หน่วยที่ยอมรับให้ใช้แก่ระบบเอสไอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

มีหน่วยวัดบางหน่วยซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (ระบบเอสไอ) แต่ได้รับการยอมรับให้ใช้แก่ระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ [1][2] เนื่องจากเป็นพหุคูณหรือพหุคูณย่อยของหน่วยเอสไอ นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากกว่า หรือสะดวกกว่าสำหรับวิทยาศาสตร์บางสาขา

หน่วยวัดที่ยอมรับให้ใช้แก่ระบบเอสไออย่างเป็นทางการ[แก้]

ชื่อ สัญลักษณ์ ปริมาณ หน่วยเอสไอเทียบเท่า
หน่วยวัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
นาที min เวลา (พหุคูณของหน่วยเอสไอ) 1 min = 60 s
ชั่วโมง h เวลา (พหุคูณของหน่วยเอสไอ) 1 h = 60 min = 3600 s
วัน d เวลา (พหุคูณของหน่วยเอสไอ) 1 d = 24 h = 1440 min = 86400 s
องศา ° มุม (หน่วยวัดไร้มิติ) 1° = π/180 rad
ลิปดา มุม (หน่วยวัดไร้มิติ) 1′ = 1/60° = π/10800 rad
พิลิปดา มุม (หน่วยวัดไร้มิติ) 1″ = 1/60′ = 1/3600° = π/648000 rad
เฮกตาร์ ha พื้นที่ (พหุคูณฐานสิบของหน่วยเอสไอ) 1 ha = 100 a = 10000 m2 = 1 hm2
ลิตร l หรือ L ปริมาตร (พหุคูณฐานสิบของหน่วยเอสไอ) 1 L = 1 dm3 = 0.001 m3
เมตริกตัน t มวล (พหุคูณฐานสิบของหน่วยเอสไอ) 1 t = 103 kg = 1 Mg
หน่วยวัดเชิงลอการิทึม
เนเปอร์ Np อัตราส่วนปริมาณสนาม (หน่วยวัดไร้มิติ) LF = ln(F/F0) Np
    อัตราส่วนกำลัง (หน่วยวัดไร้มิติ) LP = 1/2ln(P/P0) Np
เบล, เดซิเบล B, dB อัตราส่วนปริมาณสนาม (หน่วยวัดไร้มิติ) LF = 2 log10(F/F0) B
    อัตราส่วนกำลัง (หน่วยวัดไร้มิติ) LP = log10(P/P0) B
หน่วยที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง
อิเล็กตรอนโวลต์ eV พลังงาน (เท่ากับพลังงานที่อิเล็กตรอนหนึ่งตัวได้จากความต่างศักย์หนึ่งโวลต์ ใช้ในฟิสิกส์อะตอม) 1 eV = 1.60217653(14)×10−19 J
มวลอะตอม
ดอลตัน
u
Da
มวล (เท่ากับมวลอะตอมไฮโดรเจนหนึ่งอะตอมโดยประมาณ ใช้ในฟิสิกส์อะตอม) 1 u = 1 Da = 1.66053886(28)×10−27 kg
หน่วยดาราศาสตร์ au[3][4][5] ความยาว (เท่ากับระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ ใช้ในดาราศาสตร์) 1 au = 1.49597870691(6)×1011 m
หน่วยวัดธรรมชาติ (Natural Unit: n.u.)
หน่วยวัดธรรมชาติของความเร็วแสง c0 ความเร็วแสง 299792458 m/s (จากนิยามเอสไอ)
หน่วยวัดธรรมชาติของปฏิกิริยา ħ ค่าคงที่ของพลังค์ 1.05457168(18)×10−34 J·s
หน่วยวัดธรรมชาติของมวล me มวลอิเล็กตรอน 9.1093826(16)×10−31 kg
หน่วยวัดธรรมชาติของเวลา เวลา (คาบของคลื่นอิเล็กตรอนในทฤษฎีทวิภาคของคลื่นและอนุภาค) 1.2880886677(86)×10−21 s
หน่วยวัดอะตอม (Atomic Unit: a.u.)
หน่วยวัดอะตอมของประจุอิเล็กตรอน e ประจุอิเล็กตรอน 1.60217653(14)×10−19 C
หน่วยวัดอะตอมของความยาว a0 รัศมีของโบร์ 0.5291772108(18)×10−10 m
หน่วยวัดอะตอมของพลังงาน Eh พลังงานฮาร์ตี 4.35974417(75)×10−18 J
หน่วยวัดอะตอมของเวลา ħ/Eh เวลา (คาบของคลื่นที่อิเล็กตรอนดูดกลืนเพื่อเป็นอิสระจากอะตอมไฮโดรเจนในสถานะพื้น) 2.418884326505(16)×10−17 s

หน่วยวัดที่ใช้อย่างแพร่หลายแต่ยังไม่ยอมรับอย่างเป็นทางการ[แก้]

ชื่อ สัญลักษณ์ ปริมาณ หน่วยเอสไอเทียบเท่า
อังสตรอม Å ความยาว (คิดค้นโดยอังสตรอมเท่ากับ 10−10 เมตร ใช้ในฟิสิกส์นิวเคลียร์) 1 Å = 0.1 nm = 10−10 m
ไมล์ทะเล nm ความยาว (เท่ากับระยะที่กวาดบนเส้นศูนย์สูตรหนึ่งพิลิปดา ใช้ในการเดินเรือ) 1 ไมล์ทะเล = 1852 m
น็อต kt น็อต (เท่ากับหนึ่งไมล์ทะเลต่อวินาที ใช้ในการเดินเรือ) 1 น็อต = 1 ไมล์ทะเลต่อวินาที = (1852/3600) m/s
อาร์ a พื้นที่ (เท่ากับ 1/100 เฮกตาร์ เป็นคำ) 1 a = 1 dam2 = 100 m2
บาร์น b พื้นที่ (เท่ากับพื้นที่หน้าตัดของนิวเคลียสของอะตอมยูเรเนียมโดยประมาณ ใช้ในฟิสิกส์นิวเคลียร์) 1 b = 10−28 m2
บาร์ bar ความดัน (เท่ากับความดันบรรยากาศที่ระดับน้ำทะเลโดยประมาณ) 1 bar = 105 Pa
มิลลิบาร์ mbar ความดัน 1 mbar = 1 hPa = 100 Pa (มักใช้ในการวัดความดันในชั้นบรรยากาศ)
บรรยากาศ atm ความดัน (เท่ากับความดันบรรยากาศที่ระดับน้ำทะเลโดยประมาณ) 1 atm = 1013.25 mbar = 1013.25 hPa = 1.01325×105 Pa (มักใช้ในการวัดความดันในชั้นบรรยากาศ)

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "Non-SI units accepted for use with the SI, and units based on fundamental constants" (PDF). SI brochure (8th edition). BIPM. สืบค้นเมื่อ 2010-08-28.
  2. Taylor, Barry N. (ed.) (2001). "The International System of Units (SI)" (PDF). Special Publication 330. Gaithersburg, Maryland: National Institute of Standards and Technology (NIST). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-06-03. สืบค้นเมื่อ 2011-03-03. {{cite web}}: |author= มีชื่อเรียกทั่วไป (help)
  3. International Bureau of Weights and Measures (2006), The International System of Units (SI) (PDF) (8th ed.), p. 126, ISBN 92-822-2213-6
  4. ISO 80000
  5. The IAU Style Manual (1989): The Preparation of Astronomical Papers and Reports (PDF), p. 23