เจ้าสุคันธา ณ เชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้เกี่ยวกับพระธิดาในเจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง สำหรับพระนัดดาในพระเจ้ามโหตรประเทศ ดูที่ เจ้าสุคันธา สิโรรส
เจ้าสุคันธา ณ เชียงใหม่
ID 37706 14.jpg

พระนาม เจ้าสุคันธา ณ เชียงใหม่
ฐานันดรศักดิ์ เจ้านาง
ราชวงศ์ มังราย-เชียงตุง (ประสูติ)
ทิพย์จักราธิวงศ์ (เสกสมรส)
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ พ.ศ. 2456
พิราลัย 15 มกราคม พ.ศ. 2546
พระบิดา เจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง
พระมารดา เจ้าแม่บัวทิพย์หลวง
พระสวามี เจ้าอินทนนท์ ณ เชียงใหม่
พระบุตร เจ้ารัตนนินดนัย ณ เชียงใหม่
เจ้าวิไลวรรณ ณ เชียงใหม่
เจ้าสรรพสมบูรณ์ ณ เชียงใหม่
เจ้าไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่
เจ้าวีระยุทธ ณ เชียงใหม่

เจ้าสุคันธา ณ เชียงใหม่ หรือสกุลเดิม ณ เชียงตุง เป็นพระธิดาในเจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง เจ้าฟ้าหลวงนครเชียงตุง องค์ที่ 40 ประสูติแต่เจ้าบัวทิพย์หลวง มเหสีพระองค์หนึ่ง เจ้าสุคันธาได้เสกสมรสกับเจ้าอินทนนท์ ณ เชียงใหม่ ราชบุตรใน เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้าย เจ้าสุคันธาเปรียบประดุจสะพานสานสายสัมพันธ์สองราชวงศ์ระหว่าง เชียงตุง-เชียงใหม่[1]

ประวัติ[แก้]

เจ้านางสุคันธา ณ เชียงตุง ประสูติเมื่อพ.ศ. 2456 โดยเป็นพระธิดาแห่งเจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง เจ้าหอคำเชียงตุง กับเจ้านางทิพย์หลวง หรือเจ้านางบัวทิพย์หลวง ในหอหลวงเมืองเชียงตุง โดยเจ้านางเรียกเจ้าพ่อว่า "ฟ้าหม่อม" มีพี่น้องร่วมมารดา 5 คน ได้แก่

 1. เจ้าแว่นแก้ว ณ เชียงตุง
 2. เจ้าสุคันธา ณ เชียงใหม่
 3. เจ้าแว่นทิพย์ ณ เชียงตุง
 4. เจ้าสิงห์ไชย ณ เชียงตุง
 5. เจ้าแก้วเมืองมา ณ เชียงตุง

การเสกสมรส[แก้]

งานสมรสของเจ้าอินทนนท์ กับเจ้าสุคันธา

เจ้านางสุคันธา ได้เสกสมรสกับเจ้าชายแห่งราชสำนักเชียงใหม่ คือ เจ้าอินทนนท์ ณ เชียงใหม่ ราชบุตรพลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าหลวงเชียงใหม่ ณ หอคำเชียงตุง โดยมีเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินทแถลงเจ้าหอคำ เจ้านางปทุมมหาเทวีเป็นเจ้าภาพเมื่อ พ.ศ. 2476 มีร้อยเอกโรแบรด์ ข้าหลวงอังกฤษผู้กำกับราชการนครเชียงตุงร่วมเป็นเกียรติในงานมงคลสมรส เจ้านางสุคันธาและเจ้าอินทนนท์ ณ เชียงใหม่ จึงเป็นสายใยแห่งความรักของราชสำนักเชียงใหม่-เชียงตุง รุ่นราชโอรส ราชธิดา "เจ้าหลวง" สองราชสำนักรุ่นสุดท้าย[2] โดยมีโอรส ธิดา 5 พระองค์ คือ

 1. เจ้ารัตนนินดนัย ณ เชียงใหม่
 2. เจ้าวิไลวรรณ ณ เชียงใหม่
 3. เจ้าสรรพสมบูรณ์ ณ เชียงใหม่
 4. เจ้าไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่
 5. เจ้าวีระยุทธ ณ เชียงใหม่ อดีตผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันป่าตอง

ถึงแก่พิราลัย[แก้]

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2546 เจ้านางสุคันธา ณ เชียงใหม่ ได้สุรคตเมื่อชันษา 90 ปี ที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งพระศพบำเพ็ญกุศลที่วัดเจดีย์หลวง ส่งสการ ณ ฌาปนกิจสถานสันกู่เหล็ก ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2546 [3]

ราชตระกูล[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.globalgroup.in.th
 2. ความทรงจำที่เมืองเชียงตุงของเจ้านางสุคันธา อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพเจ้านางสุคันธา ณ เชียงใหม่ 15 มกราคม 2546
 3. การแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ เจ้านางสุคันธา สายใยรักสองแผ่นดิน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]