โครเมียม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โครเมียม
วาเนเดียม ← → แมงกานีส
-

Cr

Mo
ไฮโดรเจน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
ฮีเลียม (แก๊สมีตระกูล)
ลิเทียม (โลหะแอลคาไล)
เบริลเลียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
โบรอน (ธาตุกึ่งโลหะ)
คาร์บอน (อโลหะหลายวาเลนซ์)
ไนโตรเจน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
ออกซิเจน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
ฟลูออรีน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
นีออน (แก๊สมีตระกูล)
โซเดียม (โลหะแอลคาไล)
แมกนีเซียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
อะลูมิเนียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
ซิลิกอน (ธาตุกึ่งโลหะ)
ฟอสฟอรัส (อโลหะหลายวาเลนซ์)
กำมะถัน (อโลหะหลายวาเลนซ์)
คลอรีน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
อาร์กอน (แก๊สมีตระกูล)
โพแทสเซียม (โลหะแอลคาไล)
แคลเซียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
สแกนเดียม (โลหะทรานซิชัน)
ไทเทเนียม (โลหะทรานซิชัน)
วาเนเดียม (โลหะทรานซิชัน)
โครเมียม (โลหะทรานซิชัน)
แมงกานีส (โลหะทรานซิชัน)
เหล็ก (โลหะทรานซิชัน)
โคบอลต์ (โลหะทรานซิชัน)
นิกเกิล (โลหะทรานซิชัน)
ทองแดง (โลหะทรานซิชัน)
สังกะสี (โลหะทรานซิชัน)
แกลเลียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
เจอร์เมเนียม (ธาตุกึ่งโลหะ)
สารหนู (ธาตุกึ่งโลหะ)
ซีลีเนียม (อโลหะหลายวาเลนซ์)
โบรมีน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
คริปทอน (แก๊สมีตระกูล)
รูบิเดียม (โลหะแอลคาไล)
สตรอนเชียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
อิตเทรียม (โลหะทรานซิชัน)
เซอร์โคเนียม (โลหะทรานซิชัน)
ไนโอเบียม (โลหะทรานซิชัน)
โมลิบดีนัม (โลหะทรานซิชัน)
เทคนีเชียม (โลหะทรานซิชัน)
รูทีเนียม (โลหะทรานซิชัน)
โรเดียม (โลหะทรานซิชัน)
แพลเลเดียม (โลหะทรานซิชัน)
เงิน (โลหะทรานซิชัน)
แคดเมียม (โลหะทรานซิชัน)
อินเดียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
ดีบุก (โลหะหลังทรานซิชัน)
พลวง (ธาตุกึ่งโลหะ)
เทลลูเรียม (ธาตุกึ่งโลหะ)
ไอโอดีน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
ซีนอน (แก๊สมีตระกูล)
ซีเซียม (โลหะแอลคาไล)
แบเรียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
แลนทานัม (แลนทานอยด์)
ซีเรียม (แลนทานอยด์)
เพรซีโอดิเมียม (แลนทานอยด์)
นีโอดิเมียม (แลนทานอยด์)
โพรมีเทียม (แลนทานอยด์)
ซาแมเรียม (แลนทานอยด์)
ยูโรเพียม (แลนทานอยด์)
แกโดลิเนียม (แลนทานอยด์)
เทอร์เบียม (แลนทานอยด์)
ดิสโพรเซียม (แลนทานอยด์)
โฮลเมียม (แลนทานอยด์)
เออร์เบียม (แลนทานอยด์)
ทูเลียม (แลนทานอยด์)
อิตเทอร์เบียม (แลนทานอยด์)
ลูทีเทียม (แลนทานอยด์)
ฮาฟเนียม (โลหะทรานซิชัน)
แทนทาลัม (โลหะทรานซิชัน)
ทังสเตน (โลหะทรานซิชัน)
รีเนียม (โลหะทรานซิชัน)
ออสเมียม (โลหะทรานซิชัน)
อิริเดียม (โลหะทรานซิชัน)
แพลตทินัม (โลหะทรานซิชัน)
ทองคำ (โลหะทรานซิชัน)
ปรอท (โลหะทรานซิชัน)
แทลเลียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
ตะกั่ว (โลหะหลังทรานซิชัน)
บิสมัท (โลหะหลังทรานซิชัน)
พอโลเนียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
แอสทาทีน (ธาตุกึ่งโลหะ)
เรดอน (แก๊สมีตระกูล)
แฟรนเซียม (โลหะแอลคาไล)
เรเดียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
แอกทิเนียม (แอกทินอยด์)
ทอเรียม (แอกทินอยด์)
โพรแทกทิเนียม (แอกทินอยด์)
ยูเรเนียม (แอกทินอยด์)
เนปทูเนียม (แอกทินอยด์)
พลูโทเนียม (แอกทินอยด์)
อะเมริเซียม (แอกทินอยด์)
คูเรียม (แอกทินอยด์)
เบอร์คีเลียม (แอกทินอยด์)
แคลิฟอร์เนียม (แอกทินอยด์)
ไอน์สไตเนียม (แอกทินอยด์)
เฟอร์เมียม (แอกทินอยด์)
เมนเดลีเวียม (แอกทินอยด์)
โนเบเลียม (แอกทินอยด์)
ลอว์เรนเซียม (แอกทินอยด์)
รัทเทอร์ฟอร์เดียม (โลหะทรานซิชัน)
ดุบเนียม (โลหะทรานซิชัน)
ซีบอร์เกียม (โลหะทรานซิชัน)
โบห์เรียม (โลหะทรานซิชัน)
ฮัสเซียม (โลหะทรานซิชัน)
ไมต์เนเรียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
ดาร์มสตัดเทียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
เรินต์เกเนียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
โคเปอร์นิเซียม (โลหะทรานซิชัน)
อูนอูนเทรียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
ฟลีโรเวียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
อูนอูนเพนเทียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
ลิเวอร์มอเรียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
อูนอูนเซปเทียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
อูนอูนออกเทียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
อูนอูนเอนเนียม (โลหะแอลคาไล (ทำนายไว้))
อูนไบนิลเลียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท (ทำนายไว้))
อูนควอดอันเนียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนควอดเบียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนควอดเทรียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนควอดควอเดียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนควอดเพนเทียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนควอดเฮกเซียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนควอดเซปเทียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนควอดออกเทียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนควอดเอนเนียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเพนท์นิลเลียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเพนท์อันเนียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเพนท์เบียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเพนท์เทรียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเพนท์ควอเดียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเพนท์เพนเทียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเพนท์เฮกเซียม (โลหะทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเพนท์เซปเทียม (โลหะทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเพนท์ออกเทียม (โลหะทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเพนท์เอนเนียม (โลหะทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเฮกซ์นิลเลียม (โลหะทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเฮกซ์อันเนียม (โลหะทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเฮกซ์เบียม (โลหะทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเฮกซ์เทรียม (โลหะทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเฮกซ์ควอเดียม (โลหะทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเฮกซ์เพนเทียม (โลหะแอลคาไล (ทำนายไว้))
อูนเฮกซ์เฮกเซียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท (ทำนายไว้))
อูนเฮกซ์เซปเทียม (โลหะหลังทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเฮกซ์ออกเทียม (โลหะหลังทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเฮกซ์เอนเนียม (โลหะหลังทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเซปท์นิลเลียม (โลหะหลังทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเซปท์อันเนียม (อโลหะวาเลนซ์เดียว (ทำนายไว้))
อูนเซปท์เบียม (แก๊สมีตระกูล (ทำนายไว้))
อูนไบอันเนียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไบเบียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไบเทรียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไบควอเดียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไบเพนเทียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไบเฮกเซียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไบเซปเทียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไบออกเทียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไบเอนเนียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไทรนิลเลียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไทรอันเนียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไทรเบียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไทรเทรียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไทรควอเดียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไทรเพนเทียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไทรเฮกเซียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไทรเซปเทียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไทรออกเทียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไทรเอนเนียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนควอดนิลเลียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเซปท์เทรียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเซปท์ควอเดียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเซปท์เพนเทียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเซปท์เฮกเซียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเซปท์เซปเทียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเซปท์ออกเทียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเซปท์เอนเนียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนออกท์นิลเลียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนออกท์อันเนียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนออกท์เบียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนออกท์เทรียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนออกท์ควอเดียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
ทั่วไป
ชื่อ, สัญลักษณ์, เลขอะตอม โครเมียม, Cr, 24
อนุกรมเคมี โลหะทรานซิชัน
หมู่, คาบ, บล็อก 6, 4, d
ลักษณะ สีเงินมันวาว
Chromium crystals and 1cm3 cube.jpg
มวลอะตอม 51.9961 (6) กรัม/โมล
การจัดเรียงอิเล็กตรอน [Ar] 3d5 4s1
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน 2, 8, 13, 1
คุณสมบัติทางกายภาพ
สถานะ ของแข็ง
ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.) 7.15 ก./ซม.³
ความหนาแน่นของของเหลวที่m.p. 6.3 ก./ซม.³
จุดหลอมเหลว 2180 K
(1907 °C)
จุดเดือด 2944 K(2671 °C)
ความร้อนของการหลอมเหลว 21.0 กิโลจูล/โมล
ความร้อนของการกลายเป็นไอ 339.5 กิโลจูล/โมล
ความร้อนจำเพาะ (25 °C) 23.35 J/(mol·K)
ความดันไอ
P/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
ที่ T K 1656 1807 1991 2223 2530 2942
คุณสมบัติของอะตอม
โครงสร้างผลึก cubic body centered
สถานะออกซิเดชัน 6, 3, 2
(ออกไซด์เป็นกรดแก่)
อิเล็กโตรเนกาติวิตี 1.66 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
(เพิ่มเติม)
ระดับที่ 1: 652.9 กิโลจูล/โมล
ระดับที่ 2: 1590.6 กิโลจูล/โมล
ระดับที่ 3: 2987 กิโลจูล/โมล
รัศมีอะตอม 140 pm
รัศมีอะตอม (คำนวณ) 166 pm
รัศมีโควาเลนต์ 127 pm
อื่น ๆ
การจัดเรียงทางแม่เหล็ก AFM (rather: SDW)
ความต้านทานไฟฟ้า (20 °C) 125 nΩ·m
การนำความร้อน (300 K) 93.9 W/(m·K)
การขยายตัวจากความร้อน (25 °C) 4.9 µm/(m·K)
อัตราเร็วของเสียง (แท่งบาง) (20 °C) 5940 m/s
โมดูลัสของยังก์ 279 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน 115 GPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด 160 GPa
อัตราส่วนปัวซอง 0.21
ความแข็งโมห์ส 8.5
ความแข็งวิกเกอร์ส 1060 MPa
ความแข็งบริเนล 1120 MPa
เลขทะเบียน CAS 7440-47-3
ไอโซโทปที่น่าสนใจ
บทความหลัก: ไอโซโทปของchromium
iso NA ครึ่งชีวิต DM DE (MeV) DP
50Cr syn > 1.3 E18 y εε - 50Ti
51Cr syn 27.7025 d ε - 51V
γ 0.320 -
52Cr 83.789% Cr เสถียร โดยมี 28 นิวตรอน
53Cr 9.501% Cr เสถียร โดยมี 29 นิวตรอน
54Cr 2.365% Cr เสถียร โดยมี 30 นิวตรอน
แหล่งอ้างอิง

โครเมียม (อังกฤษ: Chromium) เป็นธาตุในตารางธาตุซึ่งมีสัญลักษณ์เป็น Cr มีหมายเลขอะตอมเป็น 24

คุณสมบัติเฉพาะตัว[แก้]

โครเมียมเป็นโลหะมันวาวสีเทา ที่สามารถขัดเป็นในได้ดี และมีจุดหลอมเหลวสูง ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และสามารถตีขึ้นรูปได้

สถานะออกซิเดชันที่ปรากฏมากที่สุดคือ +2 +3 และ +6 โดยที่ +3 เสถียรที่สุด +1 +4 และ +5 ปรากฏน้อย สารประกอบโครเมียมที่มีสถานะ +6 เป็นตัวออกซิไดส์อานุภาพสูง

โครเมียมทำปฏิกิริยากับออกซิเจนทำให้เกิดชั้นออกไซด์บาง ๆ ที่ป้องกันการทำปฏิกิริยาเพิ่มเติมกับโลหะที่อยู่ภายใต้

การนำไปใช้[แก้]

 • ในงานโลหกรรม ใช้ในการป้องกันการกัดกร่อน และทำให้เกิดความมันวาว

เช่นการทำชิ้นส่วนรถยนต์หรือชิ้นส่วนแต่งมอเตอร์ไซด์

  • ผสมเป็นโลหะผสม เช่น มีดสแตนเลส
  • การเคลือบโลหะ
  • ใช้ในอะลูมิเนียมอะโนไดส์ ทำให้พื้นผิวของอะลูมิเนียมกลายเป็นทับทิมในสี
  • โครเมียม (III) ออกไซด์ เป็นผงขัดโลหะ
  • เกลือโครเมียมทำให้แก้วมีสีเขียวมรกต
  • โครเมียมทำให้ทับทิมมีสีแดง จึงใช้ผลิตทับทิมเทียม
  • ทำให้เกิดสีเหลืองสำหรับทาสี
  • เป็นคะตาลิสต์
  • โครไมต์ใช้ทำแม่พิมพ์สำหรับการเผาอิฐ
  • เกลือโครเมียมใช้ในการฟอกหนัง
  • โปแตสเซียม ไดโครเมต เป็นสารทำปฏิกิริยา ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ และเป็นสารทำการไทเครท นอกจากนี้ ยังใช้ในการทำให้สีย้อมติดผ้า
  • โครเมียม (IV) ออกไซด์ (CrO2) ใช้ผลิตเทปแม่เหล็ก มีประสิทธิภาพสูงกว่าเทปที่ผลิตจากเหล็กออกไซด์
  • ใช้ป้องกันการกัดกร่อนในการเจาะบ่อ
  • ใช้เป็นอาหารเสริม หรือยาลดน้ำหนัก ส่วนใหญ่เป็น โครเมียม (III) คลอไรด์ และโครเมียม (III) "พโกลิเนต
  • โครเมียม เฮกซะคาร์บอนิล (Cr (CO) 6) ใช้ผสมลงในเบนซิน
  • โครเมียม โบไรด์ (CrB) ใช้เป็นตัวนำไฟฟ้าอุณหภูมิสูง
  • โครเมียม (III) ซัลเฟต (Cr2 (SO4) 3) ใช้เป็นผงสีเขียวในสี เซอรามิก วาร์นิช และหมึก รวมทั้งการเคลือบโลหะ

ที่มาและความสำคัญ[แก้]

โครเมี่ยมที่คุ้นเคยกับคนส่วนใหญ่เป็นเงาโลหะขัดที่รู้จักกันแค่ในฐานะโครเมียมที่พบในผลิตภัณฑ์ตั้งแต่รถยนต์ไปยังสแตนเลส โครเมี่ยมสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบทางเคมีที่แตกต่างกันรวมทั้งโครเมียม, ธาตุและโครเมียม การประมวลผลของแร่โครเมียมสามารถแยกส่วนของสายพันธุ์นี้เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่นสารป้องกันการกัดกร่อนและในสีสีย้อมและหนังฟอก เสีย Reprocessed ประกอบด้วยส่วนผสมของ trivalent โครเมียมเฮกซะและมีสารประกอบที่ถูกทิ้งในเว็บไซต์ทั่วประเทศในช่วงทศวรรษที่ 1940 และ 1950 ในรัฐนิวเจอร์ซีย์คนเดียวเจ้าหน้าที่ได้ระบุกว่า 160 เว็บไซต์ในความต้องการของการทำความสะอาด อย่างไรก็ตามความพยายามในการทำความสะอาดมีความซับซ้อนโดยความจริงที่ว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับองค์ประกอบในดินเช่นคาร์บอนอินทรีย์และธาตุเหล็กเช่นเดียวกับที่และความเป็นกรดของดินสามารถทำให้เกิดการอย่างใดอย่างหนึ่งของทั้งสองรูปแบบของโครเมียมการแปลงไปที่อื่น ๆ นี้ซับซ้อนวัดในห้องปฏิบัติการและทำให้มันยากที่จะถูกต้องปริมาณความเข้มข้นเดิมของแต่ละสายพันธุ์ในดิน ความไม่แน่นอน hampers หน่วยงานกำกับดูแลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการที่เว็บไซต์จะต้องมีการทำความสะอาดขึ้นถ้าไซต์มีการปนเปื้อน misidentified เป็นความพยายามในการแก้ไขราคาแพงจะเสียและถ้าไซต์มีการ misidentified เป็นโสโครก, สุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นอาจมีความเสี่ยง . เพื่อช่วยในการลดความไม่แน่นอนโดยรอบวัดที่สำคัญเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์ NIST ได้เตรียมความพร้อมและกำหนดค่าได้รับการรับรองสำหรับการอ้างอิงมาตรฐานวัสดุ (SRM) 2701 โครเมียมในดินที่ปนเปื้อนในระดับสูง แหล่งข้อมูลสำหรับ SRM ใหม่ถูกเก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ของเสียในมณฑลฮัดสัน, นิวเจอร์ซีย์หลังจากกัดการผสมและการฆ่าเชื้อนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ตัวอย่างสำหรับโครเมียมโดยใช้วิธีการ EPA ได้รับการอนุมัติหลายออกแบบมาเพื่อลดและชดเชยสำหรับสารเคมีเหมือนกิ้งก่า คุณสมบัติของโครเมี่ยม SRM ดินที่ปนเปื้อนได้รับมอบหมายค่าได้รับการรับรองสำหรับโครเมียมเฮกซะโครเมียมรวมเหล็กและแมงกานีสรวมทั้งค่าอ้างอิงสำหรับองค์ประกอบอื่น ๆ ที่น่าสนใจด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งอะลูมิเนียม, แคลเซียม, แมกนีเซียม, นิเกิล, ซิลิกอน, กำมะถัน, ไททาเนียมและวานาเดียม มาตรฐานอ้างอิงเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่กระจายกันอย่างแพร่หลายและนำมาใช้จาก NIST หน่วยงานเตรียมความพร้อมการวิเคราะห์และจัดจำหน่ายมากกว่าพันวัสดุที่แตกต่างที่มีการใช้ทั่วโลกเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการใช้เครื่องมือและวิธีการทดสอบที่ใช้ในการผลิตทางเคมีคลินิก, การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมอิเล็กทรอนิกส์นิติอาญาและสาขาอื่น ๆ อีก

โครเมียมเป็นองค์ประกอบทางเคมีที่มี Cr สัญลักษณ์และเลขอะตอม 24 มันเป็นองค์ประกอบแรกในหมู่ 6. มันแข็งสีเทาเงาโลหะหนักและเปราะ [2] ซึ่งจะมีความเงางามสูง, ต่อต้านการเสื่อมเสียและมี จุดหลอมเหลวสูง ชื่อขององค์ประกอบที่มาจากภาษากรีกคำว่า χρῶμα, Chroma หมายถึงสี เงิน เพราะหลายของสารที่มีสีเข้มข้น

ประวัติ[แก้]

สมัยก่อนนั้นพบได้ที่หลุมศพของราชวงศ์ฉินปลายศตวรรษที่ 3 ของกองทัพ Terracotta ใกล้กับเมืองซีอาน ประเทศจีน พบได้จากโลหะ และเนื้อไม้ โดยค้นพบโดยนักโบราณคดี ได้รับการวิเคราะห์จากนักโบราณคดีว่า แม้ว่าฝังอยู่ กว่า2000 ปีแล้วก็ตาม แต่ความเป็นสีบรอนซ์ยังติดอยู่ในโลหะและรูปเกาะสลักไม้ และที่น่าแปลกคือมีคือมีการกัดกร่อนน้อยอย่างไม่คาดคิด นั้นอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนจงใจเคลือบโครเมียมไดออกไซด์ อย่างไรก็ตามถ้าดูด้วยตาเปล่าก็จะไม่ทราบว่าโลหะเหล่านั้นชุบด้วยโครเมียม

ในปี 1761 แร่ธาตุโครเมียมนั้นทางแถบตะวันตกในศตวรรษวรรษที่ 18 ไห้ความสนใจกันมากเมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม 1761 Gohann Gottlob Lemann ได้พบแร่สีส้มแดงในการทำเหมืองแร่ Beryozovkoye ในเทือกเขา Ural และเขาได้ตั้งมันว่า Siberian redlead

ในปี 1770 Peter Simon Pallas ได้เข้าเยี่ยมชมภายสถานที่ค้นพบแร่สีส้มแดง เช่นเดียวกับ Lomann และพบแร่ red lead มีคุณสมบัติที่มีประโยชน์เป็นต่อการค้า และใช้เป้นแฟชั่นในปัจจุบัน โครเมียมยังเป็นที่รู้จักเป็นเงามันเมื่อขัด มันถูกใช้เป็นสารเคลือบผิวป้องกันและการตกแต่งบนชิ้นส่วนรถยนต์, ติดตั้งประปา, ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์และรายการอื่น ๆ อีกมากมายที่ใช้โดยปกติไฟฟ้า แต่การใช้เพียงแค่นี้ก็กลายเป็นที่แพร่หลายกับการพัฒนาของกระบวนการที่ดีขึ้นในปี 1924

โลหะผสมตอนนี้คิดเป็น 85% ของการใช้โครเมียม ส่วนที่เหลือจะใช้ในอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟและหล่อ

อ้างอิง[แก้]

 http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/chromium/myb1-2011-chrom.pdf