นักเคมี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
นักเคมี

นักเคมี คือ นักวิทยาศาสตร์ที่ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคุณสมบัติ การเปลี่ยนแปลง และองค์ประกอบของสสาร

แนวทางการศึกษา[แก้]

  1. ตัวอย่างของคุณสมบัติต่างๆของสสารที่นักเคมีทำการศึกษาค้นคว้านั้นได้แก่ ความเป็นกรด เบส, ความสามารถในการนำไฟฟ้า, ความเสถียร, ความสามารถในการติดไฟ, ความสามารถในการดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  2. การเปลี่ยนแปลงของสสารนั้นอาจอธิบายได้ในเทอมของ ความเร็วในการเปลี่ยนแปลง, ปริมาณสารตั้งต้นกับสารผลิตภัณท์หลังเกิดการเปลี่ยนแปลง, สภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
  3. สำหรับการศึกษาองค์ประกอบของสสารนั้น เริ่มจากนักเคมีพิจารณาคุณสมบัติต่างๆของสสารเพื่อเป็นตัวระบุสสารชนิดนั้น จากนั้นจะทำการศึกษาว่าสสารชนิดดังกล่าวสามารถเกิดจากสารชนิดอื่นได้หรือไม่ สสารที่สามารถเกิดจากตัวอื่นได้ เรียกว่า สารประกอบ ในขณะที่สสารที่ไม่สามารถเกิดจากสสารอื่นได้จะถูกเรียกว่าธาตุ

แหล่งข้อมูล[แก้]

  • วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ นักเคมี