วัตถุแข็งเกร็ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แม่แบบ:Classical mechanics

ตำแหน่งของวัตถุแข็งเกร็งจะถูกกำหนด โดยตำแหน่งของศูนย์กลางมวลและท่าทีของมัน (อย่างน้อย ต้องมี 6 พารามิเตอร์ จากทั้งหมด)[1]

ในทางฟิสิกส์ วัตถุแข็งเกร็ง คือ ของแข็งทางกายภาพซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นศูนย์ หรือน้อยมาก ๆ จนสามารถละเลยได้ ระยะทางระหว่างจุดสองจุดใด ๆ บนวัตถุแข็งเกร็งจะมีค่าคงที่ตลอดเวลา โดยไม่คำนึงถึงแรงภายนอกที่กระทำต่อมัน วัตถุแข็งเกร็งมักอยู่ในรูปแบบของการกระจายตัวอย่างต่อเนื่องของมวล

ในการศึกษาของทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ วัตถุแข็งเกร็งที่สมบูรณ์ไม่มีอยู่จริง และวัตถุที่สามารถสมมติว่าเป็นวัตถุแข็งเกร็งได้ก็ต่อเมื่อพวกมันไม่ได้กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเข้าใกล้ความเร็วแสง ทางด้านกลศาสตร์ควอนตัม วัตถุแข็งเกร็งมักจะถูกคิดว่าเป็นชุดของจุดมวล เช่น ในโมเลกุลควอนตัม (ซึ่งประกอบด้วยจุดมวล คือ อิเล็กตรอน และนิวคลีไอ) มักจะถูกมองว่าเป็นวัตถุแข็งเกร็ง (ดูการจัดประเภทของโมเลกุลเป็นใบพัดแข็ง)

ดูเพิ่ม[แก้]

บันทึก[แก้]

  1. Lorenzo Sciavicco, Bruno Siciliano (2000). "§2.4.2 Roll-pitch-yaw angles". Modelling and control of robot manipulators (2nd ed.). Springer. p. 32. ISBN 1-85233-221-2.

อ้างอิง[แก้]

การเชื่อมโยงภายนอก[แก้]