รถไฟความเร็วสูงแบ่งตามประเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เครือข่ายรถไฟความเร็วสูงที่ใช้งานได้ในปัจจุบัน ของแต่ละประเทศ

เส้นทางในปัจจุบันและกำลังก่อสร้าง[แก้]

ความหนาแน่นของรถไฟความเร็วสูงในกลุ่มประเทศยุโรป
ความหนาแน่นของรถไฟความเร็วสูงในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก

ตารางแสดงผลของขนาดเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงทั้งหมด (ความเร็วเฉลี่ย 250 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือมากกว่า) ของประเทศที่ใช้งานได้ในปัจจุบัน และส่วนที่กำลังก่อสร้าง จากข้อมูลของ สหภาพการรถไฟนานาชาติ ทั้งนี้ไม่รวมแผนงานในอนาคต

ประเทศ ภูมิภาค ในปัจจุบัน
(กิโลเมตร)
กำลังก่อสร้าง
(กิโลเมตร)
ทั้งหมด
(กิโลเมตร)
ระบบจ่ายไฟ ขนาดราง
(เมตร)
ประเทศจีน จีน เอเชียตะวันออก 9,356 10,962 20,318 25 kV 50 Hz 1.435
ธงชาติของสเปน สเปน ยุโรป 2,144 886 3,030 25 kV 50 Hz 1.435
ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น เอเชียตะวันออก 2,664 782 3,446 25 kV 60 Hz 1.435
ธงชาติของฝรั่งเศส ฝรั่งเศส ยุโรป 2,037 458 2,495 25 kV 50 Hz (บางส่วน) 1.435
ธงชาติของอิตาลี อิตาลี ยุโรป 1,296 92 1,388 25 kV 50 Hz, 3 kV DC 1.435
ธงชาติของเยอรมนี เยอรมนี ยุโรป 1,334 428 1,762 15 kV 16.7 Hz 1.435
ธงชาติของตุรกี ตุรกี เอเชียกลาง-ยุโรป 444 602 1,047 25 kV 50 Hz 1.435
ธงชาติของเกาหลีใต้ เกาหลีใต้ เอเชียตะวันออก 412 302 714 25 kV 60 Hz 1.435
ธงชาติของสาธารณรัฐจีน ไต้หวัน เอเชียตะวันออก 345 0 345 25 kV 60 Hz 1.435
ธงชาติของอุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน เอเชียกลาง 344 0 344 1.520
ธงชาติของเบลเยียม เบลเยียม ยุโรป 209 0 209 25 kV 50 Hz 1.435
Flag of the Netherlands เนเธอร์แลนด์ ยุโรป 120 0 120 25 kV 50 Hz 1.435
Flag of the United Kingdom สหราชอาณาจักร ยุโรป 113 0 113 25 kV 50 Hz 1.435
ธงชาติของออสเตรีย ออสเตรีย ยุโรป 93 0 93 15 kV 16,7 Hz 1.435
ธงชาติของสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ยุโรป 35 72 107 15 kV 16.7 Hz 1.435
Flag of the United States สหรัฐอเมริกา อเมริกาเหนือ 734 0 734 25 kV 60 Hz 1.435
ธงชาติของรัสเซีย รัสเซีย ยูเรเชีย ไม่ทราบ ไม่ทราบ ไม่ทราบ 25 kV 50 Hz 1.520

ดูเพิ่ม[แก้]