วีระยุทธ ดิษยะศริน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
นาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน
PicPAPvirayudth1.jpg
นาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน
เกิด 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 (59 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
คู่สมรส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (พ.ศ. 2525 - 2539)
• นางจิตสิรินท์ ดิษยะศริน (?-ปัจจุบัน)
บุตร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
บิดามารดา พลอากาศเอกประหยัด ดิษยะศริน
คุณหญิงวิจิตรา ดิษยะศริน

นาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน (1 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 — ) อดีตพระสวามี[1][2][3] ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และอดีตพระชามาดาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขาเป็นผู้อนุรักษ์และฟื้นฟู นางสาวสยาม เครื่องบินพลเรือนลำแรกของไทยให้กลับมาใช้งานได้

ประวัติ[แก้]

นาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน (ชื่อเล่น: แตง)[4] เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 เป็นบุตรของพลอากาศเอกประหยัด ดิษยะศริน อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย กับคุณหญิงวิจิตรา ดิษยะศริน เขามีน้องสองคน คือ ปาริชาติ กันติกร ดิษยะศริน (ชื่อเล่น: กวาง) อดีตภรรยาของพลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ ดามาพงศ์[5][6] และนาวาอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน[7] (ชื่อเล่น: กระต่าย)

อนึ่งสกุล ดิษยะศริน เป็นนามสกุลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งปรากฏใน ทะเบียนนามสกุลที่เราได้ให้ไป ปรากฏอยู่ในลำดับที่ตามสมุดทะเบียน 1389 สะกดว่า ดิษยศริน และสะกดอย่างโรมันว่า Tishyasarin แต่ในราชกิจจานุเบกษา ครั้งที่ 17 ประกาศวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2457 ลงว่า ดิษยะศริน จึงได้ยึดถือการสะกดนามสกุลดังกล่าวสืบมา[8]

การศึกษา[แก้]

นาวาอากาศเอกวีระยุทธสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2514, โรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. 2516, โรงเรียนนายเรืออากาศ พ.ศ. 2521, โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง พ.ศ. 2527, โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ วิทยาลัยการทัพอากาศ พ.ศ. 2530, ปัจจุบันกำลังศึกษาใน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง[9] รุ่นที่ 17 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม[10] มหาวิทยาลัยรังสิต[11]

นาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน รับราชการทหารอากาศ ตำแหน่งนักบินประจำหมวดบินที่ 2 หน่วยบินขับไล่โจมตีใบพัด, หน่วยบิน 112 เชียงใหม่ จากนั้นเป็นผู้บังคับฝูงบิน 411 เชียงใหม่ รองผู้บังคับกองบิน 41 เชียงใหม่ และเป็นผู้บังคับการกองบิน 41 เชียงใหม่ ก่อนจะไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยทูตทหารฯ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันลาออกจากราชการทหาร ทำธุรกิจร้านอาหารที่รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา และดำรงตำแหน่งนายก สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์[12] ซึ่งผลงานที่มีชื่อเสียงคือการอนุรักษ์และฟื้นฟูเครื่องบิน นางสาวสยาม เครื่องบินพลเรือนลำแรกของไทย ให้กลับมาใช้งานได้[13] ภายหลังได้ย้ายกลับมาพำนักในประเทศไทย[14]

มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์[แก้]

สืบเนื่องจาก มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน ได้เชิญชมรมการบิน และสมาคมการบินต่างๆ ที่ดำเนินกิจการ การบิน เพื่อการกีฬาและสันทนาการทั่วประเทศ ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการจัดตั้งองค์กรกลาง ที่จะทำหน้าที่ดูแล และให้บริการกับบรรดาสมาชิกที่เป็นชมรมฯ สมาคมฯ มูลนิธิฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้านกีฬาการบิน ครั้งแรกเมื่อประมาณต้นปี 2548 และได้มีการประชุมต่อเนื่อง อีกหลายวาระจนได้ข้อสรุปว่า ควรขอจัดตั้งสมาคมฯ เพื่อให้เกิดความเป็นกลาง โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมกีฬาทางอากาศและการบิน” โดยให้มีคณะกรรมการจากชมรมฯ สมาคมฯ มูลนิธิฯ ต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการ โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับกีฬาทางอากาศ และเปิดกว้างให้ผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรม เข้าเป็นสมาชิก และให้ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง เพื่อมาตรฐานความปลอดภัย และความเจริญก้าวหน้าด้านกีฬาการบิน ทัดเทียมกับนานาประเทศที่มีความเจริญด้านกีฬาการบิน และจะดำเนินการขออยู่ภายใต้การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อให้ภาครัฐได้รับรู้และให้การสนับสนุนต่างๆ รวมทั้งจะได้นำกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาต ให้เป็นสมาคมฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วย ทั้งนี้สมาคมฯ ได้รับพระกรุณาจาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ รับเป็นองค์นายกสมาคมเพื่อเป็นมิ่งขวัญ และกำลังใจต่อสมาชิก[15]

ชีวิตส่วนตัว[แก้]

นาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน เคยสมรสกับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมีพระธิดา 2 พระองค์ ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาให้ดำรงฐานันดรศักดิ์เป็น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า ทุกพระองค์[16] คือ

 1. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (ประสูติ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2525 — ปัจจุบัน)
 2. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ (ประสูติ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 — ปัจจุบัน)

ภายหลังทั้งสองได้หย่ากัน[17] แต่ก็ยังมีการติดต่อกับพระธิดาทั้งสองอยู่[18] ปัจจุบันนาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน สมรสกับกับ นางจิตสิรินท์[19] ดิษยะศริน (แพตตี้)[20]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. กำหนดการ ที่1/2525 พระราชพิธีอภิเษกสมรสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์ (เรืออากาศโท วีระยุทธ ดิษยะศริน)
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายทหารพิเศษ (เรืออากาศโท วีระยุทธ ดิษยะศริน)
 4. "ของว่างวันอาทิตย์ 12/06/54" (Press release) (ใน ไทย). ไทยรัฐ. 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554. สืบค้นเมื่อ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555. 
 5. ผู้จัดการ - "ปาริชาติ ดิษยะศริน" เผยอดีตเคยโดนแม่นางงามโกง !?!
 6. "สาวิตรี ดามาพงศ์นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจคนใหม่สดๆ ซิงๆ" (Press release) (ใน ไทย). แนวหน้า. 31 ตุลาคม 2554. สืบค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2555. 
 7. ครูของครู... คือครูประณีต. สาแหรกตระกูล. เรียกดูเมื่อ 2 กันยายน 2555
 8. ฉลองครบ 72 ปี ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน - ต้นสกุลดิษยะศริน
 9. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
 10. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
 11. มหาวิทยาลัยรังสิต
 12. สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 13. http://www.tangoavia.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=342550&Ntype=5
 14. นิตยสาร WhO? - น.อ.วีระยุทธ ดิษยะศริน ปะทะสายลมกับพาราไกลดิงสุดโปรด
 15. มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 16. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ของพระโอรสพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, เล่ม ๙๙, ตอน ๑๓๕ ก ฉบับพิเศษ, ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๑
 17. "Thai Princess Confirms Divorce, Calls Ex-Husband "Insensitive" (Press release) (ใน English). AP. 11 October 1996. สืบค้นเมื่อ 3 June 2012. 
 18. "โสมชบาจ๊ะจ๋า 20/12/53" (Press release) (ใน ไทย). ไทยรัฐ. 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553. สืบค้นเมื่อ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555. 
 19. "บุคคลในข่าว 30/10/52" (Press release) (ใน ไทย). ไทยรัฐ. 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552. สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555. 
 20. Book Shelf
 21. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์