วัตต์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับ วัตต์ ความหมายอื่นดูที่ วัตต์ (แก้ความกำกวม)

วัตต์ (watt, สัญลักษณ์ W) เป็นหน่วยเอสไอของกำลังตั้งชื่อตาม เจมส์ วัตต์ ตัวอย่างพลังงานในหน่วยวัตต์ เช่น หลอดไฟที่ใช้ตามบ้านใช้ 100 วัตต์ ขณะที่ เขื่อนฮูเวอร์ผลิตสองพันล้านวัตต์

1 วัตต์ มีค่าเท่ากับ 1 จูล ของ พลังงาน ต่อ วินาที

1 W = 1 J/s = 1 นิวตัน เมตร ต่อ วินาที = 1 kg·m2·s−3

หน่วยพหุคูณ[แก้]

พหุคูณเอสไอสำหรับหน่วยวัตต์ (W)
พหุคูณย่อย พหุคูณใหญ่
ค่า สัญลักษณ์ ชื่อ ค่า สัญลักษณ์ ชื่อ
10–1 W dW เดซิวัตต์ 101 W daW เดคาวัตต์
10–2 W cW เซนติวัตต์ 102 W hW เฮกโตวัตต์
10–3 W mW มิลลิวัตต์ 103 W kW กิโลวัตต์
10–6 W µW ไมโครวัตต์ 106 W MW เมกะวัตต์
10–9 W nW นาโนวัตต์ 109 W GW จิกะวัตต์
10–12 W pW พิโกวัตต์ 1012 W TW เทระวัตต์
10–15 W fW เฟมโตวัตต์ 1015 W PW เพตะวัตต์
10–18 W aW อัตโตวัตต์ 1018 W EW เอกซะวัตต์
10–21 W zW เซปโตวัตต์ 1021 W ZW เซตตะวัตต์
10–24 W yW ยอกโตวัตต์ 1024 W YW ยอตตะวัตต์
หน่วยที่นิยมใช้แสดงเป็นตัวหนา