ข้ามไปเนื้อหา

ห้ามเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ห้ามเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน[1][2] หรือ อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น[3] (อังกฤษ: Thou shalt not bear false witness against thy neighbour) เป็นหนึ่งในข้อบทบัญญัติสิบประการ ซึ่งพระยาห์เวห์ได้ประทานให้กับชนชาติอิสราเอลผ่านทางโมเสส ซึ่งเป็นบัญญัติข้อที่ 8 ของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบออกัสตินแห่งฮิปโป แบบคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก และแบบลูเทอแรน และเป็นบัญญัติข้อที่ 9 ของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบเซปตัวจินต์ แบบไฟโล แบบทาลมุด และแบบคริสตจักรปฏิรูป

บัญญัติข้อนี้มีบันทึกในหนังสืออพยพ 20:16 และหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 5:20 ในคัมภีร์ฮีบรูหมวดโทราห์ของศาสนายูดาห์ และในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมของศาสนาคริสต์

ห้ามเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน

— หนังสืออพยพ 20:16

เนื้อหา

[แก้]

ห้ามเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน บัญญัติข้อนี้เป็นข้อที่เก้าที่ปกป้องชื่อเสียงของผู้อื่น อย่าให้ใครกล่าวความเท็จเกี่ยวกับอุปนิสัยหรือการกระทำของใครก็ตาม เราต้องกล่าวถึงทุกคนด้วยความยุติธรรมและเที่ยงธรรม[4][5][6] บัญญัติข้อนี้รวมถึงการพูดโกหกโดยทั่วไปด้วย[7][8][9]

อ้างอิง

[แก้]
  1. หนังสืออพยพ 20:16, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  2. หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 5:20, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  3. อพยพ 20 เก็บถาวร 2016-03-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม, คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์
  4. หนังสือเลวีนิติ 19:16, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  5. พระวรสารนักบุญยอห์น 8:44, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  6. จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 2 12:20, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  7. หนังสือเลวีนิติ 6:2-3, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  8. หนังสือสุภาษิต 14:5, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  9. จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโคโลสี 3:9, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011