ไนโอเบียม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไนโอเบียม
เซอร์โคเนียม ← → โมลิบดีนัม
V

Nb

Ta
ไฮโดรเจน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
ฮีเลียม (แก๊สมีตระกูล)
ลิเทียม (โลหะแอลคาไล)
เบริลเลียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
โบรอน (ธาตุกึ่งโลหะ)
คาร์บอน (อโลหะหลายวาเลนซ์)
ไนโตรเจน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
ออกซิเจน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
ฟลูออรีน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
นีออน (แก๊สมีตระกูล)
โซเดียม (โลหะแอลคาไล)
แมกนีเซียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
อะลูมิเนียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
ซิลิกอน (ธาตุกึ่งโลหะ)
ฟอสฟอรัส (อโลหะหลายวาเลนซ์)
กำมะถัน (อโลหะหลายวาเลนซ์)
คลอรีน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
อาร์กอน (แก๊สมีตระกูล)
โพแทสเซียม (โลหะแอลคาไล)
แคลเซียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
สแกนเดียม (โลหะทรานซิชัน)
ไทเทเนียม (โลหะทรานซิชัน)
วาเนเดียม (โลหะทรานซิชัน)
โครเมียม (โลหะทรานซิชัน)
แมงกานีส (โลหะทรานซิชัน)
เหล็ก (โลหะทรานซิชัน)
โคบอลต์ (โลหะทรานซิชัน)
นิกเกิล (โลหะทรานซิชัน)
ทองแดง (โลหะทรานซิชัน)
สังกะสี (โลหะทรานซิชัน)
แกลเลียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
เจอร์เมเนียม (ธาตุกึ่งโลหะ)
สารหนู (ธาตุกึ่งโลหะ)
ซีลีเนียม (อโลหะหลายวาเลนซ์)
โบรมีน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
คริปทอน (แก๊สมีตระกูล)
รูบิเดียม (โลหะแอลคาไล)
สตรอนเชียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
อิตเทรียม (โลหะทรานซิชัน)
เซอร์โคเนียม (โลหะทรานซิชัน)
ไนโอเบียม (โลหะทรานซิชัน)
โมลิบดีนัม (โลหะทรานซิชัน)
เทคนีเชียม (โลหะทรานซิชัน)
รูทีเนียม (โลหะทรานซิชัน)
โรเดียม (โลหะทรานซิชัน)
แพลเลเดียม (โลหะทรานซิชัน)
เงิน (โลหะทรานซิชัน)
แคดเมียม (โลหะทรานซิชัน)
อินเดียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
ดีบุก (โลหะหลังทรานซิชัน)
พลวง (ธาตุกึ่งโลหะ)
เทลลูเรียม (ธาตุกึ่งโลหะ)
ไอโอดีน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
ซีนอน (แก๊สมีตระกูล)
ซีเซียม (โลหะแอลคาไล)
แบเรียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
แลนทานัม (แลนทานอยด์)
ซีเรียม (แลนทานอยด์)
เพรซีโอดิเมียม (แลนทานอยด์)
นีโอดิเมียม (แลนทานอยด์)
โพรมีเทียม (แลนทานอยด์)
ซาแมเรียม (แลนทานอยด์)
ยูโรเพียม (แลนทานอยด์)
แกโดลิเนียม (แลนทานอยด์)
เทอร์เบียม (แลนทานอยด์)
ดิสโพรเซียม (แลนทานอยด์)
โฮลเมียม (แลนทานอยด์)
เออร์เบียม (แลนทานอยด์)
ทูเลียม (แลนทานอยด์)
อิตเทอร์เบียม (แลนทานอยด์)
ลูทีเทียม (แลนทานอยด์)
ฮาฟเนียม (โลหะทรานซิชัน)
แทนทาลัม (โลหะทรานซิชัน)
ทังสเตน (โลหะทรานซิชัน)
รีเนียม (โลหะทรานซิชัน)
ออสเมียม (โลหะทรานซิชัน)
อิริเดียม (โลหะทรานซิชัน)
แพลตทินัม (โลหะทรานซิชัน)
ทองคำ (โลหะทรานซิชัน)
ปรอท (โลหะทรานซิชัน)
แทลเลียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
ตะกั่ว (โลหะหลังทรานซิชัน)
บิสมัท (โลหะหลังทรานซิชัน)
พอโลเนียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
แอสทาทีน (ธาตุกึ่งโลหะ)
เรดอน (แก๊สมีตระกูล)
แฟรนเซียม (โลหะแอลคาไล)
เรเดียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
แอกทิเนียม (แอกทินอยด์)
ทอเรียม (แอกทินอยด์)
โพรแทกทิเนียม (แอกทินอยด์)
ยูเรเนียม (แอกทินอยด์)
เนปทูเนียม (แอกทินอยด์)
พลูโทเนียม (แอกทินอยด์)
อะเมริเซียม (แอกทินอยด์)
คูเรียม (แอกทินอยด์)
เบอร์คีเลียม (แอกทินอยด์)
แคลิฟอร์เนียม (แอกทินอยด์)
ไอน์สไตเนียม (แอกทินอยด์)
เฟอร์เมียม (แอกทินอยด์)
เมนเดลีเวียม (แอกทินอยด์)
โนเบเลียม (แอกทินอยด์)
ลอว์เรนเซียม (แอกทินอยด์)
รัทเทอร์ฟอร์เดียม (โลหะทรานซิชัน)
ดุบเนียม (โลหะทรานซิชัน)
ซีบอร์เกียม (โลหะทรานซิชัน)
โบห์เรียม (โลหะทรานซิชัน)
ฮัสเซียม (โลหะทรานซิชัน)
ไมต์เนเรียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
ดาร์มสตัดเทียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
เรินต์เกเนียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
โคเปอร์นิเซียม (โลหะทรานซิชัน)
อูนอูนเทรียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
ฟลีโรเวียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
อูนอูนเพนเทียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
ลิเวอร์มอเรียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
อูนอูนเซปเทียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
อูนอูนออกเทียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
อูนอูนเอนเนียม (โลหะแอลคาไล (ทำนายไว้))
อูนไบนิลเลียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท (ทำนายไว้))
อูนควอดอันเนียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนควอดเบียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนควอดเทรียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนควอดควอเดียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนควอดเพนเทียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนควอดเฮกเซียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนควอดเซปเทียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนควอดออกเทียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนควอดเอนเนียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเพนท์นิลเลียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเพนท์อันเนียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเพนท์เบียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเพนท์เทรียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเพนท์ควอเดียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเพนท์เพนเทียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเพนท์เฮกเซียม (โลหะทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเพนท์เซปเทียม (โลหะทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเพนท์ออกเทียม (โลหะทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเพนท์เอนเนียม (โลหะทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเฮกซ์นิลเลียม (โลหะทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเฮกซ์อันเนียม (โลหะทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเฮกซ์เบียม (โลหะทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเฮกซ์เทรียม (โลหะทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเฮกซ์ควอเดียม (โลหะทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเฮกซ์เพนเทียม (โลหะแอลคาไล (ทำนายไว้))
อูนเฮกซ์เฮกเซียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท (ทำนายไว้))
อูนเฮกซ์เซปเทียม (โลหะหลังทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเฮกซ์ออกเทียม (โลหะหลังทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเฮกซ์เอนเนียม (โลหะหลังทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเซปท์นิลเลียม (โลหะหลังทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเซปท์อันเนียม (อโลหะวาเลนซ์เดียว (ทำนายไว้))
อูนเซปท์เบียม (แก๊สมีตระกูล (ทำนายไว้))
อูนไบอันเนียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไบเบียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไบเทรียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไบควอเดียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไบเพนเทียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไบเฮกเซียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไบเซปเทียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไบออกเทียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไบเอนเนียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไทรนิลเลียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไทรอันเนียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไทรเบียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไทรเทรียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไทรควอเดียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไทรเพนเทียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไทรเฮกเซียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไทรเซปเทียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไทรออกเทียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไทรเอนเนียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนควอดนิลเลียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเซปท์เทรียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเซปท์ควอเดียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเซปท์เพนเทียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเซปท์เฮกเซียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเซปท์เซปเทียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเซปท์ออกเทียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเซปท์เอนเนียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนออกท์นิลเลียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนออกท์อันเนียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนออกท์เบียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนออกท์เทรียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนออกท์ควอเดียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
ทั่วไป
ชื่อ, สัญลักษณ์, เลขอะตอม ไนโอเบียม, Nb, 41
อนุกรมเคมี โลหะทรานซิชัน
หมู่, คาบ, บล็อก 5, 5, d
ลักษณะ สีเทามันวาว
Nb,41.jpg
มวลอะตอม 92.90638 (2) กรัม/โมล
การจัดเรียงอิเล็กตรอน [Kr] 4d4 5s1
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน 2, 8, 18, 12, 1
คุณสมบัติทางกายภาพ
สถานะ ของแข็ง
ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.) 8.57 ก./ซม.³
จุดหลอมเหลว 2750 K
(2477 °C)
จุดเดือด 5017 K(4744 °C)
ความร้อนของการหลอมเหลว 30 กิโลจูล/โมล
ความร้อนของการกลายเป็นไอ 689.9 กิโลจูล/โมล
ความร้อนจำเพาะ (25 °C) 24.60 J/(mol·K)
ความดันไอ
P/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
ที่ T K 2942 3207 3524 3910 4393 5013
คุณสมบัติของอะตอม
โครงสร้างผลึก cubic body centered
สถานะออกซิเดชัน 5, 3
(ออกไซด์เป็นกรดปานกลาง)
อิเล็กโตรเนกาติวิตี 1.6 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
(เพิ่มเติม)
ระดับที่ 1: 652.1 กิโลจูล/โมล
ระดับที่ 2: 1380 กิโลจูล/โมล
ระดับที่ 3: 2416 กิโลจูล/โมล
รัศมีอะตอม 145 pm
รัศมีอะตอม (คำนวณ) 198 pm
รัศมีโควาเลนต์ 137 pm
อื่น ๆ
การจัดเรียงทางแม่เหล็ก no data
ความต้านทานไฟฟ้า (0 °C) 152 nΩ·m
การนำความร้อน (300 K) 53.7 W/(m·K)
การขยายตัวจากความร้อน (25 °C) 7.3 µm/(m·K)
อัตราเร็วของเสียง (แท่งบาง) (20 °C) 3480 m/s
โมดูลัสของยังก์ 105 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน 38 GPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด 170 GPa
อัตราส่วนปัวซอง 0.40
ความแข็งโมห์ส 6.0
ความแข็งวิกเกอร์ส 1320 MPa
ความแข็งบริเนล 736 MPa
เลขทะเบียน CAS 7440-03-1
ไอโซโทปที่น่าสนใจ
บทความหลัก: ไอโซโทปของไนโอเบียม
iso NA ครึ่งชีวิต DM DE (MeV) DP
91mNb syn 60.86 d IT 0.104e 91Nb
91Nb syn 6.8×102 y ε - 91Zr
92Nb syn 10.15 d ε - 92Zr
γ 0.934 -
92Nb syn 3.47 E7 y ε - 92Zr
γ 0.561, 0.934 -
93mNb syn 16.13 y IT 0.031e 93Nb
93Nb 100% Nb เสถียร โดยมี 52 นิวตรอน
94Nb syn 2.03×104 y β- 0.471 94Mo
γ 0.702, 0.871 -
95mNb syn 3.61 d IT 0.235 95Nb
95Nb syn 34.991 d β- 0.159 95Mo
γ 0.765 -
แหล่งอ้างอิง

ไนโอเบียม (อังกฤษ: Niobium) เป็นธาตุที่มีเลขอะตอม 41 และสัญลักษณ์คือ Nb

ไนโอเบียมเป็นโลหะทรานซิชัน มีสีเทาหายาก อ่อนนุ่ม ตีเป็นแผ่นได้ พบในแร่ไนโอไบต์ ใช้ทำโลหะผสม โดยเฉพาะการเชื่อมข้อต่อ[ต้องการอ้างอิง]

ไนโอเบียม มีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี คล้ายกับธาตุแทนทาลัม

ไนโอเบียมใช้ทำโลหะผสม หากผสมกับเหล็กจะได้เหล็กกล้าคุณภาพสูง โลหะผสมทำความร้อนยิ่งยวด หรือใช้ทำเครื่องยนต์ของเครื่องบิน เป็นต้น และเป็นวัสดุทำตัวนำยิ่งยวด หากผสมไนโอเบียมเพนตะออกไซน์ ในเนื้อแก้วจะเพิ่ม ค่าดัชนีหักเหของกระจก ใช้ทคแทนตะกั่วออกไซด์

ไนโอเบียม เป็นโลหะสีเทา มีจุดหลอมเหลวสูงมากถึง 2,468 องศาเซลเซียส

1.ตัวนำยิ่งยวด ใน ค.ศ. 1908 ออนเนส (Heike kamerlingh Onnes) นักวิทยาศาสตร์ชาวเนเธอร์แลนด์ ประสบความสำเร็จในการทดลองที่อุณภูมิต่ำ โดยการใช้ฮีเลียมเหลว (-269 องศาเซลเซียส หรือ 4 องศาเคลวิล) เขาวิจัยคุณสมบัติของสารต่างๆ ภายใต้อุณหภูมิต่ำอย่างยิ่งนี้ และงานอีกอย่าง หนึ่งคือการแช่เย็นปรอท Hg แล้วตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงด้านการต้านทาน กระแสไฟฟ้า

โดยทั่วไป การนำไฟฟ้าของโลหะเกิดจากอิเล็กตรอนเวเลนซ์ ของอะตอมโลหะหลุดออกเป็นอิเล็กตรอนอิสระที่เคลื่อนที่ได้ ยิ่งเคลื่อนที่ได้ดีการนำไฟฟ้าก็ยิ่งดีขึ้น พบว่าการสั่นของอะตอม ขัดขวางการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระ อุณหภูมิยิ่งต่ำ การสั่นของ อะตอมก็ยิ่งลด ความต้านทานไฟฟ้าจะยิ่งต่ำลง การนำไฟฟ้าก็ยิ่งสูงขึ้นด้วย พบว่าอุณหภูมิยิ่งต่ำ ความต้านทานของปรอทก็ยิ่งต่ำลง และที่อุณหภูมิ 4.2เคลวิล ค่าความต้านทานไฟฟ้าของปรอทมีค่าเป็นศูนย์ ซึ่งก็คือการค้นพบ ตัวนำยิ่งยวดครั้งแรก

2.แม่เหล็กตัวนำยิ่งยวด เมื่อไม่มีความต้านทานไฟฟ้า ก็ไม่เกิดความร้อนภายในขดลวด ปริมารกระแสไฟฟ้าที่ไหลได้จึงมีมาก วิธีนี้สามารถผลิตแม่เหล็กที่มีพลังมหาศาลได้ เรียกว่า แม่เหล็กตัวนำยิ่งยวด ซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ลิเนียร์ รถไฟชินคันเซ็นรุ่นใหม่ของบริษัท JR หรือ MRI ที่ใช้ถ่ายภาพสมองเป็นชั้นๆ ล้วนใช้แม่เหล็กตัวนำยิ่งยวด และธาตุที่ ประพฤติตัวเป็นตัวนำยิ่งยวดได้ที่อุณหภูมิที่สูงก็คือ แม่แบบ:ไนโอเบียม ปัจจุบัน แม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดล้วนต้องใช้แม่แบบ:ไนโอเบียมเป็นส่วนผสมทั้งสิ้น

ประวัติไนโอเบียม ในป1864และ1865 การคนพบทางวิทยาศาสตร ทำใหเราทราบวา ไนโอเบียมและโคลัมเบียมคือธาตุเดียวกันและแยกจากแทนทาลัม โดยธาตุนี้ไดใช ชื่อวา แม่แบบ:ไนโอเบียม อยางเปนทางการในป1949 โดยในป ค.ศ. 1866 แม่แบบ:Blomstrand เตรียมไนโอเบียมในรูปธาตุอิสระ ไดเปนครั้งแรกโดยรีดิวซไนโอเบียมคลอไรดดวยไฮโดรเจน ตอมา แม่แบบ:Moissan เตรียมธาตุนี้ไดเชนกัน รีดิวซออกไซดของไนโอเบียมดวยคารบอนในเตาไฟฟา หลังจากนั้น แม่แบบ:Goldschmidt ก็สามารถรีดิวซออกไซดของโลหะนี้ดวยผงอะลูมิเนียม ไดNbเปนผลิตผล ชวงตนศตวรรษที่ 20 ไนโอเบียม ถูกซื้อขายเปนครั้งแรก ที่ประเทศบราซิลเปนผูนำในการผลิตไนโอเบียม เปนผูนำในการผลิตไนโอเบียม และferroniobium ซึ่งเปนโลหะผสม ซึ่งเปนโลหะผสม ระหวางไนโอเบียมและเหล็ก

แหล่งที่พบในประเทศไทย ในประเทศไทย พบอยูในแหลงแรดีบุกในจังหวัดตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ กาญจนบุรี ราชบุรี อุทัยธานี และเชียงใหม่

ประโยชน์ของไนโอเบียม การใช ประโยชนของไนโอเบียมในเชิงพาณิชยไดแก การใชในรูปของ ferroniobium ใชทำโลหะเจือกับเหล็กกลาไดเหล็กกลาประเภท แม่แบบ:Columbium เหล็กกลาชนิด อื่นๆ และ Superalloy ที่สามารถทนตอความรอนสูงบางชนิด นอกจากนี้แลวยังใช ประโยชนเปนตัวแม่แบบ:Getter ในหลอดสุญญากาศในปฏิกรณนิวเคลียร และอุปกรณของจรวด ฯลฯ


[1] {{รศ.ดร.สักดา ดาดวง แปลและเรียบเรียง. 118 ธาตุเคมี. สำนักพิมพ์ส.ส.ท.

[2]

[3]

  1. http://www.hope.dek.cc/trans-metals/nb.html
  2. http://taewclub.net/girlproject/niobium.html
  3. ไซโต,คะสึฮิโระ {{ตารางธาตุ ฉบับการ์ตูน.-- กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น),2557. {{{240 หน้า {{{1.ตารางธาตุ I.ศักดา ดาดวง ผู้แปล II.ชื่อเรื่อง {{546.8 {{ISBN 978-974-443-565-1