รายพระนามผู้ปกครองโอมาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายพระนามอิหม่ามแห่งโอมาน (751-1406)[แก้]

 • อิหม่ามอัลจูลันดา บิน มาสอูด 751-ไม่ปรากฏ
 • อิหม่ามโมฮัมเหม็ด บิน อาบีอัฟฟัน ไม่ปรากฏ-801
 • อิหม่ามอัลอาริท บิน คาหรับ 801-807
 • อิหม่ามกาสซัน บิน อับดุลเลาะห์ 807-824
 • อิหม่ามอับดุล มาลิค บิน ฮะมัด 824-840
 • อิหม่ามอัลมู ฮานนา บิน จาฟาร์ 840-851
 • อิหม่ามอัล ซาต บิน มาลิค 851-856
 • อิหม่ามราซิด บิน อัล นัดฮาร์ 856-890
 • อิหม่ามอัซซาน บิน ทามิม 890-897
 • อิหม่ามโมฮัมเหม็ด บิน อัล ฮะซัน 897-898
 • อิหม่ามอัซซาน บิน อัล ฮัซบาร์ 898-899
 • อิหม่ามอับดุลเลาะห์ บิน โมฮัมเหม็ด 899-900
 • อิหม่ามอัลซาด บิน อัล คาซิม 900
 • อิหม่ามอัลฮูน บิน ซาด 900-904
 • อิหม่ามอัลฮาวารี บิน มาตราฟ 904-912
 • อิหม่ามโอมาร์ บิน โมฮัมเหม็ด 912-ไม่ปรากฏ
 • อิหม่ามโมฮัมเหม็ด บิน ยาซิต ไม่ปรากฏ
 • อิหม่ามอัล ฮาม บิน อัล มีลา อัล บาฮรี ไม่ปรากฏ-939
 • อิหม่ามซาด บิน อับดุลเลาะห์ 939-ไม่ปรากฏ
 • อิหม่ามราซิต บิน วาลีด ไม่ปรากฏ-1002
 • อิหม่ามอัล คาลิล บิน ซาดฮาน 1002-1032
 • อิหม่ามราซิด บิน ซาด 1032-1048
 • อิหม่ามฮาฟร์ บิน ราซิต 1048-1054
 • อิหม่ามราซิต บิน อลี 1054-1154
 • อิหม่ามมูซา บิน จาบีร์ 1154-1406
 • อิหม่ามมาลิค บิน อลี 1406

รายพระนามอิหม่ามและซัยยิดแห่งโอมาน (1406-ปัจจุบัน)[แก้]

ราชวงศ์นาบฮัน (1406-1624)[แก้]

 • มาคซูม บิน อัล ฟาลลาห์ 1406-1435
 • อับดุล ฮะซันแห่งโอมาน 1435-1451
 • โอมาร์ บิน อัล คาททาบ 1451-1490
 • โอมาร์ อัล ชาลิฟ 1490-1500
 • มูฮัมหมัด บิน อิสมาส์ 1500-1529
 • บาคารัต บิน มูฮัมหมัด 1529-1560
 • อับดุลเลาะห์ บิน มูฮัมหมัด 1560-1624

ราชวงศ์ยา อาริบา (ปกครองครั้งแรก) (1624-1724)[แก้]

 • นาสิร์ บิน มูร์ชิด 1624-1649
 • สุลต่าน บิน เซฟที่1 1649-1688
 • บิล หรับ บิน สุลต่าน 1688-1692
 • เซฟ บิน สุลต่านที่1 1692-1711
 • สุลต่าน บิน เซฟที่2 1711-1719
 • เซฟ บิน สุลต่านที่2 1719-1724

ราชวงศ์บานู กาฟีร์ (1724-1728)[แก้]

 • มูฮัมหมัด บิน นาสิร์ 1724-1728

ราชวงศ์ยา อาริบา (ปกครองครั้งที่สอง) (1728-1749)[แก้]

 • เซฟ บิน สุลต่านที่2 1728-1743
 • บาล์ อาหรับ บิน ฮิมาร์ บิน สุลต่าน 1743-1749

ราชวงศ์อัลซายิด (1749-ปัจจุบัน)[แก้]

พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล หมายเหตุ
สุลต่านอบู ไฮลัล อาหมัด บิน ไซยิด 10 มิถุนายน 1744 15 ธันวาคม 1783
สุลต่านไซอิด บิน อาห์หมัด 15 ธันวาคม 1783 1784 Last direct male descendant of Al Bu Said to hold the office of Imam. He abdicated secular power to his son Hamid and retired to Rustaq where he died in 1803.[1]
สุลต่านฮาหมัด บิน ไซอิด 1784 13 มีนาคม 1792
สุลต่าน บิน อาหมัด 13 มีนาคม 1792 20 พฤศจิกายน 1804
สุลต่านซาเล็มที่ 1 บิน สุลทาน และ สุลต่านไซอิด บิน สุลทาน 20 พฤศจิกายน 1804 14 กันยายน 1806 ประมุขร่วมกัน
สุลต่านไซอิด บิน สุลทาน 14 กันยายน 1806 19 ตุลาคม 1856 ประมุของค์เดียว
สุลต่านทูไวนิ บิน ไซอัด 19 ตุลาคม 1856 11 กุมภาพันธ์ 1866 ปลงพระชนม์
สุลต่านซาเล็ม บิน ทูไวนิ 11 กุมภาพันธ์ 1866 3 ตุลาคม 1868 ปลงพระชนม์
สุลต่านอัซซาน บิน คาอิส 3 ตุลาคม 1868 30 มกราคม 1871 ปลงพระชนม์
สุลต่านเตอร์กี บิน ไซอัด 30 มกราคม 1871 4 มิถุนายน 1888
สุลต่านไฟซาล บิน เตอรร์กี 4 มิถุนายน 1888 9 ตุลาคม 1913 สหราชอาณาจักร เข้ามาอารักขาโอมานเมื่อ 20 มีนาคม 1891[2][3]
สุลต่านเตมัวร์ บิน ไฟซาล 9 ตุลาคม 1913 10 กุมภาพันธ์ 1932 สละราชสมบัติ
สุลต่านซะอีด บิน เตมัวร์ 10 กุมภาพันธ์ 1932 23 กรกฎาคม 1970 สละราชสมบัติ
สุลต่านกอบูส บิน ซะอีด 23 กรกฎาคม 1970 ยังอยู่ในราชสมบัติ ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเมื่อ 2 ธันวาคม 1971

อ้างอิง[แก้]

 1. Rentz, George (1997) Oman and the south-eastern shore of Arabia Ithaca Press, Reading, Berkshire, United Kingdom : pages 204-205, ISBN 0-86372-199-0
 2. See Persian Gulf Residency
 3. http://www.worldstatesmen.org/Oman.html