ข้ามไปเนื้อหา

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

พิกัด: 13°44′34″N 100°29′55″E / 13.742824°N 100.498579°E / 13.742824; 100.498579
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
Phraharuthai Donmuang
ที่ตั้ง
พิกัด13°44′34″N 100°29′55″E / 13.742824°N 100.498579°E / 13.742824; 100.498579
ข้อมูล
ชื่ออื่นพ.ท.ด. (PTD)
ประเภทเอกชน
คำขวัญศึกษาดี มีจรรยา รักษาวินัย ใจกตัญญู
สถาปนาพฤษภาคม พ.ศ. 2512
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ผู้อำนวยการสุวรรณรัตน์ ทรงศักดิ์ศรี
ระดับปีที่จัดการศึกษา4,200
สีฟ้า-ขาว
เพลงเพลงมาร์ชพระหฤทัย
เว็บไซต์www.ptd.ac.th

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง (อังกฤษ: Phraharuthai Donmuang School) (อักษรย่อ: พ.ท.ด., PTD) เป็นโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ประเภทสหวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนในเครือของคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ศาสนาโรมันคาทอลิก มุ่งเน้นภาษาต่างประเทศ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

  • คำขวัญของโรงเรียน : "ศึกษาดี มีจรรยา รักษาวินัย ใจกตัญญู"
  • ปรัชญาของโรงเรียน: "ซื่อสัตย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก-เทิด คุณธรรม"
  • ตราประจำโรงเรียน : ตราประจำโรงเรียน ( H )

สัญลักษณ์ ของโรงเรียน ประกอบด้วยคำว่า “ซื่อสัตย์ เมตตา” ซึ่งเป็นคุณธรรมที่เป็นปรัชญา ของโรงเรียน มี H อยู่ในวงกลม รองรับด้วยกิ่งไม้ 2 กิ่ง[1]

H เป็นสัญลักษณ์ซึ่งมีความหมาย บ่งบอกคุณธรรมหลายรูปแบบ เพื่อบรรดาผู้บริหาร โรงเรียน ครู และนักเรียนจะได้ยึดคุณธรรมเหล่านี้

เป็นแบบอย่าง ของการดำเนินชีวิต และเป็นเอกลักษณ์ ของโรงเรียนในเครือคณะตลอดไป ใบไม้ สีเขียว ซึ่งติดกับกิ่งที่ผูกพันกันทั้ง 2 กิ่ง

ใบหมายถึง บุคคล กิ่งหมายถึง สังคม ซึ่งต้องพึ่งพากันและกัน โดยสมาชิกของสังคม อยู่ร่วมกันอย่างมีชีวิตชีวา ด้วยความเอื้ออาทร และดำรงชีวิต อย่างสันติสุข

H มาจากคำว่า Heart หมายถึง คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ และยังหมายถึงดวงใจที่เปี่ยมด้วยความรักเมตตาโดยเลียนแบบอย่างดวงพระหฤทัยของพระเยซู

H มาจากคำว่า Holy หมายถึง ความเป็นผู้ฝึกฝนตน ให้เพียบพร้อมด้วยจริยธรรม และคุณธรรมทุกประการ เป็นผู้คู่ควรแก่การยกย่อง สรรเสริญ

H มาจากคำว่า Honest หมายถึง ความซื่อสัตย์ อันเป็นคุณธรรม ที่มนุษย์ทุกคน พึงมีพึงปฏิบัติ

H มาจากคำว่า Honour หมายถึง เกียรติ และศักดิ์ศรี ของความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกของการรักเกียรติ และยอมรับ ในความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีของผู้อื่น

H มาจากคำว่า Humble หมายถึง ความสุภาพ ถ่อมตน ความอ่อนหวาน อันเป็น คุณสมบัติของกุลสตรี

H มาจากคำว่า Home หมายถึง ความเป็นครอบครัวเดียวกัน ความเป็นพี่น้อง และความเป็นหนึ่งเดียวกัน

สรุปได้ว่า สัญลักษณ์ H ในวงกลม เป็นศูนย์รวมของโรงเรียน ในเครือ คณะภคินีพระหฤทัย ของพระเยซูเจ้า

ซึ่งสมาชิก อัน ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครูนักเรียนทุกคน เพียรบำเพ็ญคุณธรรมเพื่อ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน

พร้อมด้วยเกียรติ และศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ในสังคม[1]

ประวัติโรงเรียน[แก้]

แต่เดิมชื่อโรงเรียนมารีสวรรค์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 14 ไร่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เปิดทำการ สอนตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2512

ปัจจุบันเปิดทำการสอน ในชั้นอนุบาล1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง อยู่ในเขตชุมชนขนาดใหญ่ มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น

มีความเจริญขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในด้านสิ่งปลูกสร้างด้านการศึกษา ด้านความเป็นอยู่และการคมนาคม จะเห็นได้จากมีหมู่บ้านขนาดใหญ่หลายแห่ง

สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน สถานีรถไฟดอนเมือง สถานที่ราชการ บริษัท ธนาคาร รวมถึงการประกอบธุรกิจต่าง ๆ นอกจากนั้นยังอยู่ใกล้สนามบินที่

เป็นสนามบินพาณิชย์ของประเทศ ที่ชาวต่างประเทศเข้ามาติดต่อธุรกิจและท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่วนด้านการคมนาคมโดยทางรถยนต์สะดวกมีถนนกว้างขวาง

ผ่านบริเวณด้านหน้าและ ด้านข้างของ โรงเรียน ได้แก่ ถนนวิภาวดี-รังสิต และถนนสรงประภา ซึ่งสามารถผ่านไปต่อเชื่อมกับถนนติวานนท์เข้าจังหวัดนนทบุรี

จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง มีรถรับจ้างประจำทางบริการอย่างเพียงพอ [2]

อาณาเขต[แก้]

บริเวณหน้าโรงเรียน ตรงข้ามกับหมู่บ้านปิ่นเจริญ 3 และเยื้องกับค่ายลูกเสือพิศลยบุตร หลังโรงเรียนอยู่ในบริเวณเดียวกับหมู่บ้านศิริสุข และที่ทำการเขตดอนเมือง

ตั้งอยู่ใกล้กับท่าอากาศยานดอนเมือง วัดดอนเมือง และทิศตะวันตกอยู่ในบริเวณของหมู่บ้านบุญอนันต์ โรงเรียนประชาอุทิศ และวัดสีกัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 สมุดปกอ่อน ในเครือโรงเรียนของ คณะภคินีพระหฤทัย
  2. http://red-tail.bizhat.com/phraha.htm