เจ้าไชยลังกาพิศาลโสภาคย์คุณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เจ้าไชยลังกาพิศาลโสภาคย์คุณ
พระนามเจ้าไชยลังกาพิศาลโสภาคย์คุณ
พระอิสริยยศเจ้านครลำพูน
ราชวงศ์ราชวงศ์ทิพย์จักร
ครองราชย์พ.ศ. 2386 - พ.ศ. 2414[1]
รัชกาล28 ปี
รัชกาลก่อนพระยาน้อยลังกา
รัชกาลถัดไปเจ้าดาราดิเรกรัตนไพโรจน์
ข้อมูลส่วนพระองค์
พิราลัยพ.ศ. 2414
พระบิดาพระยาคำฟั่น
พระมารดาแม่เจ้าคำแปงราชเทวี

เจ้าไชยลังกาพิศาลโสภาคย์คุณ (คำเมือง: LN-Chao Luang Chailangka.png) เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์ทิพย์จักร[2] พระองค์ทรงปกครองเมืองนครลำพูน ในระหว่างปี พ.ศ. 2386 - พ.ศ. 2414 รวมระยะเวลาที่ทรงปกครองเมืองนครลำพูน 28 ปี ทรงเป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูนที่ปกครองเมืองนครลำพูนยาวนานเป็นอับดับที่ 2 รองจาก เจ้าจักรคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 10 แห่งราชวงศ์ทิพย์จักร

พระประวัติ[แก้]

เจ้าไชยลังกาพิศาลโสภาคย์คุณ เป็นราชโอรสในพระยาคำฟั่นเจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่ 1 และเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 3 กับแม่เจ้าคำแปงราชเทวี[3] ทรงปกครองลำพูนหลังจากที่พระยาน้อยลังกาถึงแก่พิราลัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2391 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งนายหนานไชยลังกา ขึ้นเป็น "พระยาลำพูนไชยลังกา เจ้าเมืองลำพูนไชย" ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2399 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนอิสริยยศ พระยาลำพูนไชยลังกา ขึ้นเป็น "เจ้านครลำพูนไชย" และได้รับการเฉลิมพระนามตามตำแหน่งว่า .. เจ้าไชยลังกาพิศาลโสภาคย์คุณ หริภุญไชยรัษฎาธิวาศ ประเทศราชธุระธาดา มลาวัยวงษ์มัตยานุกูล ลำพูนนครวิชิตไชย เจ้านครลำพูนไชย .. พระองค์ทรงปกครองเมืองนครลำพูนรวมระยะเวลา 28 ปี และเสด็จถึงแก่พิราลัยในปี พ.ศ. 2414

ราชโอรส ราชธิดา[แก้]

ลำดับสาแหรก[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. รุ่งพงษ์ ชัยนาม. ประวัติศาสตร์ล้านนา : ประวัติศาสตร์ไทยที่คนไทยไม่ค่อยมีโกาสได้ศึกษา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  2. รายพระนามของเจ้าผู้ครองนครลำพูนยุคสุดท้าย [ลิงก์เสีย]
  3. ประวัติเชื้อเจ็ดตน[ลิงก์เสีย]
ก่อนหน้า เจ้าไชยลังกาพิศาลโสภาคย์คุณ ถัดไป
พระยาน้อยลังกา 2leftarrow.png เจ้าผู้ครองนครลำพูน
(พ.ศ. 2386 - พ.ศ. 2414)
2rightarrow.png เจ้าดาราดิเรกรัตนไพโรจน์