ข้ามไปเนื้อหา

กรดโครมิก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรดโครมิก
กรดไดโครมิก
Structural formulae of dichromic acid (left) and chromic acid (right)
ชื่อ
IUPAC names
Chromic acid
Dichromic acid
Systematic IUPAC name
Dihydroxidodioxidochromium
ชื่ออื่น
Chromic(VI) acid
Tetraoxochromic acid
เลขทะเบียน
3D model (JSmol)
ChEBI
เคมสไปเดอร์
ECHA InfoCard 100.028.910 แก้ไขสิ่งนี้ที่วิกิสนเทศ
EC Number
 • 231-801-5
25982
UNII
UN number 1755 1463
 • InChI=1S/Cr.2H2O.2O/h;2*1H2;;/q+2;;;;/p-2 checkY
  Key: KRVSOGSZCMJSLX-UHFFFAOYSA-L checkY
 • InChI=1/Cr.2H2O.2O/h;2*1H2;;/q+2;;;;/p-2/rCrH2O4/c2-1(3,4)5/h2-3H
  Key: KRVSOGSZCMJSLX-OOUCQFSRAZ
 • O[Cr](O)(=O)=O
 • O=[Cr](=O)(O)O
คุณสมบัติ
* Chromic acid: H
2
CrO
4

 • Dichromic acid: H
  2
  Cr
  2
  O
  7
ลักษณะทางกายภาพ Dark red crystals
ความหนาแน่น 1.201 g cm−3
จุดหลอมเหลว 197 องศาเซลเซียส (387 องศาฟาเรนไฮต์; 470 เคลวิน)
จุดเดือด 250 องศาเซลเซียส (482 องศาฟาเรนไฮต์; 523 เคลวิน) (decomposes)
169 g/100 mL
pKa -0.8 to 1.6
เบส Chromate and dichromate
ความอันตราย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS/OSH):
อันตรายหลัก
highly toxic, carcinogen, corrosive
GHS labelling:
GHS03: OxidizingThe corrosion pictogram in the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)The skull-and-crossbones pictogram in the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)The exclamation-mark pictogram in the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)The health hazard pictogram in the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)The environment pictogram in the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)
อันตราย
H271, H300, H301, H310, H314, H317, H330, H334, H340, H341, H350, H361, H372, H410
P201, P202, P210, P220, P221, P260, P261, P262, P264, P270, P271, P272, P273, P280, P281, P283, P284, P285, P301+P310, P301+P330+P331, P302+P350, P302+P352, P303+P361+P353, P304+P340, P304+P341, P305+P351+P338, P306+P360, P308+P313, P310, P314, P320, P321, P322, P330, P333+P313, P342+P311, P361, P363, P370+P378, P371+P380+P375, P391, P403+P233, P405, P501
NFPA 704 (fire diamond)
ปริมาณหรือความเข้มข้น (LD, LC):
51.9 mg/kg (H2CrO4·2Na, rat, oral)[2]
NIOSH (US health exposure limits):
PEL (Permissible)
TWA 0.005 mg/m3[1]
REL (Recommended)
TWA 0.001 mg Cr(VI)/m3[1]
IDLH (Immediate danger)
15 mg Cr(VI)/m3[1]
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa

กรดโครมิก (Chromic acid) เป็นกรดออกโซของโครเมียม มีสูตรทางเคมีคือ H2CrO4 สอดคล้องกับการเพิ่มน้ำหนึ่งโมเลกุลเข้าไปในโครเมียมไตรออกไซด์ สารนี้เป็นพิษอย่างมากเพราะมีไอออนโครเมต สามารถสร้างได้จากการทำปฏิกิริยาโครเมตหรือไดโครเมตกับกรดหรือทำปฏิกิริยาโครเมียม(IV) ออกไซด์กับกรดซัลฟูริก ใช้ในการออกซิไดซ์สารเคมีหลายชนิด เช่นแอลกอฮอล์ และใช้ในการทำโครมิลคลอไรด์

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. "#0138". National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).
 2. "Chromic acid and chromates". Immediately Dangerous to Life and Health Concentrations (IDLH). National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).