สถานีย่อย:เคมี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เว็บย่อ:
แก้ไข   

สถานีย่อยเคมี

Chemistry1.jpg

เคมี คือ ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับสสาร ความสามารถของสสาร การแปรรูปของสสาร และการปฏิสัมพันธ์กับพลังงานและสสารด้วยกันเอง เนื่องจากความหลากหลายของสสาร ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของอะตอม นักเคมีจึงมักศึกษาโครงสร้าง คุณสมบัติ และการจัดเรียงอะตอมเพื่อรวมตัวกันเป็นโมเลกุล เช่น แก๊ส โลหะ หรือผลึกคริสตัล เคมีปัจจุบันได้ระบุว่าโครงสร้างของสสารในระดับอะตอมนั้นถือเป็นตัวกำหนดธรรมชาติของสสารทุกชนิด


บทความยอดเยี่ยม | ภาพยอดเยี่ยม | รู้ไหมว่า... | หัวข้อที่สำคัญ
หมวดหมู่ | ตารางธาตุ | เคมีในโครงการวิกิมีเดียอื่น ๆ | สถานีย่อยอื่น ๆ
แก้ไข   

บทความยอดเยี่ยม

กราฟแสดงค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีตามพอลิงสเกลและมูลลิเกนสเกล

อิเล็กโตรเนกาติวิตี (อังกฤษ: Electronegativity) คือการวัดความสามารถของอะตอมหรือโมเลกุลในการที่จะดึงดูดอิเล็กตรอน ในส่วนของการเชื่อมต่อทางเคมี ประเภทของการเชื่อมต่อส่วนใหญ่วัดกันที่ความแตกต่างใน อิเล็กโตรเนกาติวิตี ระหว่างอะตอมที่เกี่ยวข้อง อะตอมที่มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีคล้ายกัน จะขโมย อิเล็กตรอนซึ่งกันและกันแล้วเกิดเป็น พันธะโควาเลนต์ แต่อย่างไรก็ดี ถ้าอิเล็กโตรเนกาติวิตี แตกต่างกันมากอิเล็กตรอนจะย้ายไปอยู่กับอะตอมใดอะตอมหนึ่งอย่างถาวร และเปลี่ยนเป็นการเชื่อมต่อแบบ พันธะไอออนิกแทน และยิ่งไปกว่านั้นถ้าอะตอมหนึ่งอะตอมใดมีแรงดึงดูดมากกว่าอีกอะตอมหนึ่งก็จะเกิดการเชื่อมต่อแบบโพลาร์ พันธะโควาเลนต์ อ่านต่อ...


บทความยอดเยี่ยมก่อนหน้านี้: ออกซิเจน - น้ำ - อะตอม
ที่เก็บถาวร
แก้ไข   

ภาพยอดเยี่ยม

Copper sulfate.jpg
คอปเปอร์(II) ซัลเฟต เป็นสารประกอบที่พบมากชนิดหนึ่งของทองแดง
ที่เก็บถาวร
แก้ไข   

หัวข้อที่สำคัญ

ทั่วไป
ประวัติของเคมี | นักเคมี | สารเคมี | ธาตุเคมี | ตารางธาตุ | โมเลกุล | อะตอม | ของแข็ง | ของเหลว | แก๊ส | พลาสมา | ปฏิกิริยาเคมี
ธาตุเคมี
โลหะแอลคาไล | โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท | แลนทาไนด์ | แอกทิไนด์ | โลหะทรานซิชัน | โลหะหลังทรานซิชั่น | ธาตุกึ่งโลหะ | อโลหะ | แฮโลเจน | ก๊าซมีตระกูล
สาขาวิชาเคมี
เคมีวิเคราะห์ | อินทรีย์เคมี | อนินทรีย์เคมี | เคมีฟิสิกส์ | เคมีพอลิเมอร์ | ชีวเคมี | วัสดุศาสตร์ | เคมีสิ่งแวดล้อม | เคมีเวชภัณฑ์ | เภสัชกรรม | เคมีความร้อน | เคมีไฟฟ้า | เคมีนิวเคลียร์ | เคมีการคำนวณ | เคมีแสง | เภสัชวิทยา
แก้ไข   

รู้ไหมว่า...

มารี กูรี
ที่เก็บถาวร
แก้ไข   

หมวดหมู่

แก้ไข   

ตารางธาตุ

หมู่ 1A 2A
3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
คาบ
1 1
H

2
He
2 3
Li
4
Be


5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
3 11
Na
12
Mg


13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
4 19
K
20
Ca

21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
5 37
Rb
38
Sr

39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
6 55
Cs
56
Ba
*
71
Lu
72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
7 87
Fr
88
Ra
*
*
103
Lr
104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Uut
114
Fl
115
Uup
116
Lv
117
Uus
118
Uuo

* แลนทาไนด์ 57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
** แอกทิไนด์ 89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
อนุกรมเคมีในตารางธาตุ
โลหะแอลคาไล โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท แลนทาไนด์ แอกทิไนด์ โลหะทรานซิชัน
โลหะหลังทรานซิชัน ธาตุกึ่งโลหะ อโลหะ แฮโลเจน ก๊าซมีตระกูล
แก้ไข   

เคมีในโครงการวิกิมีเดียอื่น ๆ

Wiktionary-logo-th.png วิกิพจนานุกรม
หาความหมาย
Wikiquote-logo.svg วิกิคำคม
คำคม
Wikibooks-logo.png วิกิตำรา
หนังสือ
Wikisource-logo.png วิกิซอร์ซ
ค้นแหล่งเอกสาร
Wikinews-logo.png วิกิข่าว
เนื้อหาข่าว
Commons-logo.svg คอมมอนส์
ภาพและสื่อ
แก้ไข   

สถานีย่อยอื่น ๆ