คาทัล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คาทัล (อังกฤษ: katal; ตัวย่อ kat) เป็นหน่วยวัดอำนาจการเร่งปฏิกิริยาในระบบเอสไอ[1] และเป็นหน่วยอนุพัทธ์เอสไอที่ใช้วัดอำนาจการเร่งปฏิกิริยาในเอนไซม์และการเร่งปฏิกิริยาอื่น ๆ หน่วยวัดนี้ถูกเสนอโดยที่ประชุมใหญ่ว่าด้วยการชั่งตวงวัดเพื่อแทนที่หน่วยวัดเอนไซม์ (enzyme unit) อย่างไรก็ตาม หน่วยวัดเอนไซม์ยังคงมีใช้กันอยู่ โดยเฉพาะในวิชาชีวเคมี คาทัลเป็นหน่วยของเอสไออย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1999[2] โดย 1 คาทัล (kat) เท่ากับ 1 โมลต่อวินาที (mol/s)

หน่วยพหุคูณ[แก้]

พหุคูณเอสไอสำหรับหน่วยคาทัล (kat)
พหุคูณย่อย พหุคูณใหญ่
ค่า สัญลักษณ์ ชื่อ ค่า สัญลักษณ์ ชื่อ
10–1 kat dkat เดซิคาทัล 101 kat dakat เดคาคาทัล
10–2 kat ckat เซนติคาทัล 102 kat hkat เฮกโตคาทัล
10–3 kat mkat มิลลิคาทัล 103 kat kkat กิโลคาทัล
10–6 kat µkat ไมโครคาทัล 106 kat Mkat เมกะคาทัล
10–9 kat nkat นาโนคาทัล 109 kat Gkat จิกะคาทัล
10–12 kat pkat พิโกคาทัล 1012 kat Tkat เทระคาทัล
10–15 kat fkat เฟมโตคาทัล 1015 kat Pkat เพตะคาทัล
10–18 kat akat อัตโตคาทัล 1018 kat Ekat เอกซะคาทัล
10–21 kat zkat เซปโตคาทัล 1021 kat Zkat เซตตะคาทัล
10–24 kat ykat ยอกโตคาทัล 1024 kat Ykat ยอตตะคาทัล

อ้างอิง[แก้]

  1. Nomenclature Committee of the International Union of Biochemistry (NC-IUB) (1979). "Units of Enzyme Activity". European Journal of Biochemistry. 97 (2): 319–20. doi:10.1111/j.1432-1033.1979.tb13116.x. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 4 May 2022.
  2. The Tortuous Road to the Adoption of katal for the Expression of Catalytic Activity by the General Conference on Weights and Measures