จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า[1][2] หรือ จงนับถือบิดามารดา[3] (อังกฤษ: Honour thy father and thy mother) เป็นหนึ่งในข้อบทบัญญัติสิบประการ ซึ่งพระยาห์เวห์ได้ประทานให้กับชนชาติอิสราเอลผ่านทางโมเสส ซึ่งเป็นบัญญัติข้อที่ 4 ของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบออกัสตินแห่งฮิปโป แบบคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก และแบบลูเทอแรน และเป็นบัญญัติข้อที่ 5 ของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบเซปตัวจินต์ แบบทาลมุด แบบไฟโล และแบบคริสตจักรปฏิรูป

บัญญัติข้อนี้มีบันทึกในหนังสืออพยพ 20:12 และหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 5:16 ในคัมภีร์ฮีบรูหมวดโทราห์ของศาสนายูดาห์ และในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมของศาสนาคริสต์

จง​ให้​เกียรติ​แก่​บิดา​มารดา​ของ​เจ้า เพื่อ​อายุ​ของ​เจ้า​จะ​ได้​ยืน‍ยาว​บน​แผ่น‍ดิน ซึ่ง​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​เจ้า​ประ‌ทาน​แก่​เจ้า

— หนังสืออพยพ 20:12

เนื้อหา[แก้]

จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า บัญญัติข้อนี้รวมถึงการกระทำที่จำเป็นต่าง ๆ ที่แสดงออกถึงความเมตตากรุณา การสนับสนุนด้านวัตถุสิ่งของ การเคารพให้เกียรติ และการเชื่อฟังบิดามารดาของตน[4][5] บัญญัตินี้สั่งห้ามถ้อยคำที่ไร้ความเมตตาและการทำร้ายให้บาดเจ็บ

 1. ใน บทที่ 21 ข้อที่ 15,17 พระเจ้าทรงสั่งให้ลงโทษถึงตายแก่ผู้ที่ตีหรือสาปแช่งบิดาหรือมารดา สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงให้ความสำคัญกับการเคารพให้เกียรติบิดามารดามากเพียงใด[6]
 2. สิ่งที่เกี่ยวข้องกับบัญญัติข้อนี้คือ หน้าที่ของบิดามารดาที่ต้องให้ความรักแก่ลูก ๆ อบรมสั่งสอนพวกเขาให้ยำเกรงพระเจ้าและวิถีทางของพระองค์[7][8][9]

อ้างอิง[แก้]

 1. หนังสืออพยพ 20:12, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 2. หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 5:16, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 3. อพยพ 20 เก็บถาวร 2016-03-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม, คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์
 4. จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส 6:1-3, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 5. จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโคโลสี 3:20, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 6. จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส 6:1, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 7. หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 4:9, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 8. หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 6:6-7, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 9. จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส 6:4, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011