ข้ามไปเนื้อหา

เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า[1][2] หรือ เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า[3] (อังกฤษ: I am the LORD thy God (KJV); I am Yahweh your God (WEB,NJB)) เป็นอารัมภบทของพระบัญญัติสิบประการ ซึ่งพระยาห์เวห์ได้ประทานให้กับชนชาติอิสราเอลผ่านทางโมเสส ซึ่งเป็นบัญญัติข้อแรกของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบทาลมุด และแบบคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

อารัมภบทนี้มีบันทึกในหนังสืออพยพ 20:2 และ หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 5:6 ในคัมภีร์ฮีบรูหมวดโทราห์ของศาสนายูดาห์ และในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมของศาสนาคริสต์

เรา​คือ​ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​เจ้า ผู้​ได้​นำ​เจ้า​ออก​จาก​แผ่น‍ดิน​อียิปต์​คือ​จาก​แดน​ทาส

— หนังสืออพยพ 20:2

อ้างอิง[แก้]

  1. หนังสืออพยพ 20:2, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  2. หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 5:6, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  3. อพยพ 20 เก็บถาวร 2016-03-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม, คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์