ก็อดเบลสส์ฟีจี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Meda Dau Doki
คำแปล: ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองฟีจี

เพลงชาติของธงของประเทศฟีจี ฟีจี
เนื้อร้องไมเคิลฟรานซิส อเล็กซานเดอร์ เพรสคอร์ต
ทำนองชาลส์ ออสติน ไมล์, ค.ศ. 1911
รับไปใช้ค.ศ. 1970
ตัวอย่างเสียง
ก็อดเบลสส์ฟีจี (บรรเลง)

ก็อดเบลสส์ฟีจี หรือ Meda Dau Doka ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองฟีจี เป็นเพลงชาติของฟีจี. เรียบเรียงทำนองโดย ชาลส์ ออสติน ไมล์ ในส่วนของดนตรี ได้ดัดแแปลงมาจากเพลงสวดสรรเสริญที่มีชื่อว่า Dwelling in Beulah Land เมื่อ ค.ศ. 1911 ประพันธ์บทร้องโดย ไมเคิลฟรานซิส อเล็กซานเดอร์ เพรสคอร์ต ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในพิธีประกาศเอกราช เมื่อ ค.ศ. 1970

บทร้อง[แก้]

บทร้องฉบับราชการ[แก้]

ก็อดเบลสส์ฟีจี
เนื้อร้องภาษาอังกฤษ คำแปล
บทที่ 1

Blessing grant oh God of nations on the isles of Fiji
As we stand united under noble banner blue
And we honour and defend the cause of freedom ever
Onward march together, God bless Fiji.

ขอพรเอย โอ้ พระเจ้าของประชาชาติบนเกาะฟิจิเอย
เราจะยืนหยัดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ภายใต้ร่มธงฟ้าอันสูงส่ง
และเราให้เกียรติ และปกป้องสาเหตุของเสรีภาพตลอดมา
ก้าวหน้าต่อไป ขอพระเจ้าอวยพรประเทศฟิจิสืบไป

บทประสานเสียง

For Fiji, ever Fiji, let our voices ring with pride
For Fiji, ever Fiji, her name hail far and wide,
A land of freedom, hope and glory,
to endure what ever befall
May God bless Fiji, Forever more!

เพื่อฟิจิ ฟิจิแดนนี้ ขอให้เสียงกึกก้องกังวาลด้วยความภาคภูมิใจ
เพื่อฟิจิ ฟิจิแดนนี้ เป็นชื่อของเธอดังก้องไกลไปทั่วสารทิศ
ดินแดนแห่งอิสรภาพ ความหวัง และความรุ่งโรจน์
เราจงอดทนต่อสิ่งที่เคยเกิดขึ้นไว้เถิด
ขอให้พระเจ้าอวยพรฟิจิตลอดไป!

บทที่ 2

Blessing grant, oh God of nations, on the isles of Fiji
Shores of golden sand and sunshine, happiness and song
Stand united, we of Fiji, fame and glory ever
Onward march together, God bless Fiji.

ประทานพรเอย โอ้ พระเจ้าแห่งประชาชาติบนเกาะฟิจิ
หาดทรายสีทอง และแสงแดด ความสุข และเสียงบรรเลง
ยืนหยัดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พวกเราชาวฟิจิ ชื่อเสียง และความรุ่งโรจน์ตลอดไป
ก้าวหน้ากันต่อไป ขอให้พระเจ้าอวยพรประเทศฟิจิ

บทร้องภาษาฟีจี[แก้]

Meda Dau Doka
เนื้อร้องภาษาฟีจี คำแปลเนื้อร้องภาษาฟีจี คำแปล
บทที่ 1

Meda dau doka ka vinakata na vanua
E ra sa dau tiko kina na savasava
Rawa tu na gauna ni sautu na veilomani
Biu na i tovo tawa savasava

Let us show our pride and honour our nation
Where righteous people reside
Where prosperity and fellowship may persevere
Abandon deeds that are immoral

จงรู้ความภูมิใจในตนนี้ และแสดงถึงชาติต่อมา
แห่งผู้ศรัทธาจิตใจของเรา
อีกไม่นานนี้ จงความเลื่อมใส
จงละทิ้งการกระทำที่ผิดชั่วไปโดยต่อเนื่องเถิด

บทประสานเสียง

Me bula ga ko Viti
Ka me toro ga ki liu
Me ra turaga vinaka ko ira na i liuliu
Me ra liutaki na tamata
E na veika vinaka
Me oti kina na i tovo ca

Let Fiji live on,
And progress onwards
May our leaders be honourable men
Let them lead our people
To great things.

ฟิจิเอย จงเชิดชู
และความเป็นหน้าที่จงประโยชน์
ขอให้เศรษฐกิจนำแห่งผู้มีเกียรติศักดิ์
ให้พวกเจ้านำคนแห่งนี้
ไปสู่อันยิ่งใหญ่ตลอดกาลเถิด

บทที่ 2

Me da dau doka ka vinakata na vanua
E ra sa dau tiko kina na savasava
Rawa tu na gauna ni sautu na veilomani
Me sa biu na i tovo tawa yaga.

And bring an end to all things immoral,
Let us show pride and honour our nation
Where righteous people reside
Where prosperity and fellowship may persevere,
Abandon deeds that are immoral

และขอทุกสิ่งที่ผิดชั่วสิ้นสุดลงไป
จงรู้ความภูมิใจในตนนี้ และแสดงถึงชาติต่อมา
แห่งผู้ศรัทธาจิตใจของเรา
อีกไม่นานนี้ จงความเลื่อมใส
จงละทิ้งการกระทำที่ผิดชั่วไปโดยต่อเนื่องเถิด

บทที่ 3

Bale ga vei kemuni na cauravou e Viti
Ni yavala me savasava na vanua
Ni kakua ni vosota na dukadukali
Ka me da sa qai biuta vakadua.

The burden of change lie on your shoulders youth of Fiji,
Be the strength to cleanse our nation
Be wary and not harbour malice
For we must abandon such sentiments forever.

ของแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่บนเปลของพวกเรา ชาวฟิจิทั้งหลายนี้
จงเป็นสถิต ในการเป็นวัฒนาของเรา
แด่ต้องพร้องเผชิญและไม่ลบหลู่ความตายเถิด
เพราะเราต้องละทิ้งความรู้สึกเช่นนั้นตลอดไปเทอญ

บทร้องภาษาฮินดี[แก้]

เนื้อร้องภาษาฮินดี ปริวรรตเป็นอักษรไทย คำแปล
บทที่ 1

आशीर्वाद फिजी
के द्वीपों पर ओह राष्ट्रों के भगवान अनुदान जैसा कि हम महान बैनर तले नीले
एकजुट और हम सम्मान और स्वतंत्रता के कारण बचाव कभी
आगे एक साथ, मार्च भगवान भला करे फिजी

อาศีรฺวาท ผิชี
เก ทฺวีโปํ ปร โอห ราษฺโฏฺร เก ภควาน อนุทาน ไชสา กิ หม มหาน ไพนร ตเล นีเล
เอกชุฏ เอาร หม สมฺมาน เอาร สฺวตํตฺรตา เก การณ พจาว กภี
อาเค เอก สาถ มารฺจ ภควาน ภลา กเร ผิชี

เราขอคารวะท่าน ฟิจิ
โอ้ แผ่นดินใต้ร่มอันยิ่งใหญ่เป็นเกาะแห่งประเทศชาติที่พระเจ้าทรงรับประชาชาติเอย
ขอให้เราไม่ปกป้องศัตรู เพราะความภักดี และเอกราชมั่นคง
พระเจ้าทรงคารวะท่าน ฟิจิ

บทประสานเสียง

फिजी के लिए, कभी फिजी, चलो हमारी आवाज गर्व
साथ अंगूठी फिजी के लिए, कभी फिजी, उसका नाम जय दूर और चौड़े,
स्वतंत्रता आशा है, और महिमा, का एक भूमि सहना करने के लिए क्या कभी
बीतना भगवान भला करे फिजी, हमेशा के लिए और अधिक!.

ผิชี เก ลิเอ กภี ผิชี จโล หมารี อาวาช ครฺว
สาถ อํคูฐี ผิชี เก ลิเอ กภี ผิชี อุสกา นาม ชย ทูร เอาร เจาเฑ
สฺวตํตฺรตา อาศา ไห เอาร มหิมา กา เอก ภูมิ สหนา กรนี เก ลิเอ กฺยา กภี
พีตนา ภควาน ภลา กเร ผิชี หเมศา เก ลิเอ เอาร อธิก!.

ฟิจิเอย จงไม่ให้ความภาคภูมิใจต่อศัตรูทั้งคารวะ
แหวนแห่งประเทศ จงรัศมีนามของเรา ฟิจิ
เราขออิสรภาพด้วยความรัศมีรุ่งโรจน์
เราขอประเทศแห่งศาสนา เราขอคารวะท่านเอย ฟิจิ

บทที่ 2

आशीर्वाद अनुदान, फिजी
के द्वीपों पर राष्ट्रों के भगवान, ओह सुनहरी रेत और धूप, खुशी और गीत
की किनारे एकजुट खड़े हो जाओ, फिजी, प्रसिद्धि और महिमा से हम कभी
आगे एक साथ, मार्च भगवान फिजी भला करे.

อาศีรฺวาท อนุทาน ผิชิ
เก ทฺวีโปํ ปร ราษฺโฏฺร เก ภควาน โอห สุนหรี เรต เอาร ธูป ขุศี เอาร คีต
กี กินาเร เอกชุฏ ขเฑ โห ชาโอ ผิชิ ปฺรสิธฺทิ เอาร มหิมา เส หม กภี
อาเค เอก สาถ มารฺจ ภควาน ผิชิ ภลา กเร

เราขอคารวะต่อท่าน ฟิจิ
โอ้ แผ่นดินแห่งความสุขอันประชาชาติทองคำเอย
ขอวาระหยัดยืนด้วยความเป็นไท ฟิจิจงรัศมีภาพ
เราขอคารวะท่านไปอย่างก้าวหน้ากันเอย ฟิจิ

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แหล่งรวบรวมข้อมูลและไฟล์เสียง
วีดิทัศน์