การนิยามหน่วยฐานเอสไอใหม่ พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมใหญ่ว่าด้วยการชั่งตวงวัด (CGPM) ครั้งที่ 26 ออกเสียงเป็นเอกฉันท์สนับสนุนบทนิยามใหม่ของหน่วยฐานเอสไอ ซึ่งคณะกรรมการชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ (CIPM) เสนอมาในปีเดียวกันก่อนหน้านี้ บทนิยามใหม่จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

หน่วยกิโลกรัม แอมแปร์ เคลวินและโมลจะใช้นิยามใหม่ซึ่งใช้ค่าจำนวนที่แน่ชัดจากค่าคงตัวของพลังค์ (h) ประจุไฟฟ้ามูลฐาน (e) ค่าคงตัวบ็อลทซ์มัน (k) และค่าคงตัวอาโวกาโดร (NA) ตามลำดับ หน่วยเมตรและแคนเดลา (แรงเทียน) ซึ่งนิยามด้วยค่าคงตัวทางฟิสิกส์แล้ว มีการปรับให้เข้ากับบทนิยามปัจจุบัน บทนิยามใหม่มุ่งปรับปรุงหน่วยเอสไอโดยไม่เปลี่ยนขนาดของหน่วยใด ๆ ฉะนั้นจึงรับประกันว่าการวัดเดิมจะใช้ได้ต่อเนื่อง

เดิมระบบเมตริกรู้กันว่าเป็นระบบการวัดซึ่งได้มาจากปรากฏการณ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ข้อจำกัดทางเทคนิคก่อให้เกิดความจำเป็นในการใช้สิ่งทำขึ้น (เมตรต้นแบบและกิโลกรัมต้นแบบ) เมื่อระบบเมตริกมีการริเริ่มในฝรั่งเศสในปี 2342 แม้ระบบถูกออกแบบมาให้มีเสถียรภาพในระยะยาว แต่ปรากฏว่ามวลของต้นแบบเหล่านี้มีการผันแปรเล็กน้อยตามเวลาเมื่อเทียบกันและกัน และคิดว่าไม่เพียงพอสำหรับวิทยาศาสตร์ที่ต้องการความแม่นยำที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการแสวงหาสิ่งทดแทนที่เหมาะสม

การเปลี่ยนแปลงระบบเมตริกใหญ่ครั้งก่อนเกิดขึ้นในปี 2503 เมื่อมีการเผยแพร่ระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (เอสไอ) อย่างเป็นทางการให้เป็นชุดหน่วยวัดที่สอดคล้องกัน เอสไอตั้งอยู่บนหน่วยฐาน 7 หน่วยซึ่งบทนิยามไม่ถูกจำกัดด้วยนิยามของหน่วยอื่น และอีก 22 หน่วยที่เป็นอนุพันธ์ของหน่วยฐานเหล่านี้ แม้จะมีการตั้งชุดหน่วยวัดเป็นหน่วยที่สอดคล้องกันแล้ว แต่กิโลกรัมยังนิยามด้วยสิ่งทำขึ้นทางกายภาพ และบางหน่วยซึ่งมีการนิยามด้วยการวัดที่รับรู้แน่ชัดได้ยากในห้องปฏิบัติการ เช่น ระบบมาตราเคลวินในแง่ของสามจุด (triple point) ของน้ำ

ในปี 2503 มีการนิยามเมตรใหม่ในแง่ของความยาวคลื่นของแสงจากแหล่งกำเนิดจำเพาะ ทำให้เป็นอนุพันธ์จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสากล จึงทำให้กิโลกรัมต้นแบบเป็นสิ่งทำขึ้นสิ่งเดียวที่บทนิยามหน่วยเอสไอยึดอยู่ ด้วยบทนิยามปี 2562 ใหม่นี้ หน่วยเอสไอจะมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั้งหมดเป็นครั้งแรก

ผู้ประพันธ์จำนวนหนึ่งพิมพ์เผยแพร่ข้อวิจารณ์บทนิยามฉบับปรับปรุง รวมทั้งข้อวิจารณ์ว่าข้อเสนอใหม่ไม่ได้จัดการผลกระทบของการทำลายความเชื่อมโยงระหว่างบทนิยามของหน่วยดาลตันและบทนิยามของกิโลกรัม โมลและค่าคงตัวอาโวกาโดร