ข้ามไปเนื้อหา

ห้ามทำรูปเคารพสำหรับตน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ห้ามทำรูปเคารพสำหรับตน[1][2] (อังกฤษ: Thou shalt not make unto thee any graven image) เป็นหนึ่งในข้อบทบัญญัติสิบประการ ซึ่งพระยาห์เวห์ได้ประทานให้กับชนชาติอิสราเอลผ่านทางโมเสส ซึ่งเป็นบัญญัติข้อที่ 1 ของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบออกัสตินแห่งฮิปโป และแบบคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก และเป็นบัญญัติข้อที่ 2 ของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบเซปตัวจินต์ แบบทาลมุด แบบไฟโล และแบบคริสตจักรปฏิรูป ส่วนแบบลูเทอแรนไม่ได้ระบุข้อนี้ไว้ในพระบัญญัติข้อใด

บัญญัติข้อนี้มีบันทึกในหนังสืออพยพ 20:4-6 และหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 5:8-10 ในคัมภีร์ฮีบรูหมวดโทราห์ของศาสนายูดาห์ และในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมของศาสนาคริสต์

ห้าม​ทำ​รูป‍เคารพ​สำหรับ​ตน เป็น​รูป​สิ่ง‍ใด​ซึ่ง​มี​อยู่​ใน​ฟ้า​เบื้อง‍บน หรือ​บน​แผ่น‍ดิน​เบื้อง‍ล่าง หรือ​ใน​น้ำ​ใต้​แผ่น‍ดิน ห้าม​กราบ‍ไหว้​หรือ​ปรน‌นิ‌บัติ​รูป​เหล่า‍นั้น เพราะ​เรา​คือ​ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​เจ้า เป็น​พระ‍เจ้า​ที่​หวง‍แหน ให้​โทษ​ของ​บิดา​ตก‍ทอด​ไป​ถึง​ลูก‍หลาน​ของ​ผู้​ที่​ชัง​เรา​จน‍ถึง​สาม​ชั่ว​สี่​ชั่ว‍อายุ‍คน แต่​แสดง​ความ​รัก‍มั่น‍คง​ต่อ​คน​ที่​รัก​เรา และ​รักษา​บัญญัติ​ของ​เรา​จน‍ถึง​นับ​พัน​ชั่ว‍อายุ‍คน

— หนังสืออพยพ 20:4-6

เนื้อหา[แก้]

ห้ามทำรูปเคารพสำหรับตน บัญญัติข้อนี้ห้ามการนมัสการพระอื่น ๆ นั้นเรียกร้องไม่ให้มีการสร้างรูปพระเหล่านั้น[3] หรือแม้กระทั่งการสร้างรูปขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอง พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เกินกว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจะมาเป็นตัวแทนได้ เมื่อประยุกต์ใช้กับผู้เชื่อในพระคริสต์บัญญัติข้อที่สองสั่งห้ามการสร้างรูปของพระเจ้าหรือสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างทุกชนิดเพื่อใช้สำหรับการนมัสการ การอธิฐาน หรือเครื่องช่วยเหลือฝ่ายวิญญาณใด ๆ[4] หลักการของบัญญัตินี้ใช้ได้เท่าเทียมกันกับบุคคลทั้งสามในตรีเอกภาพ

  1. ไม่มีรูปปั้นหรือภาพใด ๆ ที่สามารถแทนพระลักษณะ และพระเกียรติสิริของพระเจ้าได้อย่างแท้จริง[5]
  2. พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และสูงส่งเหนือกว่าสิ่งใด ๆ ทรงบริสุทธิ์ และล้ำลึกมากจนรูปลักษณ์เหล่านั้นมีแต่จะลบหลู่พระองค์ และบิดเบือนพระลักษณะที่แท้จริงของพระองค์ และสิ่งที่พระองค์ทรงเปิดเผยเกี่ยวกับพระองค์เอง[6]
  3. ความเข้าใจของผู้เชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าไม่ควรขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์หรือภาพของพระองค์ แต่ต้องอยู่ที่พระวจนะของพระเจ้าและการเปิดเผยของพระองค์ในเฉพาะบุคคลและพระราชกิจของพระเยซูคริสต์[7]

อ้างอิง[แก้]

  1. หนังสืออพยพ 20:4-6, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  2. หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 5:8-10, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  3. หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 4:19,23-28, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  4. หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 4:15-16, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  5. หนังสืออิสยาห์ 40:18, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  6. หนังสืออิสยาห์ 32:1-6, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  7. พระวรสารนักบุญยอห์น 17:3, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011