ยวง นิตโย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ยอแซฟ ยวง นิตโย
ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2516
ก่อนหน้าเกลาดิอุส บาเยต์
ถัดไปรอเบิร์ต รัตน์ บำรุงตระกูล
ประมุขมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2508 – พ.ศ. 2515
ก่อนหน้าหลุยส์ โชแรง
ถัดไปไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด29 พฤษภาคม พ.ศ. 2451
จังหวัดปทุมธานี ประเทศสยาม
เสียชีวิต2 ตุลาคม พ.ศ. 2541 (90 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เชื้อชาติไทย
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
บุพการี
  • โทมัส ฟุ้ง นิตโย (บิดา)
  • อันนา กิมกี่ นิตโย (มารดา)

พระคุณเจ้ายอแซฟ ยวง นิตโย[1] (29 พฤษภาคม พ.ศ. 2451 — 2 ตุลาคม พ.ศ. 2541) บาทหลวงโรมันคาทอลิกชาวปทุมธานี เคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งในคริสตจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทย เช่น ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย[2] อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ เป็นต้น

ประวัติ[แก้]

พระคุณเจ้ายอแซฟ ยวง นิตโย มีนามเดิมว่า เคียมสูน นิตโย เป็นบุตรของนาย (ธอมัส) ฟุ้งและนาง (อันนา) กิมกี่ นิตโย เกิดเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2451 ที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ราวปี พ.ศ. 2456 ย้ายมาอยู่เป็นนักเรียนประจำที่โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ ต่อมาเข้าศึกษาที่เซมินารีบางนกแขวก จนจบการศึกษา จึงถูกส่งไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยปอนตีฟีเชียอูร์บานีอานา กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อเรียนจบก็ได้รับศีลอนุกรมขั้นบาทหลวงเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2478 โดยมีบิชอปเกรโกริโอ ปีเอโตร อากาจาเนียน (ภายหลังได้เป็นพระคาร์ดินัลบิชอปแห่งอัลบาโน)

หลังจากบวชได้กลับมาปฏิบัติศาสนกิจที่มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น ผู้ช่วยอธิการโบสถ์นักบุญเปโตร สามพราน (2479) ผู้ช่วยอธิการโบสถ์อัสสัมชัญ บางรัก (2480) อธิการโบสถ์นักบุญเปโตร สามพราน (2485-90) เลขานุการของมุขนายกหลุยส์ โชแรง (2491-4) อธิการเซมินารีพระหฤทัย ศรีราชา (2496-506) ตามลำดับ

พระคุณเจ้าหลุยส์ โชแรง มุขนายกผู้แทนพระสันตะปาปาประจำมิสซังกรุงเทพฯ ป่วยหนัก สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 จึงมีประกาศเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2506[3] แต่งตั้งมงซีญอร์เคียมสูน นิตโย เป็นมุขนายกรองผู้แทนพระสันตะปาปาประจำมิสซังกรุงเทพฯ และมุขนายกเกียรตินามแห่งออบบา การอภิเษกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2506 ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร โดยมีสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 และบิชอปจากประเทศอื่น ๆ อีก 14 องค์ เป็นผู้อภิเษก จากนั้นจึงเดินทางกลับมาปฏิบัติศาสนกิจที่มิสซังกรุงเทพฯ ต่อ จนกระทั่งพระคุณเจ้าโชแรงถึงแก่กรรมในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2508 ท่านจึงสืบตำแหน่งประมุขมิสซังต่อทันที

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2508[3] สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 ทรงสถาปนามิสซังต่าง ๆ ในประเทศไทยขึ้นเป็นมุขมณฑล โดยมิสซังกรุงเทพฯ และมิสซังท่าแร่-หนองแสง ได้มีสถานะเป็นอัครมุขมณฑล ทำให้ประมุขมิสซังทั้งสอง คือ พระคุณเจ้ายอแซฟ เคียมสูน นิตโย และพระคุณเจ้ามีคาเอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์ (ประมุขมิสซังท่าแร่) ได้รับแต่งตั้ง (appointment) เป็นอัครมุขนายกชาวไทยสององค์แรก แต่พระคุณเจ้าเคียมสูนที่ได้เข้ารับตำแหน่ง (installation) ก่อนคือในวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2509[4]

เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ พระคุณเจ้ายวงจึงขอลาออกจากตำแหน่งประมุขมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ และได้รับอนุมัติในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 จึงดำรงตำแหน่งอัครมุขนายกกิตติคุณมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ นับแต่นั้นมาจนถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2541 มีพิธีปลงศพเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม จากนั้นจึงฝังศพไว้ที่อุโมงค์ใต้อาสนวิหารอัสสัมชัญ

ผลงาน[แก้]

ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งประมุขมิสซัง พระคุณเจ้ายวงได้สร้างคุณูปการไว้มากมายแก่ศาสนจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทย ท่านสนับสนุนการสร้างโบสถ์โรมันคาทอลิกขึ้นใหม่หลายแห่ง เช่น ที่หนองจอก รังสิต หนองหิน บางแค สามพรานสะพานใหม่ ตลิ่งชัน

นอกจากนี้พระคุณเจ้ายวงยังแปลหนังสือต่างประเทศเป็นภาษาไทยอีกหลายเล่ม โดยใช้นามปากกาว่า “ผู้หว่าน” เช่น คำอธิบายคำสอนคาทอลิก เตรียมเผชิญความตาย รำพึงจิตภาวนาจำลองแบบพระคริสต์ อาหารทิพย์ประจำวัน เป็นต้น

อ้างอิง[แก้]

  1. พระอัครสังฆราช ยอแซฟ ยวง นิตโย, มิสซังคาทอลิกกรุงเทพฯ, เรียกข้อมูลวันที่ 25 กันยายน 2555
  2. Bishops’ Conference of Thailand, เรียกข้อมูลวันที่ 25 กันยายน 2555
  3. 3.0 3.1 Archbishop Joseph Khiamsun Nittayo. The Hierarchy of the Catholic Church. เรียกข้อมูลวันที่ 25 ก.ย. พ.ศ. 2555.
  4. ชีวประวัติพระอัครสังฆราช ยอแซฟ เคียมสูน นิตโย[ลิงก์เสีย], มิสซังคาทอลิกกรุงเทพฯ, เรียกข้อมูลวันที่ 25 ก.ย. พ.ศ. 2555