รอบต่อนาที

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รอบต่อนาที (อังกฤษ: RPM หรือ rpm ย่อมาจาก Revolutions per minute) นิยมใช้เป็นหน่วยวัดอัตราการหมุนของเครื่องยนต์และมอเตอร์ โดยเขียนระบุหน่วยเป็น rpm, RPM, r/min หรือ min-1

อัตราเร็วรอบต่อนาที เป็นค่าความถี่ (frequency) แบบหนึ่ง หน่วยเอสไอของความถี่คือ เฮิรตซ์ (Hz)[ต้องการอ้างอิง]

โดย 1\ Hz = 1\ s^{-1} = {1 \over s} (รอบต่อวินาที)

ดังนั้น 1\ rpm = {1 \over 60}\ Hz[ต้องการอ้างอิง]