เตราเค ไกนิ คิริบาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Teirake Kaini Kiribati

เพลงชาติของธงของประเทศคิริบาส คิริบาส
เนื้อร้องTamuera Ioteba Uriam
ทำนองTamuera Ioteba Uriam
รับไปใช้1979
ตัวอย่างเสียง

เตราเค ไกนิ คิริบาติ (Teirake Kaini Kiribati) หรือ ลุกขึ้นเถิดคิริบาติ เป็น เพลงชาติ ประเทศคิริบาส คำร้องและทำนองประพันธ์โดย Uriam Uriam และนำมาใช้ในปี ค.ศ. 1979

เนื้อเพลงคิริบาติ[แก้]

ภาษาคิริบาติ  ภาษาไทย  ถอดเสียงเป็นภาษาไทย
Teirake kaini Kiribati, Anene ma te kakatonga,
Tauraoi nakon te mwioko, Ma ni buokia aomata.
Tauaninne n te raoiroi, Tangiria aomata nako.
Tauaninne n te raoiroi, Tangiria aomata.
Reken te kabaia ma te rau Ibuakoia kaain abara,
Bon reken te nano ae banin Ma te i-tangitangiri naba.
Ma ni wakina te kab'aia, Ma n neboa i eta abara.
Ma ni wakina te kab'aia, Ma n neboa abara.
Ti butiko ngkoe Atuara Kawakinira ao kairira,
Nakon taai aika i maira, Buokira ni baim ae akoi.
Kakabaia ara Tautaeka Ma ake a makuri iai.
Kakabaia ara Tautaeka Ma aomata ni bane.
ชาวคิริบาส ลุกขึ้นเถิด ! ร้องเพลงด้วยความปีติยินดี !

เตรียมรับภาระหน้าที่ และเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน !

จงซื่อสัตย์อย่างแน่วแน่ ! รักทุกคนเพื่อเรา !

จงซื่อสัตย์อย่างแน่วแน่ ! รักทุกคนเพื่อเรา !


การบรรลุผลด้วความพอใจ และความสงบสุขโดยประชาชนของเรา

จะสำเร็จเมื่อหัวใจของเราทั้งหมดเต้นเป็นหนึ่งเดียว จงรักกัน !

ส่งเสริมความสุขและความสามัคคี ! จงรักกัน !

ส่งเสริมความสุขและความสามัคคี !


ข้า แต่พระเจ้าขอร้องท่านเพื่อปกป้องและนำทางพวกเรา

ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าช่วยเราด้วยมือที่คุณรัก

อวยพรแด่ผู้ปกครองของเราและทุกคนของเรา !

อวยพรแด่ผู้ปกครองของเราและทุกคนของเรา !

เต็ยราเก ไกนี กีรีบาตี อาเนเน มา เต กากาโตงา

เตาราโอย นาโกน เต มวีโอโก มา นี บูโอเกีย อาโอมาตา

ตาอูอานินเน นะ เต นาโอยโรย ตางีเรีย อาโอมาตา นาโก

ตาอูอานินเน นะ เต นาโอยโรย ตางีเรีย อาโอมาตา