังหวัดเหงะอาน วิญ 16,498.5 2,912,041 176.5 12.9 ชายฝั่งตอนกลางเหนือ
ไฟล์:Emblem of Hatinh Province.png จังหวัดห่าติ๋ญ ห่าติ๋ญ 6,026.5 1,227,038 203.6 14.9 ชายฝั่งตอนกลางเหนือ
จังหวัดกว๋างบิ่ญ ด่งเฮ้ย 8,065.3 844,893 104.8 15.0 ชายฝั่งตอนกลางเหนือ
ไฟล์:Emblem of Quangtri Province.png จังหวัดกว๋างจิ ดงห่า 4,760.1 598,324 125.7 27.4 ชายฝั่งตอนกลางเหนือ
ไฟล์:Emblem of Thuathienhue Province.png จังหวัดเถื่อเทียน-เว้ เว้ 5,065.3 1,087,420 214.7 36.0 ชายฝั่งตอนกลางเหนือ
ดานัง (เทศบาลนคร) ----- 1,257.3 887,435 705.8 86.9 ชายฝั่งตอนกลางใต้
ไฟล์:Emblem of Quangnam Province.png จังหวัดกว๋างนาม ตามกี่ 10,438.3 1,422,319 136.3 18.6 ชายฝั่งตอนกลางใต้
จังหวัดกว๋างหงาย กว๋างหงาย 5,152.7 1,216,773 236.1 14.6 ชายฝั่งตอนกลางใต้
ไฟล์:Emblem of Binhdinh Province.png จังหวัดบิ่ญดิ่ญ กวีเญิน 6,039.6 1,486,465 246.1 27.7 ชายฝั่งตอนกลางใต้
ไฟล์:Emblem of Phuyen Province.png จังหวัดฟู้เอียน ตวีฮหว่า 5,060.6 862,231 170.4 21.8 ชายฝั่งตอนกลางใต้
ไฟล์:Emblem of Khanhhoa Province.png จังหวัดคั้ญฮหว่า ญาจาง 5,217.6 1,157,604 221.9 39.9 ชายฝั่งตอนกลางใต้
ไฟล์:Emblem of Ninhthuan Province.png จังหวัดนิญถ่วน ฟานซาง-ท้าปจ่าม 3,363.1 564,993 168.0 36.1 ชายฝั่งตอนกลางใต้
/ไฟล์:Emblem of Binhthuan Province.png จังหวัดบิ่ญถ่วน ฟานเที้ยต 7,836.9 1,167,023 148.9 39.3 ชายฝั่งตอนกลางใต้
ไฟล์:Emblem of Kontum Province.png จังหวัดกอนตูม กอนตูม 9,690.5 430,133 44.4 33.5 ที่สูงตอนกลาง
จังหวัดซาลาย เปล็ยกู 15,536.9 1,274,412 82.0 28.6 ที่สูงตอนกลาง
ไฟล์:Emblem of Daklak Province.png จังหวัดดั๊กลัก บวนมาถ็วต 13,139.2 1,733,624 131.9 24.0 ที่สูงตอนกลาง
ไฟล์:Emblem of Daknong Province.png จังหวัดดั๊กนง ซาเหงีย 6,516.9 489,382 75.1 14.7 ที่สูงตอนกลาง
ไฟล์:Emblem of Lamdong Province.png จังหวัดเลิมด่ง ด่าหลัต 9,776.1 1,187,574 121.5 37.8 ที่สูงตอนกลาง
จังหวัดบิ่ญเฟื้อก ด่งสว่าย 6,883.4 873,598 126.9 16.5 ภาคตะวันออกเฉียงใต้
ไฟล์:Emblem of Tayninh Province.png จังหวัดเต็ยนิญ เต็ยนิญ 4,035.9 1,066,513 264.3 15.6 ภาคตะวันออกเฉียงใต้
ไฟล์:Emblem of Binhduong Province.png จังหวัดบิ่ญเซือง ถูเสิ่วหมต 2,696.2 1,481,550 549.5 29.9 ภาคตะวันออกเฉียงใต้
จังหวัดด่งนาย เบียนฮหว่า 5,903.9 2,486,154 421.1 33.2 ภาคตะวันออกเฉียงใต้
จังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่า หวุงเต่า 1,989.6 996,682 500.9 49.9 ภาคตะวันออกเฉียงใต้
โฮจิมินห์ (เทศบาลนคร) ----- 2,095.1 7,162,864 3,418.9 83.3 ภาคตะวันออกเฉียงใต้
ไฟล์:Emblem of Longan Province.png จังหวัดล็องอาน เตินอาน 4,493.8 1,436,066 319.6 17.4 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดเตี่ยนซาง หมีทอ 2,484.2 1,672,271 673.2 13.7 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
ไฟล์:Emblem of Bentre Province.png จังหวัดเบ๊นแจ เบ๊นแจ 2,360.2 1,255,946 532.1 9.9 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดจ่าวิญ จ่าวิญ 2,295.1 1,003,012 437.0 15.3 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
ไฟล์:Emblem of Vinhlong Province.png จังหวัดหวิญล็อง หวิญล็อง 1,479.1 1,024,707 692.8 15.3 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
ไฟล์:Emblem of Dongthap Province.png จังหวัดด่งท้าป กาวหลัญ 3,376.4 1,666,467 493.9 17.8 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
ไฟล์:Emblem of Angiang Province.png จังหวัดอานซาง ล็องเซวียน 3,536.8 2,142,709 605.8 28.4 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
ไฟล์:Emblem of Kiengiang Province.png จังหวัดเกียนซาง สักซ้า 6,348.3 1,688,248 265.9 27.0 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
เกิ่นเทอ (เทศบาลนคร) ----- 1,401.6 1,188,435 847.9 65.9 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
ไฟล์:Emblem of Haugiang Province.png จังหวัดเหิ่วซาง หวิทัญ 1,601.1 757,300 473.0 19.6 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
ไฟล์:Emblem of Soctrang Province.png จังหวัดซ้อกจัง ซ้อกจัง 3,312.3 1,292,853 390.3 19.4 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
ไฟล์:Emblem of Baclieu Province.png จังหวัดบักเลียว บักเลียว 2,584.1 856,518 331.5 26.1 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
ไฟล์:Emblem of Camau Province.png จังหวัดก่าเมา ก่าเมา 5,331.7 1,206,938 226.4 20.4 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

ภาค[แก้]

VietnameseRegions.png

รัฐบาลเวียดนามมักจะจัดกลุ่มจังหวัดต่าง ๆ โดยออกเป็น 8 ภาค การแบ่งภูมิภาคเช่นนี้ไม่ได้ถูกใช้เสมอไปและบางครั้งอาจพบการแบ่งกลุ่มจังหวัดแบบอื่นอีก ภาคทั้งแปดภาคได้แก่

██ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ (Tây Bắc Bộ; เต็ยบั๊กโบะ)
██ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Đông Bắc Bộ; ดงบั๊กโบะ)
██ ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง (Đồng Bằng Sông Hồng; ด่งบั่งซงห่ง)
██ ชายฝั่งตอนกลางเหนือ (Bắc Trung Bộ; บั๊กจุงโบะ)
██ ชายฝั่งตอนกลางใต้ (Nam Trung Bộ; นามจุงโบะ)
██ ที่สูงตอนกลาง (Tây Nguyên; เต็ยเงวียน)
██ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ (Đông Nam Bộ; ดงนามโบะ)
██ ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (Đồng Bằng Sông Cửu Long; ด่งบั่งซงกื๋วล็อง)

จังหวัดในอดีต[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. รวมห้าเทศบาล
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 General Statics Office of Vietnam

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]