กีฬาลีลาศในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กีฬาลีลาศ
ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45
DanceSport pictogram.svg
สนามหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วันที่21–23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กีฬาลีลาศในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 จัดแข่งขันที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีการชิงชัยทั้งหมด 12 เหรียญทอง

สรุปเหรียญรางวัล[แก้]

อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 กรุงเทพมหานคร 6 5 8 19
2 นครราชสีมา 2 1 1 4
3 ระยอง 1 1 2
4 ตรัง 1 0 0 1
เพชรบูรณ์ 1 0 0 1
ศรีสะเกษ 1 0 0 1
7 ลำปาง 0 2 0 2
สงขลา 0 2 0 2
9 ปัตตานี 0 1 0 1
10 มหาสารคาม 0 0 1 1
สระบุรี 0 0 1 1
อุดรธานี 0 0 1 1
รวม 12 12 12 36

ผู้ที่ได้รับเหรียญ[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
Junior Ten Dance กรุงเทพมหานคร
อนุชา วิจิตรกูล
ภัสราภรณ์ พันธุ์เดช
กรุงเทพมหานคร
ทรายแก้ว รอดอ้น
บรรณพันธ์ กิตติพรลภัส
อุดรธานี
อันโตนิโอ เล็มมา
อิสรีย์อร แต้สุวรรณ
ลาติน อเมริกัน Class A (Under 21) กรุงเทพมหานคร
ภัทดนัย บุญเลิศ
สุธิสา ติ๊ดอี่พันธุ์
ระยอง
อัครวิทย์ จัดดี
ศตพร เกษรศิริ
กรุงเทพมหานคร
วนัชพร วิบูลย์ธรรม
ธนากร พืชเงิน
ลาติน อเมริกัน Class B (Youth) ระยอง
อัครวิทย์ จัดดี
ศตพร เกษรศิริ
กรุงเทพมหานคร
สิรภพ ล้นเหลือ
ลักษณา อารีรักษ์
กรุงเทพมหานคร
วนัชพร วิบูลย์ธรรม
ธนากร พืชเงิน
ลาติน อเมริกัน Class C (Junior II) กรุงเทพมหานคร
ชาญชนม์ วงศ์นุ่น
เบญญาภา ไชยสงค์
กรุงเทพมหานคร
อนุชา วิจิตรกูล
ภัสราภรณ์ พันธุ์เดช
กรุงเทพมหานคร
ชัยพร เอมโอช
มัญชุสา แก้วผลึก
ลาติน อเมริกัน Class D (Junior I) กรุงเทพมหานคร
ฐนวัฒน์ พงษ์พันธ์เดชา
ณิชารัศม์ พงษ์พันธ์เดชา
สงขลา
มนัสนันท์ ปานเส้ง
นาวี เพชรทอง
กรุงเทพมหานคร
ศุภสิน ตั้งตราสิทธิ์
ปภัญรัตน์ บุญตรีสิริบุตร์
ลาติน อเมริกัน Class E (Juvenile) ศรีสะเกษ
จิดาภา ทิพย์สุข
ภัทรวุฒิ ชัยศรี
กรุงเทพมหานคร
กฤชณัท พลอยรักษา
ณัฐรินีย์ ทรงสัตย์
กรุงเทพมหานคร
ศิริประภา นกจั่น
ธนภัทร เณรจาที
สแตนดาร์ด Class A (Under 21) นครราชสีมา
ธนวรรณ ญาณะนันท์
อิสระพงษ์ ดวงแก้ว
ลำปาง
ณัฐภาคย์ อภิรัตน์ธนาโสภณ
ฐิตารีย์ ปันเงิน
สระบุรี
ธัญญาลักษณ์ ลำพันแดง
จิระพงศ์ ทองสันตะ
สแตนดาร์ด Class AA (Adult) ตรัง
ชนิสรา พิธานภูวกร
ศรัณย์ พิบูลย์
สงขลา
กนกลักษณ์ จีรวงศ์สุนทร
มานิตย์ เพิ่มผาสุข
มหาสารคาม
ณัฐพงศ์ กัณหาคุณ
ณัฐวินันท์ กัณหคุณ
สแตนดาร์ด Class B (Youth) นครราชสีมา
ธนวรรณ ญาณะนันท์
อิสระพงษ์ ดวงแก้ว
ลำปาง
ณัฐภาคย์ อภิรัตน์ธนาโสภณ
ฐิตารีย์ ปันเงิน
กรุงเทพมหานคร
ศุภเศรษฐ์ โอชาญสิริ
ปรียานุช ปทุมศรีวิโรจน์
สแตนดาร์ด Class C (Junior II) กรุงเทพมหานคร
อนุชา วิจิตรกูล
ภัสราภรณ์ พันธุ์เดช
กรุงเทพมหานคร
พัชรพร วรรณสวัสดิ์
ชนายุทธ สามพัน
กรุงเทพมหานคร
ทรายแก้ว รอดอ้น
บรรณพันธ์ กิตติพรลภัส
สแตนดาร์ด Class D (Junior I) เพชรบูรณ์
ศุภากร เจียรพงศ์ไพศาล
รุ้งตะวัน จันทร์เที่ยง
นครราชสีมา
อริสา แปลนดี
เก้า ภูมิฐาน
กรุงเทพมหานคร
ณัฐภูมินทร์ สืบปรุ
ภภัสสร ฤทธิจันทร์
สแตนดาร์ด Class E (Juvenile) กรุงเทพมหานคร
ศิริประภา นกจั่น
ธนภัทร เณรจาที
ปัตตานี
ชฌาณา อิสกันดาร์
ชาคร ศิลาลาย
นครราชสีมา
กิตตินันท์ โกเมนไทย
อนาตลี อันพาพรหม

ผลการแข่งขัน[แก้]

ประเภทสแตนดาร์ด[แก้]

Class AA (Adult)[แก้]

เลขหมาย นักกีฬา รอบคัดเลือก รอบชิงชนะเลิศ
1 2
405 ชนิสรา พิธานภูวกร / ศรัณย์ พิบูลย์ ตรัง Q Q 1
403 กนกลักษณ์ จีรวงศ์สุนทร / มานิตย์ เพิ่มผาสุข สงขลา Q Q 2
314 ณัฐพงศ์ กัณหาคุณ / ณัฐวินันท์ กัณหคุณ มหาสารคาม Q Q 3
201 ธัญญาลักษณ์ ลำพันแดง / จิระพงศ์ ทองสันตะ สระบุรี Q Q 4
204 กาญจนา คล้ายหิรัญ / กมล ธรรมสามิสรณ์ สุพรรณบุรี Q Q 5

Class A (Under 21)[แก้]

เลขหมาย นักกีฬา รอบคัดเลือก รอบชิงชนะเลิศ
1 2
301 ธนวรรณ ญาณะนันท์ / อิสระพงษ์ ดวงแก้ว นครราชสีมา Q Q 1
503 ณัฐภาคย์ อภิรัตน์ธนาโสภณ / ฐิตารีย์ ปันเงิน ลำปาง Q Q 2
201 ธัญญาลักษณ์ ลำพันแดง / จิระพงศ์ ทองสันตะ สระบุรี Q Q 3
146 วรรษิกา ต. วิเชียร / วายุ ตุ้มคำอู่ ระยอง Q Q 4
204 กาญจนา คล้ายหิรัญ / กมล ธรรมสามิสรณ์ สุพรรณบุรี Q Q 5

Class B (Youth)[แก้]

เลขหมาย นักกีฬา รอบคัดเลือก รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
301 ธนวรรณ ญาณะนันท์ / อิสระพงษ์ ดวงแก้ว นครราชสีมา Q Q 1
503 ณัฐภาคย์ อภิรัตน์ธนาโสภณ / ฐิตารีย์ ปันเงิน ลำปาง Q Q 2
101 ศุภเศรษฐ์ โอชาญสิริ / ปรียานุช ปทุมศรีวิโรจน์ กรุงเทพมหานคร Q Q 3
408 อภินันท์ กันหาป้อง / ปิญชาน์ พรหมสุทธิ์ ปัตตานี Q Q 4
504 บัณฑิต แซ่โต๋ว / ณครักษ์ อุทัยไกรรักษ์ ลำปาง Q Q 5
409 ปธานิน แก้วมุนีโชค / ปรมาภรณ์ แก้วมุนีโชค ปัตตานี Q Q 6
102 สิรภพ ล้นเหลือ / ลักษณา อารีรักษ์ กรุงเทพมหานคร Q N/A
119 ปิยะธิดา ศรีงามฉ่ำ / รัตนพล ศุภติมัสโร นนทบุรี Q N/A
126 วรรษิกา ต. วิเชียร / วายุ ตุ้มคำอู่ ระยอง Q N/A

Class C (Junior II)[แก้]

เลขหมาย นักกีฬา รอบคัดเลือก รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
103 อนุชา วิจิตรกูล / ภัสราภรณ์ พันธุ์เดช กรุงเทพมหานคร Q Q 1
104 พัชรพร วรรณสวัสดิ์ / ชนายุทธ สามพัน กรุงเทพมหานคร Q Q 2
105 ทรายแก้ว รอดอ้น / บรรณพันธ์ กิตติพรลภัส กรุงเทพมหานคร Q Q 3
312 อันโตนิโอ เล็มมา / อิสรีย์อร แต้สุวรรณ อุดรธานี Q Q 4
410 อรณิชา พรหมสุทธิ์ / อรณิชา พรหมสุทธิ์ ปัตตานี Q Q 5
409 ปธานิน แก้วมุนีโชค / ปรมาภรณ์ แก้วมุนีโชค ปัตตานี Q Q 6
202 นิศากร เมฆฉาย / ภาภัช เทียมเทศ ราชบุรี Q N/A
205 จารวี หลวงพิทักษ์ / ยศพนธ์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล สุพรรณบุรี Q N/A
302 อริสา แปลนดี / เก้า ภูมิฐาน นครราชสีมา Q N/A
315 อภิรักษ์ เลื่อยไธสง / วลัยวรรณ มุกดา มหาสารคาม Q N/A
504 บัณฑิต แซ่โต๋ว / ณครักษ์ อุทัยไกรรักษ์ ลำปาง Q N/A
508 ศุภากร เจียรพงศ์ไพศาล / รุ้งตะวัน จันทร์เที่ยง เพชรบูรณ์ Q N/A
120 วรรษชล จันทร์ดี / นาฏราช นาฏกระสูตร นนทบุรี N/A
121 คุณากร รัตนเลิศรัศมี / ภัสส์ธนีพร โชติภาภรณ์ นนทบุรี N/A
206 กิตติญากร ภักดีวงษ์ / สัจจภพ สัจจเสนีย์ สุพรรณบุรี N/A

Class D (Junior I)[แก้]

เลขหมาย นักกีฬา รอบคัดเลือก รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
508 ศุภากร เจียรพงศ์ไพศาล / รุ้งตะวัน จันทร์เที่ยง เพชรบูรณ์ Q Q 1
302 อริสา แปลนดี/เก้า ภูมิฐาน นครราชสีมา Q Q 2
106 ณัฐภูมินทร์ สืบปรุ / ภภัสสร ฤทธิจันทร์ กรุงเทพมหานคร Q Q 3
107 กรวรรณ ว่องวันดี / วรปรัชญ์ วัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร Q Q 4
303 ยุทธศาสตร์ เรืองไพศาล / กรศศิร์ แสงอ่อน นครราชสีมา Q Q 5
108 ธนวัฒน์ ฐานพรม / นริศรา จิตรเสงี่ยม กรุงเทพมหานคร Q Q 6
127 ภิรมณ พวงจันทร์ / พชรดล ลังคะวงษ์ ระยอง Q N/A
308 จิตรทิวา สารบุตร / ภูมิรพี ทาราศรี ศรีสะเกษ Q N/A
316 ภัทธิรา มีแสง/จอมพล เลื่อยไธสง มหาสารคาม Q N/A
317 กรกนก วรรณแสง/จีรปกรณ์ ชารัมย์ มหาสารคาม Q N/A
501 ใจรดา พรมเพ็ชร์ / ใจปรีดา พรมเพ็ชร์ เชียงใหม่ Q N/A
509 พีรวิชญ์ เตโช / นภสร สมสร้อย เพชรบูรณ์ Q N/A
510 ศศิมาล์ วงศ์ยุทธนาพงศ์ / ธนภัทร คชหิรัญ เพชรบูรณ์ Q N/A

Class E (Juvenile)[แก้]

เลขหมาย นักกีฬา รอบคัดเลือก รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
109 ศิริประภา นกจั่น / ธนภัทร เณรจาที กรุงเทพมหานคร Q Q 1
413 ชฌาณา อิสกันดาร์ / ชาคร ศิลาลาย ปัตตานี Q Q 2
306 กิตตินันท์ โกเมนไทย / อนาตลี อันพาพรหม นครราชสีมา Q Q 3
111 แพรวา แอร์โดแกน / อาแฟนดีย์ แวอุเซ็ง กรุงเทพมหานคร Q Q 4
304 คีตกานต์ เบ้าทอง / ล้ำตะวัน พยัพตรี นครราชสีมา Q Q 5
309 จิดาภา ทิพย์สุข / ภัทรวุฒิ ชัยศรี ศรีสะเกษ Q Q 6
110 ธัญภัค ตามถิ่นไทย / พุฒิเมธ กิจจารุวรรณกุล กรุงเทพมหานคร Q N/A
128 อัญชุลีพร เนื่องอุตม์ / รชต อัมพะลพ ระยอง Q N/A
305 จิรัชยา ธีรประภานนท์ / ปรเมศ บุญเกษม นครราชสีมา Q N/A
310 ธีภพ พันแสน / กัญญาพัชร แสงกล้า ศรีสะเกษ Q N/A
313 เตชินท์ ทองดอนพุ่ม / วรฑา ทองดอนพุ่ม หนองคาย Q N/A
412 ศุภกิตต์ ศิลาลาย / โสภิตา แตกกิ่ง ปัตตานี Q N/A
129 ฐิติศักดิ์ กาญจนกุล / ซูซานา ชฎา คาร์ซุนกี้ ระยอง N/A
207 จิระภัสสร ภักดีวงษ์ / อัษฎายุธ มีชาวนา สุพรรณบุรี N/A
406 ปิยธิดา เกียรติเมธา / ณัฏฐวรรธน์ ศิลวิศาล ตรัง N/A

ประเภทลาตินอเมริกัน[แก้]

Class A (Under 21)[แก้]

เลขหมาย นักกีฬา รอบคัดเลือก รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
112 ภัทดนัย บุญเลิศ / สุธิสา ติ๊ดอี่พันธุ์ กรุงเทพมหานคร Q Q 1
131 อัครวิทย์ จัดดี / ศตพร เกษรศิริ ระยอง Q Q 2
113 วนัชพร วิบูลย์ธรรม / ธนากร พืชเงิน กรุงเทพมหานคร Q Q 3
130 ชนัญชิดา ปลั่งกลาง / ณัฐพล จุนาพงค์ ระยอง Q Q 4
123 ลินร่า เกษกรณ์ / คงพศุตม์ วอลลี่ย์ ชลบุรี Q Q 5
307 ธรณ์ธันย์ ขวัญโภคา / สุชานุช ยิ่งอำนวยชัย นครราชสีมา Q Q 6
203 พิจิตรา ศรีวิลัย / ณัฐวุธ สมุทรวณิช ราชบุรี Q N/A
318 อำพล หอมทอง / เมทิกา นามแก้ว มหาสารคาม Q N/A

Class B (Youth)[แก้]

เลขหมาย นักกีฬา รอบคัดเลือก รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
131 อัครวิทย์ จัดดี / ศตพร เกษรศิริ ระยอง Q Q 1
102 สิรภพ ล้นเหลือ / ลักษณา อารีรักษ์ กรุงเทพมหานคร Q Q 2
113 วนัชพร วิบูลย์ธรรม / ธนากร พืชเงิน กรุงเทพมหานคร Q Q 3
101 ศุภเศรษฐ์ โอชาญสิริ / ปรียานุช ปทุมศรีวิโรจน์ กรุงเทพมหานคร Q Q 4
130 ชนัญชิดา ปลั่งกลาง / ณัฐพล จุนาพงค์ ระยอง Q Q 5
408 อภินันท์ กันหาป้อง / ปิญชาน์ พรหมสุทธิ์ ปัตตานี Q Q 6
123 ลินร่า เกษกรณ์ / คงพศุตม์ วอลลี่ย์ ชลบุรี Q N/A
203 พิจิตรา ศรีวิลัย / ณัฐวุธ สมุทรวณิช ราชบุรี Q N/A
211 นันธวัฒน์ เฉียบแหลม / ภัทรีญา กสิพล ประจวบคีรีขันธ์ Q N/A
307 ธรณ์ธันย์ ขวัญโภคา / สุชานุช ยิ่งอำนวยชัย นครราชสีมา Q N/A
401 ศลาฆิน กิ่งเล็ก / พรวิภา ศรีวิสุทธิ์ กระบี่ Q N/A
414 ธนพล แตกกิ่ง / วรยา ลิ่มกังวาฬมงคล ปัตตานี Q N/A

Class C (Junior II)[แก้]

เลขหมาย นักกีฬา รอบคัดเลือก รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
114 ชาญชนม์ วงศ์นุ่น / เบญญาภา ไชยสงค์ กรุงเทพมหานคร Q Q 1
103 อนุชา วิจิตรกูล / ภัสราภรณ์ พันธุ์เดช กรุงเทพมหานคร Q Q 2
115 ชัยพร เอมโอช / มัญชุสา แก้วผลึก กรุงเทพมหานคร Q Q 3
312 อันโตนิโอ เล็มมา / อิสรีย์อร แต้สุวรรณ อุดรธานี Q Q 4
401 ศลาฆิน กิ่งเล็ก / พรวิภา ศรีวิสุทธิ์ กระบี่ Q Q 5
414 ธนพล แตกกิ่ง / วรยา ลิ่มกังวาฬมงคล ปัตตานี Q Q 6
132 ธนพล นราวงษ์ / ขวัญหลวง ไกรคุ้ม ระยอง Q N/A
133 บุญญานี ทองม่วง / ชัยวัฒน์ แซ่อ๊วง ระยอง Q N/A
202 นิศากร เมฆฉาย / ภาภัช เทียมเทศ ราชบุรี Q N/A
211 นันธวัฒน์ เฉียบแหลม / ภัทรีญา กสิพล ประจวบคีรีขันธ์ Q N/A
315 อภิรักษ์ เลื่อยไธสง / วลัยวรรณ มุกดา มหาสารคาม Q N/A
120 วรรษชล จันทร์ดี / นาฏราช นาฏกระสูตร นนทบุรี N/A
205 จารวี หลวงพิทักษ์ / ยศพนธ์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล สุพรรณบุรี N/A
208 พรหมพร เทพทอง / เตชิต ปัญญนราพร เพชรบุรี N/A
209 สาวิณี บุญช่วยวงศ์ / สหรัฐ แซ่โง้ว เพชรบุรี N/A

Class D (Junior I)[แก้]

เลขหมาย นักกีฬา รอบคัดเลือก รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
116 ฐนวัฒน์ พงษ์พันธ์เดชา / ณิชารัศม์ พงษ์พันธ์เดชา กรุงเทพมหานคร Q Q 1
404 มนัสนันท์ ปานเส้ง / นาวี เพชรทอง สงขลา Q Q 2
117 ศุภสิน ตั้งตราสิทธิ์ / ปภัญรัตน์ บุญตรีสิริบุตร์ กรุงเทพมหานคร Q Q 3
106 ณัฐภูมินทร์ สืบปรุ / ภภัสสร ฤทธิจันทร์ กรุงเทพมหานคร Q Q 4
308 จิตรทิวา สารบุตร / ภูมิรพี ทาราศรี ศรีสะเกษ Q Q 5
303 ยุทธศาสตร์ เรืองไพศาล / กรศศิร์ แสงอ่อน นครราชสีมา Q Q 6
133 บุญญานี ทองม่วง / ชัยวัฒน์ แซ่อ๊วง ระยอง Q N/A
212 ปุณยวีร์ วงษ์พิทักษ์ / ชยานันต์ ยุทธนาฤทธิ์ไกร ประจวบคีรีขันธ์ Q N/A
316 ภัทธิรา มีแสง / จอมพล เลื่อยไธสง มหาสารคาม Q N/A
317 กรกนก วรรณแสง / จีรปกรณ์ ชารัมย์ มหาสารคาม Q N/A
506 ตะวัน กองเพชร / ณัฐนันท์ แทบทับ พิษณุโลก Q N/A
509 พีรวิชญ์ เตโช / นภสร สมสร้อย เพชรบูรณ์ Q N/A
127 ภิรมณ พวงจันทร์ / พชรดล ลังคะวงษ์ ระยอง N/A
510 ศศิมาล์ วงศ์ยุทธนาพงศ์ / ธนภัทร คชหิรัญ เพชรบูรณ์ N/A

Junior Ten Dance[แก้]

เลขหมาย นักกีฬา รอบคัดเลือก รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
103 อนุชา วิจิตรกูล / ภัสราภรณ์ พันธุ์เดช กรุงเทพมหานคร Q Q 1
105 ทรายแก้ว รอดอ้น / บรรณพันธ์ กิตติพรลภัส กรุงเทพมหานคร Q Q 2
312 อันโตนิโอ เล็มมา / อิสรีย์อร แต้สุวรรณ อุดรธานี Q Q 3
205 จารวี หลวงพิทักษ์ / ยศพนธ์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล สุพรรณบุรี Q Q 4
302 อริสา แปลนดี / เก้า ภูมิฐาน นครราชสีมา Q Q 5
106 ณัฐภูมินทร์ สืบปรุ / ภภัสสร ฤทธิจันทร์ กรุงเทพมหานคร Q Q 6
303 ยุทธศาสตร์ เรืองไพศาล / กรศศิร์ แสงอ่อน นครราชสีมา Q N/A
509 พีรวิชญ์ ตโช / นภสร สมสร้อย เพชรบูรณ์ Q N/A
315 อภิรักษ์ เลื่อยไธสง / วลัยวรรณ มุกดา มหาสารคาม Q N/A
202 นิศากร เมฆฉาย / ภาภัช เทียมเทศ ราชบุรี Q N/A
308 จิตรทิวา สารบุตร / ภูมิรพี ทาราศรี ศรีสะเกษ Q N/A
317 กรกนก วรรณแสง / จีรปกรณ์ ชารัมย์ มหาสารคาม Q N/A
101 คุณากร รัตนเลิศรัศมี / ภัสส์ธนีพร โชติภาภรณ์ นนทบุรี N/A
316 ภัทธิรา มีแสง / จอมพล เลื่อยไธสง มหาสารคาม N/A
510 ศศิมาล์ วงศ์ยุทธนาพงศ์ / ธนภัทร คชหิรัญ เพชรบูรณ์ N/A

อ้างอิง[แก้]