ฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นหน่วยงานย่อยของบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ผู้ดำเนินงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท ซึ่งทำหน้าที่ผลิตข้อมูลข่าวสารทุกประเภท ในรูปของเนื้อหาข่าว และภาพเคลื่อนไหวแบบวิดีโอ หรือภาพนิ่งในบางกรณี เพื่อสนับสนุนกับรายการโทรทัศน์ ประเภทข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน ทั้งส่วนที่ผลิตเอง และส่วนที่ให้บริษัทเอกชนเช่าเวลาผลิต ภายใต้ตราสินค้า ครอบครัวข่าว 3 ในช่วงเวลาต่างๆ ที่กำหนดไว้ในผังรายการ ทางไทยทีวีสีช่อง 3

เนื้อหา

ประวัติ[แก้]

ฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เริ่มดำเนินงานเป็นครั้งแรก เมื่อวันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2529 หลังจากที่ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) อนุมัติให้ไทยทีวีสีช่อง 3 ดำเนินการผลิตรายการข่าวได้ด้วยตนเอง โดยก่อนหน้านั้น อ.ส.ม.ท.ผลิตรายการข่าวประจำวัน เพื่อออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 และไทยทีวีสีช่อง 3 ไปพร้อมกัน ในเวลา 20:00-20:45 น. ภายใต้ชื่อ ข่าวร่วม 3-9 อ.ส.ม.ท. ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524

ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานีฯ ได้เปิดรับสมัครบุคลากรจำนวนมาก เพื่อรองรับการเปิดแผนกใหม่ จนกระทั่งได้ทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรงกว่า 100 คน ภายในเวลาไม่กี่เดือน สำหรับผู้ประกาศข่าวซึ่งเป็นที่รู้จักในอดีต ได้แก่ อาคม มกรานนท์ ,สิทธิชาติ บุญมานนท์ (ยุติการปฏิบัติหน้าที่ ราวปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553), อภิญญา เจริญวงศ์ (สมรสกับ ประสาร มาลีนนท์ ผู้บริหารสถานีฯ), ชุติมา รอดอยู่สุข, รัตติยากร ริมสินธุ, อภิชาติ หาลำเจียก, จักรพันธุ์ ยมจินดา, สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล,นัจนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์, สาธิต ยุวนันทการุณ เป็นต้น โดยกำหนดคำขวัญว่า เที่ยงตรง กระชับ ฉับไว

อนึ่ง ก่อนหน้านั้น สถานีฯ นำเสนอรายการข่าวมาก่อนแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 โดยออกอากาศข่าวภาคกลางวัน และข่าวโทรพิมพ์ ในเวลา 12.00-13.00 น. ส่วนปี พ.ศ. 2518 สถานีฯ เลื่อนเวลานำเสนอรายการข่าว มาเป็น 19.00 น. พร้อมยกเลิกการออกอากาศข่าวในช่วงเที่ยงวัน และเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 สถานีฯ นำเสนอรายการ ข่าวดาวเทียม ซึ่งถ่ายทอดข่าวต่างประเทศ จากสำนักข่าวระดับโลก ผ่านระบบดาวเทียมอย่างรวดเร็ว ในเวลา 20.20 น. นับเป็นสถานีฯ แรกในประเทศไทยที่มีการถ่ายทอดลักษณะนี้[1]

วิวัฒนาการ[แก้]

ฝ่ายข่าว ไทยทีวีสีช่อง 3 เริ่มนำเสนอข่าวประจำวัน ในปี พ.ศ. 2529 ระหว่างเวลา 19.30-20.30 น. ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2533 เพิ่มช่วงนำเสนอข่าวสั้น ในเวลา 17.25 และ 21.50 น. โดยในระยะแรกที่เกิดสงครามอ่าวเปอร์เซีย ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้เชิญสุทธิชัย หยุ่น บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดอะ เนชั่นในขณะนั้น มาเป็นผู้วิเคราะห์สถานการณ์ออกอากาศ นับเป็นสถานีแรกที่นายสุทธิชัยไปออกรายการ, พ.ศ. 2536 เพิ่มเวลาข่าวประจำวันอีกวันละ 30 นาที เริ่มตั้งแต่ 19.00 น., ในเดือนมกราคม ปีถัดมา (พ.ศ. 2537) เพิ่มช่วงข่าวภาคเช้า ระหว่างเวลา 05.30-06.00 น.

จากนั้นในปี พ.ศ. 2542 ฝ่ายข่าวจึงปรับปรุงชื่อ และรูปแบบการนำเสนอข่าวครั้งใหญ่ โดยเพิ่มรายการ เหตุบ้านการเมือง ที่มีสถานะเทียบเท่าข่าวภาคเช้าของสถานีฯ (08.00-09.00 น.), เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ซึ่งเทียบเท่าข่าวภาคเที่ยง (11.30-12.30 น.), สถานการณ์ประจำวัน ที่มีสถานะเป็นข่าวภาคค่ำ (17.30-18.30 น.) และช่วงชีพจรข่าว 3 (ภายหลังเปลี่ยนเป็น ระเบียงข่าว 3; ดำเนินรายการโดย สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล และ พรหมพร ยูวะเวส; มีลักษณะคล้ายกับรายการเก็บตกในปัจจุบัน) ในเวลา 19.30-20.00 น. นอกจากนี้ ในช่วงข่าวสั้น ก็ได้เปลี่ยนไปใช้ชื่อ 3นาทีทั่วไทย มองโลก ทันเหตุการณ์ และ 180 วินาทีข่าว ซึ่งในระยะแรก มีการตั้งนาฬิกาจับเวลาถอยหลังบนหน้าจอ จาก 180-0 วินาทีด้วย (รูปแบบเช่นเดียวกับรายการ 60 Seconds ของช่อง BBC Three ประเทศอังกฤษ) แต่ต่อมาได้ยกเลิกการใช้นาฬิกาไป (รูปแบบดังกล่าว ช่องสปริงนิวส์ ได้นำมาปรับใช้อีกครั้งในปี พ.ศ. 2560 ในชื่อ 190 วินาทีข่าวจริง โดยตั้งนาฬิกาจับเวลาถอยหลังบนหน้าจอ จาก 190-0 วินาที เพิ่มขึ้นจากที่ช่อง 3 เคยใช้ 10 วินาที โดยออกอากาศเป็นช่วงหนึ่งในช่วงปรากฏการณ์ข่าวจริง 17:00) ซึ่งขณะนั้นเหลือเพียง 180 วินาทีข่าว และในปี พ.ศ. 2555 สถานีฯยังเสนอข่าวสั้นในรายการ Headline News เฮดไลน์ข่าว 3 อีกด้วย[ต้องการอ้างอิง] ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 เปลี่ยนแปลงการนำเสนอข่าวสั้นใหม่โดยนำเสนอในชื่อว่า FLASH NEWS โดยนำเสนอ 5 ช่วง ในวันจันทร์-ศุกร์ คือในเวลา 10:35 น. , 14:20 น. , 15:20 น. , 18:45 น. และ 20:30 น. และ 7 ช่วง ในวันเสาร์- อาทิตย์ คือ 10:00 น. , 13:00 น. , 13:55 น. , 14:45 น. , 15:30 น. , 19:15 น. และ 20:15 น.

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในนาม บางกอกการละคอน เริ่มผลิตรายการข่าวให้กับไทยทีวีสีช่อง 3 โดยร่วมมือกับฝ่ายข่าวของสถานีฯ ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนด้านเนื้อหาข่าว โดยมีรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ (06.30-07.00 น.) และ โลกยามเช้า (ประมาณ 05.30-06.00 น.) ในช่วงใกล้เคียงกัน ฝ่ายข่าวของสถานีฯ ได้ผลิตรายการเองเพิ่มคือ เช้าวันใหม่ (04.00-04.30 น.)

ฝ่ายข่าว ไทยทีวีสีช่อง 3 นับเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทย ที่นำเทคโนโลยี "วิดีโอวอลล์" ซึ่งเป็นแผงจอโทรทัศน์ ที่สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้รายงานข่าวได้ เข้ามาใช้ในการรายงานข่าว โดยเริ่มใช้เป็นครั้งแรก ในการรายงานการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2008 ในช่วง "เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ" ของรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ต่อมาจึงติดตั้งวิดีโอวอลล์จอเล็ก เพิ่มขึ้นอีก 1 ชุด ในห้องส่งอีกห้องหนึ่ง เพื่อรองรับการนำเสนอข่าว ในรายการข่าวอื่นๆ อีกด้วย[ต้องการอ้างอิง]

ครอบครัวข่าว 3[แก้]

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ฝ่ายข่าวของสถานีฯ ร่วมกับ นายวิบูลย์ ลีรัตนขจร ผู้บริหารบริษัท เซิร์ช เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (ผู้ผลิตรายการ 168 ชั่วโมง ออกอากาศเวลาดึก ตั้งแต่ พ.ศ. 2538) และประธานกรรมการ บริษัท เชิร์ช ไลฟว์ จำกัด ร่วมกันเผยแพร่ตราสินค้าในชื่อ ครอบครัวข่าว 3 เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการรวบรวมกลุ่มรายการข่าวของสถานีฯ ทั้งหมดไว้ ภายใต้ตราสินค้าเดียวกัน ในปีนี้ มีรายการประเภทข่าวทางไทยทีวีสีช่อง 3 เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ประกอบด้วย เรื่องเด่นเย็นนี้ (ร่วมกับ เซิร์ช ไลฟว์; 1 กรกฎาคม; 17.00-18.00 น.), ข่าววันใหม่ (ร่วมกับ บางกอกการละคอน; 00.30-01.30 น.), ทันโลกกีฬา (1 ตุลาคม; 05.00-05.30 น.) และ ผู้หญิงถึงผู้หญิง (08.00-08.30 น.)

ส่วนในปี พ.ศ. 2549 มีรายการข่าวเพิ่มอีก ได้แก่ 30 Young แจ๋ว (09.00-09.30 น.)(ปัจจุบันคือรายการแจ๋วแฟมิลี่ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 แฟมิลี่ ช่อง 13), โต๊ะข่าวบันเทิง (10.30-11.00 น.) และ สีสันบันเทิงสด ปี พ.ศ. 2550 มีรายการ ช่วยคิดช่วยทำ (ร่วมกับ สาระศิลป์ไทยทัศน์; 1 มกราคม; 06.15-06.30 น.) และ รอบทิศทั่วไทย ส่วนปี พ.ศ. 2551 มีรายการ ข่าว 3 มิติ (ร่วมกับ บจก.ฮอตนิวส์; 7 สิงหาคม; 22.30-23.00 น.)และ ตรงจุดเกิดเหตุ (ร่วมกับ บจก.ฮอตนิวส์; 11.30-11.35 น.) ทั้งนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2550 มีการออกภาพยนตร์โฆษณา เพื่อประชาสัมพันธ์ตราสินค้า ครอบครัวข่าว 3 ด้วย[2]

ในช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 มีการออกภาพยนตร์โฆษณา Image Campaign ชุด "ข่าว 3 ไม่ต้องรอ" เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์และเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่ไทยทีวีสีช่อง 3 เริ่มต้นการแพร่ภาพรายการจากไทยทีวีสีช่อง 3 ในระบบแอนะล็อก คู่ขนานกับโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาพคมชัดสูงช่อง 33 โดยภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้มีการนำเพลง "ยามรัก" ของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ มาประกอบโดยมีคณะผู้ประกาสข่าวของสถานีร่วมแสดงด้วย [3]

ข่าวในพระราชสำนัก[แก้]

ช่อง 33 HD
ข่าวในพระราชสำนัก + สีสันบันเทิง + แฟลชนิวส์

 • (จ.-พฤ.) 20:05 - 20:20 น.
 • (ศ.) 19:45 - 20:00 น.
 • (ส.) 19:50 - 20:15 น.
 • (อา.) 20:00 - 20:15 น.

ช่อง 28 SD

 • (จ.-พฤ./ส.-อา.) 20:15 - 20:30 น.
 • (ศ.) 20:00 - 20:15 น.

ช่อง 13 FAMILY

 • (จ.-พฤ./ส.-อา.) 20:15 - 20:30 น.
 • (ศ.) 20:00 - 20:15 น.
  • วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส
  • เจก รัตนตั้งตระกูล
  • ธนสร อมาตยกุล
  • ศศิชา รัตนถาวร

รายการข่าวช่อง 3 HD (33)[แก้]

เรื่องเล่าเช้านี้[แก้]

 • (จ.-ศ.) 06:00 - 08:30 น.
  • พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ
  • ภาษิต อภิญญาวาท

เที่ยงวันทันเหตุการณ์[แก้]

 • (จ.-ศ.) 11:05 - 12:10 น.
  • ภาษิต อภิญญาวาท
  • อริสรา กำธรเจริญ

เรื่องเด่นเย็นนี้[แก้]

ข่าวหลัก[แก้]

 • (จ.-ศ.) 15:45 - 16:45 น.
  • ประวีณมัย บ่ายคล้อย
  • ธีระ ธัญไพบูลย์
  • วราภรณ์ สมพงษ์
  • นวนันท์ บำรุงพฤกษ์ (เฉพาะกิจ)

รีวิวบันเทิง[แก้]

 • (จ.-ศ.) 16.45 - 17.00 น.
  • กรกมล ชิตพงศ์ ภูสนาคม
  • ณิชชาพัณณ์ ชุนหะวงศ์วสุ
  • วิญญู วงศ์สุรวัฒน์

สีสันบันเทิง[แก้]

 • (จ.-พฤ.) 20:15 - 20:20 น.
 • (ศ.) 19:55 - 20:00 น.
 • (ส.-อา.) 20:10 - 20:15 น.
  • กรกมล ชิตพงศ์ ภูสนาคม

ข่าว 3 มิติ[แก้]

 • (จ.-พฤ.) 22:50 - 23:20 น.
 • (ศ.) 23:00 - 23:30 น. หรืองดออกอากาศ
 • (ส.-อา.) 22:45 - 23:30 น.
  • กิตติ สิงหาปัด
  • ประวีณมัย บ่ายคล้อย (เฉพาะกิจ)
  • สายสวรรค์ ขยันยิ่ง (เฉพาะกิจ)

ข่าววันใหม่[แก้]

 • (จ./พ.-พฤ.) 00:50 - 02:15 น.
 • (อ.) 01:05 - 02:15 น.
 • (ศ.) 01:00 - 02:15 น.
 • (ส.) 01:00 - 01:30 น.
  • ปิยณี เทียมอัมพร
  • เมจกา สุพิชญางกูร
  • อำไพรัตน์ เตชะภูวภัทร
  • ไอลดา สุโง๊ะ

ครอบครัวข่าวเช้า[แก้]

 • (จ.) 03:15 - 06:00 น.
 • (อ.-ศ.) 03:30 - 06:00 น.
 • (จ.) 03:15 - 04:45 น. ช่อง 3 เอสดี
 • (อ.-ศ.) 03:30 - 04:45 น. ช่อง 3 เอสดี
  • นิธินาฏ ราชนิยม
  • อรชุน รินทรวิฑูรย์
  • กิติพันธุ์ นุตยกุล
  • ธนสร อมาตยกุล (เฉพาะกิจ)

เช้าวันใหม่[แก้]

 • (ส.-อา.) 04:00 - 04:30 น.
 • ออกอากาศคู่ขนานทางช่อง 3 เอสดี
  • ธนสร อมาตยกุล
  • ศศิชา รัตนถาวร
  • อรชุน รินทรวิฑูรย์
  • นิธินาฏ ราชนิยม (เฉพาะกิจ)

โลกยามเช้าสุดสัปดาห์[แก้]

 • (ส.-อา.) 05:10 - 05:35 น.
  • แคลร์ ปัจฉิมานนท์
  • ศมจรรย์ จรุงวัฒน์ (เฉพาะกิจ)

ข่าวเช้าวันหยุด[แก้]

 • (ส.-อา.) 06:55 - 07:20 น.
  • ปิยณี เทียมอัมพร
  • เมจกา สุพิชญางกูร
  • นิธินาฏ ราชนิยม (เฉพาะกิจ)
  • ไอลดา สุโง็ะ (เฉพาะกิจ)
  • อำไพรัตน์ เตชะภูวภัทร (เฉพาะกิจ)

เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์[แก้]

 • (ส.-อา.) 10:30 - 12:15 น.
  • นวนันท์ บำรุงพฤกษ์
  • ภาษิต อภิญญาวาท

แฟลชนิวส์[แก้]

 • (จ.-ศ.) 10:45 น. / 12:45 น. / 14:00 น.
 • (จ.-พฤ.) 19:05 น. / 20:20 น.
 • (ศ.) 18:45 น. / 20:00 น.
 • (ส.) 09:45 น. / 13:10 น. / 14:00 น. / 15:00 น. / 16:30 น. / 17:15 น. / 20:15 น.
 • (อา.) 09:30 น. / 13:15 น. / 14:15 น. / 15:00 น. / 16:00 น. / 20:15 น.
  • กมลวรรณ ตรีพงศ์
  • กฤต เจนพานิชการ
  • ชญตร์ มุกดาหาร
  • ทิชา สุทธิธรรม
  • ธนสร อมาตยกุล
  • นภจรส ใจเกษม
  • นวนันท์ บำรุงพฤกษ์
  • เบญจมาลัญช์ เชาวน์สังเกต
  • ยศภัค เวชสวรรค์
  • รินทร์ลิตา กีรติปัญญพันธ์
  • วิสารท เดชกุล
  • ศมจรรย์ จรุงวัฒน์
  • ศศิชา รัตนถาวร

รายการข่าวช่อง 3 SD (28)[แก้]

ตีข่าวเช้า[แก้]

 • (จ.-อา.) 05:00 - 07:30 น.
  • ดนยกฤตย์ แดงหวานปีสีห์
  • ทนายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์
  • อรรินทร์ ยมกกุล

มันนี่ มอร์นิ่ง[แก้]

 • (จ.-ศ.) 07:30 - 08:00 น.
  • ณทิพรดา เอื้อพิบูลย์วัฒนา

มองโลก มองเรา[แก้]

 • (จ.-ศ.) 08:00 - 08:30 น.
  • วันดี วรรณเมธางกูร
  • บรรพต ธนาเพิ่มสุข

ผู้หญิงถึงผู้หญิง[แก้]

 • (จ.-ศ.) 08:30 - 09:00 น.
  • กรกมล ชิตพงศ์ ภูสนาคม
  • ณปภา ตันตระกูล
  • สุภาพร วงษ์ถ้วยทอง
  • อาลิซาเบธ แซ๊ดเลอร์ ลีนานุไชย
  • ลิลลี่ แม็คกร๊าธ

โต๊ะข่าวบันเทิง[แก้]

 • (จ.-ศ.) 09:00 - 09:30 น.
  • เพชรี พรหมช่วย
  • สายฝน ชีช้าง
  • พิมณัฏฐา คุโด
  • ภัทริส ณ นคร

ตู้ ป.ณ.ข่าว 3[แก้]

 • (จ.-ศ.) 15:15 - 16:00 น.
  • เชิงชาย หว่างอุ่น
  • อรรินทร์ ยมกกุล
  • กฤต เจนพานิชการ

คนเฝ้าข่าว[แก้]

 • (จ.-ศ.) 16:00 - 17:00 น.
  • มินดา นิตยวรรธนะ
  • เจก รัตนตั้งตระกูล

รีวิวบันเทิง[แก้]

 • (จ.-ศ.) 17:00 - 17:20 น.
  • กรกมล ชิตพงศ์ ภูสนาคม
  • ณิชชาพัณณ์ ชุนหะวงศ์วสุ
  • วิญญู วงศ์สุรวัฒน์

โหนกระแส[แก้]

 • (จ.-ศ.) 17:20 - 18:00 น.
  • กรรชัย กำเนิดพลอย

คนเฝ้าข่าว เสาร์ - อาทิตย์[แก้]

 • (ส.-อา.) 15:00 - 16:00 น.
  • กฤต เจนพานิชการ
  • อรรินทร์ ยมกกุล
  • กมลวรรณ ตรีพงศ์

ข่าวนอกลู่[แก้]

 • (จ.-พฤ.) 20:10 - 20:15 น.
  • พิศณุ นิลกลัด

ทันข่าว 28 บีอีซีนิวส์ทูไนท์[แก้]

 • (จ.-ศ.) 00:00 - 00:30 น.
  • เบญจมาลัญช์ เชาวน์สังเกต
  • รินทร์ลิตา กีรติปัญญพันธ์
  • ศศิชา รัตนถาวร
  • ปัญญา นานกระโทก

กรีนไทม์ 360 องศา[แก้]

 • (อา.) 07:30 - 08:00 น.
  • ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ

บ้านข่าวบันเทิง[แก้]

 • (ส.-อา.) 16:00 - 16:30 น.
  • ณปภา ตันตระกูล
  • สุภาพร วงษ์ถ้วยทอง
  • ภาวินี บูรณาชีวาวิไล

ข่าว 28[แก้]

 • (จ.-ศ.) 08:58 น. / 13:28 น. / 14:13 น.
 • (ส.-อา.) 10:28 น. / 12:43 น. / 14:28 น. / 17:58 น.
  • กฤต เจนพานิชการ
  • เบญจมาลัญช์ เชาวน์สังเกต
  • รินทร์ลิตา กีรติปัญญพันธ์

รายการข่าวช่อง 3 FAMILY (13)[แก้]

สุขสโมสร[แก้]

 • (จ.-ศ.) 07:00 - 07:30 น.
  • นิรมล เมธีสุวกุล
  • ปัฐวี สุจินตานนท์
  • บารมี นวนพรัตน์สกุล

บ้านพระรามสี่[แก้]

 • (จ.-ศ.) 07:30 - 08:30 น.
  • พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์
  • ปราณดา ปวัตนาถนนท์
  • ธนวรรณ เถาว์มูล
  • ศศิมา เวชอัศดรกุล

ไลท์นิ่งทอล์ค[แก้]

 • (จ.-ศ.) 08:30 - 09:00 น.
  • สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

เป็นข่าวเช้านี้[แก้]

 • (จ.-ศ.) 09:05 - 09:35 น.
  • ภัทรา อภิญญาวาท
  • เทพกิจ ฉัตรสุริยาวงศ์
  • โสภิดา สุคันโธ
  • เบญจมาลัญช์ เชาวน์สังเกต (เฉพาะกิจ)

บี ไทม์ส[แก้]

 • (จ.-ศ.) 12:45 - 13:00 น.
  • บัญชา ชุมชัยเวทย์

เที่ยงเปิดประเด็น[แก้]

 • (จ.-ศ.) 13:00 - 14:00 น.
  • กมลวรรณ ตรีพงศ์
  • นวนันท์ บำรุงพฤกษ์
  • ชลพรรษา นารูลา
  • อาลิซาเบธ แซ๊ดเลอร์ ลีนานุไชย
  • วรุณรัตน์ กาฬพันธุ์
  • กิติพันธุ์ นุตยกุล
  • เบญจมาลัญช์ เชาวน์สังเกต (เฉพาะกิจ)
  • ประวีณมัย บ่ายคล้อย (เฉพาะกิจ)
  • รินทร์ลิตา กีรติปัญญพันธ์ (เฉพาะกิจ)

ชั่วโมงสร้างสุข[แก้]

 • (จ.-ศ.) 14:00 - 14:45 น.
  • สายสวรรค์ ขยันยิ่ง
  • เจก รัตนตั้งตระกูล
  • กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์
  • นพขวัญ นาคนวล
  • พัชรศรี เบญจมาศ
  • กิติพันธุ์ นุตยกุล
  • ธนสร อมาตยกุล (เฉพาะกิจ)
  • เบญจมาลัญช์ เชาวน์สังเกต (เฉพาะกิจ)

แจ๋ว FAMILY[แก้]

 • (จ.-ศ.) 14:45 - 15:30 น.
  • ปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์
  • วราภรณ์ สมพงษ์
  • อภิสรา เกิดชูชื่น
  • สมาพร ชูกิจ
  • พัชรินทร์ จัดกระบวนพล
  • วิรากานต์ เสณีตันติกุล
  • เวธกา ศิริวัฒนา
  • พรรษชล สุปรีย์

มิดไนท์แฟมิลี่[แก้]

 • (จ.-พฤ.) 22:30 - 00:00 น. (เว้นวันศุกร์)
 • (อา.) 22:30 - 00:00 น. (เว้นวันเสาร์)
  • ศมจรรย์ จรุงวัฒน์
  • ณัชชานันท์ พีระณรงค์
  • ธนสร อมาตยกุล
  • พิมพ์วิจิตร โสภณ

วีคเอนไลฟ์[แก้]

 • (ส.-อา.) 11:15 - 12:15 น.
  • พิมพ์วิจิตร โสภณ
  • ศมจรรย์ จรุงวัฒน์
  • ณัชชานันท์ พีระณรงค์

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]