ฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นหน่วยงานย่อยของบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ผู้ดำเนินงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท ซึ่งทำหน้าที่ผลิตข้อมูลข่าวสารทุกประเภท ในรูปของเนื้อหาข่าว และภาพเคลื่อนไหวแบบวิดีโอ หรือภาพนิ่งในบางกรณี เพื่อสนับสนุนกับรายการโทรทัศน์ ประเภทข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน ทั้งส่วนที่ผลิตเอง และส่วนที่ให้บริษัทเอกชนเช่าเวลาผลิต ภายใต้ตราสินค้า ครอบครัวข่าว 3 ในช่วงเวลาต่างๆ ที่กำหนดไว้ในผังรายการ ทางไทยทีวีสีช่อง 3

เนื้อหา

ประวัติ[แก้ไขต้นฉบับ]

ฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เริ่มดำเนินงานเป็นครั้งแรก เมื่อวันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2529 หลังจากที่ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) อนุมัติให้ไทยทีวีสีช่อง 3 ดำเนินการผลิตรายการข่าวได้ด้วยตนเอง โดยก่อนหน้านั้น อ.ส.ม.ท.ผลิตรายการข่าวประจำวัน เพื่อออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 และไทยทีวีสีช่อง 3 ไปพร้อมกัน ในเวลา 20:00-20:45 น. ภายใต้ชื่อ ข่าวร่วม 3-9 อ.ส.ม.ท. ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524

ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานีฯ ได้เปิดรับสมัครบุคลากรจำนวนมาก เพื่อรองรับการเปิดแผนกใหม่ จนกระทั่งได้ทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรงกว่า 100 คน ภายในเวลาไม่กี่เดือน สำหรับผู้ประกาศข่าวซึ่งเป็นที่รู้จักในอดีต ได้แก่ อาคม มกรานนท์ ,สิทธิชาติ บุญมานนท์ (ยุติการปฏิบัติหน้าที่ ราวปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553), อภิญญา เจริญวงศ์ (สมรสกับ ประสาร มาลีนนท์ ผู้บริหารสถานีฯ), ชุติมา รอดอยู่สุข, รัตติยากร ริมสินธุ, อภิชาติ หาลำเจียก, จักรพันธุ์ ยมจินดา, สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล,นัจนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์, สาธิต ยุวนันทการุณ เป็นต้น โดยกำหนดคำขวัญว่า เที่ยงตรง กระชับ ฉับไว

อนึ่ง ก่อนหน้านั้น สถานีฯ นำเสนอรายการข่าวมาก่อนแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 โดยออกอากาศข่าวภาคกลางวัน และข่าวโทรพิมพ์ ในเวลา 12.00-13.00 น. ส่วนปี พ.ศ. 2518 สถานีฯ เลื่อนเวลานำเสนอรายการข่าว มาเป็น 19.00 น. พร้อมยกเลิกการออกอากาศข่าวในช่วงเที่ยงวัน และเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 สถานีฯ นำเสนอรายการ ข่าวดาวเทียม ซึ่งถ่ายทอดข่าวต่างประเทศ จากสำนักข่าวระดับโลก ผ่านระบบดาวเทียมอย่างรวดเร็ว ในเวลา 20.20 น. นับเป็นสถานีฯ แรกในประเทศไทยที่มีการถ่ายทอดลักษณะนี้[1]

วิวัฒนาการ[แก้ไขต้นฉบับ]

ฝ่ายข่าว ไทยทีวีสีช่อง 3 เริ่มนำเสนอข่าวประจำวัน ในปี พ.ศ. 2529 ระหว่างเวลา 19.30-20.30 น. ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2533 เพิ่มช่วงนำเสนอข่าวสั้น ในเวลา 17.25 และ 21.50 น. โดยในระยะแรกที่เกิดสงครามอ่าวเปอร์เซีย ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้เชิญสุทธิชัย หยุ่น บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดอะ เนชั่นในขณะนั้น มาเป็นผู้วิเคราะห์สถานการณ์ออกอากาศ นับเป็นสถานีแรกที่นายสุทธิชัยไปออกรายการ, พ.ศ. 2536 เพิ่มเวลาข่าวประจำวันอีกวันละ 30 นาที เริ่มตั้งแต่ 19.00 น., ในเดือนมกราคม ปีถัดมา (พ.ศ. 2537) เพิ่มช่วงข่าวภาคเช้า ระหว่างเวลา 05.30-06.00 น.

จากนั้นในปี พ.ศ. 2542 ฝ่ายข่าวจึงปรับปรุงชื่อ และรูปแบบการนำเสนอข่าวครั้งใหญ่ โดยเพิ่มรายการ เหตุบ้านการเมือง ที่มีสถานะเทียบเท่าข่าวภาคเช้าของสถานีฯ (08.00-09.00 น.), เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ซึ่งเทียบเท่าข่าวภาคเที่ยง (11.30-12.30 น.), สถานการณ์ประจำวัน ที่มีสถานะเป็นข่าวภาคค่ำ (17.30-18.30 น.) และช่วงชีพจรข่าว 3 (ภายหลังเปลี่ยนเป็น ระเบียงข่าว 3; ดำเนินรายการโดย สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล และ พรหมพร ยูวะเวส; มีลักษณะคล้ายกับรายการเก็บตกในปัจจุบัน) ในเวลา 19.30-20.00 น. นอกจากนี้ ในช่วงข่าวสั้น ก็ได้เปลี่ยนไปใช้ชื่อ 3นาทีทั่วไทย มองโลก ทันเหตุการณ์ และ 180 วินาทีข่าว ซึ่งในระยะแรก มีการตั้งนาฬิกาจับเวลาถอยหลังบนหน้าจอ จาก 180-0 วินาทีด้วย (รูปแบบเช่นเดียวกับรายการ 60 Seconds ของช่อง BBC Three ประเทศอังกฤษ) แต่ต่อมาได้ยกเลิกการใช้นาฬิกาไป (รูปแบบดังกล่าว ช่องสปริงนิวส์ ได้นำมาปรับใช้อีกครั้งในปี พ.ศ. 2560 ในชื่อ 190 วินาทีข่าวจริง โดยตั้งนาฬิกาจับเวลาถอยหลังบนหน้าจอ จาก 190-0 วินาที เพิ่มขึ้นจากที่ช่อง 3 เคยใช้ 10 วินาที โดยออกอากาศเป็นช่วงหนึ่งในช่วงปรากฎการณ์ข่าวจริง 17:00) ซึ่งขณะนั้นเหลือเพียง 180 วินาทีข่าว และในปี พ.ศ. 2556 เปลี่ยนแปลงการนำเสนอข่าวสั้นใหม่โดยนำเสนอในชื่อว่า FLASH NEWS โดยนำเสนอ 5 ช่วง ในวันจันทร์-ศุกร์ คือในเวลา 10:35 น. , 14:20 น. , 15:20 น. , 18:45 น. และ 20:30 น. และ 7 ช่วง ในวันเสาร์- อาทิตย์ คือ 10:00 น. , 13:00 น. , 13:55 น. , 14:45 น. , 15:30 น. , 19:15 น. และ 20:15 น.

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในนาม บางกอกการละคอน เริ่มผลิตรายการข่าวให้กับไทยทีวีสีช่อง 3 โดยร่วมมือกับฝ่ายข่าวของสถานีฯ ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนด้านเนื้อหาข่าว โดยมีรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ (06.30-07.00 น.) และ โลกยามเช้า (ประมาณ 05.30-06.00 น.) ในช่วงใกล้เคียงกัน ฝ่ายข่าวของสถานีฯ ได้ผลิตรายการเองเพิ่มคือ เช้าวันใหม่ (04.00-04.30 น.)

ฝ่ายข่าว ไทยทีวีสีช่อง 3 นับเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทย ที่นำเทคโนโลยี "วิดีโอวอลล์" ซึ่งเป็นแผงจอโทรทัศน์ ที่สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้รายงานข่าวได้ เข้ามาใช้ในการรายงานข่าว โดยเริ่มใช้เป็นครั้งแรก ในการรายงานการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2008 ในช่วง "เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ" ของรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ต่อมาจึงติดตั้งวิดีโอวอลล์จอเล็ก เพิ่มขึ้นอีก 1 ชุด ในห้องส่งอีกห้องหนึ่ง เพื่อรองรับการนำเสนอข่าว ในรายการข่าวอื่นๆ อีกด้วย[ต้องการอ้างอิง]

ครอบครัวข่าว 3[แก้ไขต้นฉบับ]

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ฝ่ายข่าวของสถานีฯ ร่วมกับ นายวิบูลย์ ลีรัตนขจร ผู้บริหารบริษัท เซิร์ช เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (ผู้ผลิตรายการ 168 ชั่วโมง ออกอากาศเวลาดึก ตั้งแต่ พ.ศ. 2538) และประธานกรรมการ บริษัท เชิร์ช ไลฟว์ จำกัด ร่วมกันเผยแพร่ตราสินค้าในชื่อ ครอบครัวข่าว 3 เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการรวบรวมกลุ่มรายการข่าวของสถานีฯ ทั้งหมดไว้ ภายใต้ตราสินค้าเดียวกัน ในปีนี้ มีรายการประเภทข่าวทางไทยทีวีสีช่อง 3 เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ประกอบด้วย เรื่องเด่นเย็นนี้ (ร่วมกับ เซิร์ช ไลฟว์; 1 กรกฎาคม; 17.00-18.00 น.), ข่าววันใหม่ (ร่วมกับ บางกอกการละคอน; 00.30-01.30 น.), ทันโลกกีฬา (1 ตุลาคม; 05.00-05.30 น.) และ ผู้หญิงถึงผู้หญิง (08.00-08.30 น.)

ส่วนในปี พ.ศ. 2549 มีรายการข่าวเพิ่มอีก ได้แก่ 30 Young แจ๋ว (09.00-09.30 น.), โต๊ะข่าวบันเทิง (10.30-11.00 น.) และ สีสันบันเทิงสด ปี พ.ศ. 2550 มีรายการ ช่วยคิดช่วยทำ (ร่วมกับ สาระศิลป์ไทยทัศน์; 1 มกราคม; 06.15-06.30 น.) และ รอบทิศทั่วไทย ส่วนปี พ.ศ. 2551 มีรายการ ข่าว 3 มิติ (ร่วมกับ บจก.ฮอตนิวส์; 7 สิงหาคม; 22.30-23.00 น.)และ ตรงจุดเกิดเหตุ (ร่วมกับ บจก.ฮอตนิวส์; 11.30-11.35 น.) ทั้งนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2550 มีการออกภาพยนตร์โฆษณา เพื่อประชาสัมพันธ์ตราสินค้า ครอบครัวข่าว 3 ด้วย[2]

ข่าวในพระราชสำนัก[แก้ไขต้นฉบับ]

ช่อง 33 HD

 • (จ.-พฤ.) 20:05 - 20:15 น.
 • (ศ.) 19:45 - 19:55 น.
 • (ส.-อา.) 19:50 - 20:10 น.

ช่อง 28 SD

 • (จ.-พฤ./ส.-อา.) 20:15 - 20:30 น.
 • (ศ.) 20:00 - 20:15 น.

ช่อง 13 FAMILY

 • (จ.-พฤ./ส.-อา.) 20:15 - 20:30 น.
 • (ศ.) 20:00 - 20:15 น.
  • วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส
  • เจก รัตนตั้งตระกูล
  • ธนสร อมาตยกุล
  • ศศิชา รัตนถาวร

รายการข่าวช่อง 3 HD (33)[แก้ไขต้นฉบับ]

เรื่องเล่าเช้านี้[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (จ.-ศ.) 06:00 - 08:45 น.
  • พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ
  • พิภู พุ่มแก้วกล้า

ผู้หญิงถึงผู้หญิง[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (จ.-ศ.) 08:45 - 09:15 น.
  • กรกมล ชิตพงศ์ ภูสนาคม
  • ณปภา ตันตระกูล
  • สุภาพร วงษ์ถ้วยทอง
  • อาลิซาเบธ แซ๊ดเลอร์ ลีนานุไชย
  • ลิลลี่ แม็คกร๊าธ

บี ไทม์ส[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (จ.-ศ.) 10:50 - 11:05 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • บัญชา ชุมชัยเวทย์

เที่ยงวันทันเหตุการณ์[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (จ.-ศ.) 11:05 - 12:15 น.
  • ภาษิต อภิญญาวาท
  • อริสรา กำธรเจริญ

เรื่องเด่นเย็นนี้[แก้ไขต้นฉบับ]

ข่าวหลัก[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (จ.-ศ.) 15:45 - 16:35 น.
  • ประวีณมัย บ่ายคล้อย
  • ธีระ ธัญไพบูลย์
  • วราภรณ์ สมพงษ์

ดีเบต-Debate[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (จ.-ศ.) 16:40 - 17:00 น.
  • สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม)

รีวิวบันเทิง[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (จ.-ศ.) 17:30 - 18:00 น.
  • ณิชชาพัณณ์ วิเศษไพฑูรย์
  • ไตรภพ ลิมปพัทธ์
  • วิญญู วงศ์สุรวัฒน์

สีสันบันเทิง[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (จ.-พฤ.) 20:15 - 20:20 น.
 • (ศ.) 19:55 - 20:00 น.
 • (ส.-อา.) 20:10 - 20:15 น.
  • กรกมล ชิตพงศ์ ภูสนาคม

ข่าว 3 มิติ[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (จ.-พฤ.) 22:50 - 23:20 น.
 • (ศ.) 23:00 - 23:30 น. หรืองดออกอากาศ
 • (ส.-อา.) 22:45 - 23:30 น.
  • กิตติ สิงหาปัด

ข่าววันใหม่[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (จ.-พฤ.) 00:50 - 02:15 น.
 • (ศ.) 01:00 - 02:15 น.
 • (ส.) 01:00 - 01:30 น.
 • (อา.) 00:45 - 01:15 น.
  • ปิยณี เทียมอัมพร
  • เมจกา สุพิชญางกูร
  • อำไพรัตน์ เตชะภูวภัทร
  • ลลิตา มั่งสูงเนิน
  • ไอลดา สุโง๊ะ

ครอบครัวข่าวเช้า[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (จ.-ศ.) 03:30 - 05:35 น.
 • (จ.-ศ.) 03:30 - 05:30 น. ช่อง 3 เอสดี
  • นิธินาฏ ราชนิยม
  • อรชุน รินทรวิฑูรย์

เช้าวันใหม่[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (ส.-อา.) 04:00 - 04:30 น.
 • ออกอากาศคู่ขนานทางช่อง 3 เอสดี
  • ธนสร อมาตยกุล
  • ศศิชา รัตนถาวร
  • อรชุน รินทรวิฑูรย์

โลกยามเช้าสุดสัปดาห์[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (ส.-อา.) 05:10 - 05:35 น.
  • แคลร์ ปัจฉิมานนท์

ข่าวเช้าวันหยุด[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (ส.-อา.) 06:55 - 07:20 น.
  • ปิยณี เทียมอัมพร
  • เมจกา สุพิชญางกูร

เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (ส.-อา.) 10:30 - 12:15 น.
  • กฤติกา ขอไพบูลย์
  • ภาษิต อภิญญาวาท

แฟลชนิวส์[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (จ.-ศ.) 10:20 น. / 12:45 น. / 14:00 น.
 • (จ.-พฤ.) 19:05 น. / 20:20 น.
 • (ศ.) 18:45 น. / 20:00 น.
 • (ส.) 09:45 น. / 13:10 น. / 14:00 น. / 15:00 น. / 16:30 น. / 17:15 น. / 20:15 น.
 • (อา.) 09:30 น. / 13:15 น. / 14:15 น. / 15:00 น. / 16:00 น. / 20:15 น.
  • กมลวรรณ ตรีพงศ์
  • กฤต เจนพานิชการ
  • ชญตร์ มุกดาหาร
  • ทิชา สุทธิธรรม
  • ธนสร อมาตยกุล
  • นภจรส ใจเกษม
  • นวนันท์ บำรุงพฤกษ์
  • เบญจมาลัญช์ เชาวน์สังเกต
  • ยศภัค เวชสวรรค์
  • รินทร์ลิตา กีรติปัญญพันธ์
  • วิสารท เดชกุล
  • ศมจรรย์ จรุงวัฒน์
  • ศศิชา รัตนถาวร

รายการข่าวช่อง 3 SD (28)[แก้ไขต้นฉบับ]

ข่าวชาวบ้าน[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (จ.-ศ.) 05:40 - 07:00 น.
 • (ส.-อา.) 04:45 - 06:00 น.
  • นพขวัญ นาคนวล
  • พิมพ์วิจิตร โสภณ
  • กิติพันธุ์ นุตยกุล
  • คำรณ หว่างหวังศรี
  • จุฑาธิปษ์ ภักดีกุล
  • ชิบ จิตนิยม

มันนี่ มอร์นิ่ง[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (จ.-ศ.) 07:00 - 07:30 น.
  • ณทิพรดา เอื้อพิบูลย์วัฒนา

มองโลก มองเรา[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (จ.-ศ.) 07:30 - 08:00 น.
  • รุ่งทิพย์ โชติณภาลัย
  • วันดี วรรณเมธางกูร
  • บรรพต ธนาเพิ่มสุข

โต๊ะข่าวบันเทิง[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (จ.-ศ.) 09:45 - 10:30 น.
  • เพชรี พรหมช่วย
  • สายฝน ชีช้าง
  • ภัทริส ณ นคร

ตู้ ป.ณ.ข่าว 3[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (จ.-ศ.) 15:00 - 15:55 น.
  • เชิงชาย หว่างอุ่น
  • อรรินทร์ ยมกกุล
  • กฤต เจนพานิชการ

บอกข่าว เล่าอากาศ[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (จ.-ศ.) 15:55 - 16:00 น.
  • ยศภัค เวชสวรรค์
  • รินทร์ลิตา กีรติปัญญพันธ์

คนเฝ้าข่าว[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (จ.-ศ.) 16:00 - 17:00 น.
  • มินดา นิตยวรรธนะ
  • เจก รัตนตั้งตระกูล

คนเฝ้าข่าว เสาร์ - อาทิตย์[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (ส.-อา.) 15:00 - 16:00 น.
  • กฤต เจนพานิชการ
  • อรรินทร์ ยมกกุล
  • กมลวรรณ ตรีพงศ์
  • เบญจมาลัญช์ เชาวน์สังเกต

ข่าวนอกลู่[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (จ.-พฤ.) 20:10 - 20:15 น.
  • พิศณุ นิลกลัด

โหนกระแส[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (จ.-พฤ.) 20:30 - 21:00 น.
  • กรรชัย กำเนิดพลอย

ทันข่าว 28 บีอีซีนิวส์ทูไนท์[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (จ.-อา.) 00:00 - 00:30 น. (เว้นวันศุกร์)
  • เบญจมาลัญช์ เชาวน์สังเกต
  • รินทร์ลิตา กีรติปัญญพันธ์
  • ศศิชา รัตนถาวร
  • ปัญญา นานกระโทก

รอบโลกสุดสัปดาห์[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (ส.-อา.) 06:25 - 07:00 น.
  • อรชุน รินทรวิฑูรย์
  • ศมจรรย์ จรุงวัฒน์

กรีนไทม์ 360 องศา[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (อา.) 07:30 - 08:00 น.
  • ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ

บ้านข่าวบันเทิง[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (ส.-อา.) 16:00 - 16:30 น.
  • ณปภา ตันตระกูล
  • สุภาพร วงษ์ถ้วยทอง
  • ภาวินี บูรณาชีวาวิไล

ข่าว 28[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (จ.-ศ.) 10:30 น. / 13:00 น. / 14:00 น. / 17:58 น.
 • (ส.-อา.) 10:30 น. / 12:45 น. / 14:30 น. / 17:58 น.
  • กฤต เจนพานิชการ
  • เบญจมาลัญช์ เชาวน์สังเกต
  • รินทร์ลิตา กีรติปัญญพันธ์

รายการข่าวช่อง 3 FAMILY (13)[แก้ไขต้นฉบับ]

สุขสโมสร[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (จ.-ศ.) 07:00 - 07:30 น.
  • นิรมล เมธีสุวกุล
  • ปัฐวี สุจินตานนท์
  • บารมี นวนพรัตน์สกุล

บ้านพระรามสี่[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (จ.-ศ.) 07:30 - 08:30 น.
  • พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์
  • ปราณดา ปวัตนาถนนท์
  • ธนวรรณ เถาว์มูล
  • ศศิมา เวชอัศดรกุล

ไลท์นิ่งทอล์ค[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (จ.-ศ.) 08:30 - 09:00 น.
  • สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

เป็นข่าวเช้านี้[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (จ.-ศ.) 09:00 - 10:00 น.
  • ภัทรา อภิญญาวาท
  • เทพกิจ ฉัตรสุริยาวงศ์
  • โสภิดา สุคันโธ

เที่ยงเปิดประเด็น[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (จ.-ศ.) 13:00 - 14:00 น.
  • กมลวรรณ ตรีพงศ์
  • นวนันท์ บำรุงพฤกษ์
  • ชลพรรษา นารูลา
  • วรุณรัตน์ กาฬพันธุ์

ชั่วโมงสร้างสุข[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (จ.-ศ.) 14:00 - 14:45 น.
  • สายสวรรค์ ขยันยิ่ง
  • เจก รัตนตั้งตระกูล
  • กมลวรรณ ตรีพงศ์

แจ๋ว FAMILY[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (จ.-ศ.) 14:45 - 15:30 น.
  • ปุณยาวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์
  • วราภรณ์ สมพงษ์
  • อภิสรา เกิดชูชื่น
  • สมาพร ชูกิจ
  • พัชรินทร์ จัดกระบวนพล
  • วิรากานต์ เสณีตันติกุล
  • เวธกา ศิริวัฒนา
  • พรรษชล สุปรีย์

มิดไนท์แฟมิลี่[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (จ.-อา.) 00:00 - 01:00 น. (เว้นวันเสาร์)
  • ศมจรรย์ จรุงวัฒน์
  • ณัชชานันท์ พีระณรงค์
  • ธนสร อมาตยกุล

วีคเอนไลฟ์[แก้ไขต้นฉบับ]

 • (ส.-อา.) 11:15 - 12:15 น.
  • พิมพ์วิจิตร โสภณ
  • ศมจรรย์ จรุงวัฒน์
  • ณัชชานันท์ พีระณรงค์

ดูเพิ่ม[แก้ไขต้นฉบับ]

อ้างอิง[แก้ไขต้นฉบับ]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไขต้นฉบับ]