เพลงชาติชิลี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
สเปน: Himno Nacional de Chile
คำแปล: เพลงชาติสาธารณรัฐชิลี
Himno nacional de Chile(portada).jpg
หน้าปกสกอร์ดนตรีเพลงชาติชิลี
ข้อมูลทั่วไป
เพลงชาติ ธงของประเทศชิลี ชิลี
ชื่ออื่น สเปน: Canción Nacional
คำแปล เพลงชาติ
เนื้อร้อง อูเซบิโอ ลิลโล
แต่งเมื่อ ค.ศ. 1847
ทำนอง รามอน คาร์นิเซีย
แต่งเมื่อ ค.ศ. 1827
เริ่มใช้ ค.ศ. 1828
เพลงชาติชิลี (บรรเลง)

เพลงชาติชิลี (สเปน: Himno Nacional de Chile) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Canción Nacional (เพลงชาติ) เพลงนี้มีประวัติสองเนื้อร้องและสองทำนอง ซึ่งทำให้เพลงนี้มีทั้งหมดสามรุ่น รุ่นปัจจุบันประพันธ์โดย รามอน คาร์นิเซีย ประพันธ์คำร้องโดย อูเซบิโล ลิลโล เพลงแบ่งเป็นหกส่วนและส่วนร้องรับ

ประวัติ[แก้]

เพลงชาติฉบับแรก ค.ศ. 1819[แก้]

ดูบทความหลักที่: เพลงประจำชาติชิลี

เพลงชีลี มีจุดเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1819, รัฐบาลได้มีการจัดประชุมในการประพันธ์เนื้อร้อง และ ทำนองอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ในปีเดียวกัน.

"เพลงประจำชาติ" ประพันธ์บทร้องโดย เบร์นาโด เด เบรา อี ปินตาโด และ เรียบเรียงทำนองโดย มานูเอล โรเบลส กูติเอร์เรซ ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ 20 สิงหาคม ค.ศ. 1820โรงละครโดมิงโก อาร์เตียกา โดยได้ขับร้องในระหว่างงานเทศกาลหนึ่งในเดือนกันยายน ค.ศ. 1819.

ในช่วงก่อนเริ่มงานเทศกาล ทุกคนที่อยู่ภายในงานได้ยืนตรงร้องเพลงดังกล่าว. เบร์นาโด โอคีกินส์ และ ฟรีย์รี ฟังเพลงดังกล่าวด้วยความเคารพ และ เป็นเพลงแห่งชัยชนะของชาติ. ทำนองเพลงที่ขับร้องในโรงละครมีจังหวะที่ช้า, จนถึงบทร้องที่กล่าวถึงการสถาปนาประเทศ.

ด็อกเตอร์ เบร์นาโด, เป็นผู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในช่วงการประกาศเอกราช จึงได้ประพันธ์เนื้อร้อง ให้สอดคล้องกับทำนองเพลงที่โรเบลสได้เรียบเรียงเสียง เพลงบประจำชาติได้มาจนถึง ค.ศ. 1828[1][2] โดยได้มีการแก้ไขเนื้อที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน.

เพลงชาติฉบับที่2 ค.ศ. 1828[แก้]

เนื้อร้อง[แก้]

บทร้องฉบับราชการ ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ (ร้องเฉพาะบทที่ 5 และ บทประสานเสียง [ข้อบังคับที่ 260] )

อิมโนนาเซียวนัลเดชิลี
บทร้องภาษาสเปน คำแปล
บทประสานเสียง

Dulce Patria, recibe los votos
con que Chile en tus aras juró
que o la tumba serás de los libres
o el asilo contra la opresión.

ปิตุภูมิอันแสนหวานยอมรับคำสาบาน
ที่ชิลีสาบานที่แท่นบูชาของคุณ
ทั้งหลุมฝังศพของคุณจะเป็นอิสระ
หรือที่ลี้ภัยกับการกดขี่

บทที่ 1

Ha cesado la lucha sangrienta;
ya es hermano el que ayer invasor;
de tres siglos lavamos la afrenta
combatiendo en el campo de honor.
El que ayer doblegábase esclavo
hoy ya libre y triunfante se ve;
libertad es la herencia del bravo,
la Victoria se humilla a su pie.

He stopped the bloody fight;
and brother yesterday is invasive;
three centuries wash the shame
fighting in the field of honor.
The slave doblegábase yesterday
today and is free and triumphant;
freedom is the heritage of the brave,
Victory humbles his foot.

บทที่ 2

Alza, Chile, sin mancha la frente;
conquistaste tu nombre en la lid;
siempre noble, constante y valiente
te encontraron los hijos del Cid.
Que tus libres tranquilos coronen
a las artes, la industria y la paz,
y de triunfos cantares entonen
que amedrenten al déspota audaz.

Rise, Chile, spotless forehead;
conquer your name on the lid;
always noble, constant and courageous
I found the children of the Cid.
Your book on your crowned
the arts, industry and peace,
sing songs and triumphs
to intimidate the despot bold.

บทที่ 3
(ประกาศใช้เพิ่มเติมในสมัยของเอากุสโต ปีโนเชต)

Vuestros nombres, valientes soldados,
que habéis sido de Chile el sostén,
nuestros pechos los llevan grabados;
los sabrán nuestros hijos también.
Sean ellos el grito de muerte
que lancemos marchando a lidiar,
y sonando en la boca del fuerte
hagan siempre al tirano temblar.

Your name, brave soldiers,
who have been the mainstay of Chile,
Breasts are our prints;
the know our children well.
Be they the cry of death
we launch going to deal,
and ringing in the mouth of the strong
always make the tyrant tremble.

บทที่ 4

Si pretende el cañón extranjero
nuestros pueblos, osado, invadir;
desnudemos al punto el acero
y sepamos vencer o morir.
Con su sangre el altivo araucano
nos legó, por herencia, el valor;
y no tiembla la espada en la mano
defendiendo, de Chile, el honor.

If you intend to foreign cannon
our people, daring, invade;
steel naked to the point
and know victory or death.
With its blood the proud Araucanian
bequeathed by inheritance, the value;
and not fear the sword in his hand
arguing, Chile, the honor.

บทที่ 5
(บังคับใช้เป็นบทร้องฉบับราชการ)

Puro, Chile, es tu cielo azulado,
puras brisas te cruzan también,
y tu campo de flores bordado
es la copia feliz del Edén.
Majestuosa es la blanca montaña
que te dio por baluarte el Señor,
Y ese mar que tranquilo te baña
te promete futuro esplendor.

ชิลีเป็นท้องฟ้าสีครามของท่านบริสุทธิ์
สายลมที่บริสุทธิ์ขับข้ามท่านได้เช่นกัน
และคุณปักดอกไม้ประดับ
เป็นความสุขของอีเดน
เกรียงไกร เป็นเทือกเขาสีขาว
นั่นคือพระเจ้าของท่านที่ได้รับการยกให้เป็นป้อมปราการ
และทะเลที่ค่อยๆล้างซัดฝั่งของคุณ
สัญญาว่าคุณจะมีอนาคตอันที่งดงาม

บทที่ 6

Esas galas, ¡oh, Patria!, esas flores
que tapizan tu suelo feraz,
no las pisen jamás invasores;
con tu sombra las cubra la paz.
Nuestros pechos serán tu baluarte,
con tu nombre sabremos vencer,
o tu noble, glorioso estandarte,
nos verá, combatiendo, caer.

These trappings, oh Fatherland!, These flowers
lining your soil fertile,
never set foot not invaders;
your shadow covers them peace.
Our breasts are your stronghold,
know your name to win,
or your noble, glorious banner
we see, fighting, falling.

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]