ห้าม​โลภ​

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ห้าม​โลภ​[1][2] หรือ อย่าปลงใจผิดประเวณี อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น[3] (อังกฤษ: Thou shalt not covet) เป็นหนึ่งในข้อบทบัญญัติสิบประการ ซึ่งพระยาห์เวห์ได้ประทานให้กับชนชาติอิสราเอลผ่านทางโมเสส ซึ่งเป็นบัญญัติข้อที่ 9,10 ของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบออกัสตินแห่งฮิปโป แบบคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก และแบบลูเทอแรน และเป็นบัญญัติข้อที่ 10 ของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบเซปตัวจินต์ แบบไฟโล แบบทาลมุด และแบบคริสตจักรปฏิรูป

บัญญัติข้อนี้มีบันทึกในหนังสืออพยพ 20:17 และหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 5:21 ในคัมภีร์ฮีบรูหมวดโทราห์ของศาสนายูดาห์ และในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมของศาสนาคริสต์

ห้าม​โลภ​บ้าน‍เรือน​ของ​เพื่อน‍บ้าน ห้าม​โลภ​ภรรยา​ของ​เพื่อน‍บ้าน หรือ​ทาส​ทาสี​ของ​เขา หรือ​โค ลา​ของ​เขา หรือ​สิ่ง‍ใด ๆ ซึ่ง​เป็น​ของ​ของ​เพื่อน‍บ้าน

— หนังสืออพยพ 20:17

เนื้อหา[แก้]

ห้าม​โลภ บัญญัติข้อนี้เป็นข้อที่สิบ

  1. นอกเหนือจากบาปทางถ้อยคำหรือการกระทำ กล่าวโทษแรงจูงใจและความปรารถนาชั่ว ความโลภเกี่ยวข้องกับความปรารถนาหรือความอยากได้ในทุกสิ่งที่ผิดหรือเป็นของของผู้อื่น เปาโลกล่าวว่าบัญญัติข้อนี้แสดงให้เห็นความล้ำลึกของบาปของมนุษย์[4]
  2. บทบัญญัติข้อนี้ก็เหมือนกับข้ออื่น ๆ ที่เปิดโปงความเสื่อมทรามของชายและหญิง และร้องเรียกให้พวกเขาแสวงหาพระคุณและพลังทางศีลธรรมจากพระเจ้า[5][6][7] คนหนึ่งจะมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยได้โดยอาศัยฤทธิ์อำนาจแห่งการบังเกิดใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น[8]

อ้างอิง[แก้]

  1. หนังสืออพยพ 20:17, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  2. หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 5:21, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  3. อพยพ 20 เก็บถาวร 2016-03-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม, คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์
  4. จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม 7:7-13, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  5. พระวรสารนักบุญลูกา 12:15-21, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  6. จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม 7:24-25, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  7. จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส 5:3, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  8. จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม 8:2, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011