การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2557

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดว่าด้วย
การเมืองการปกครองไทย
Emblem of Thailand.svg
Flag of Thailand.svg สถานีย่อยประเทศไทย

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 เป็นการลงมติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ภายหลังจากรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว[1]

ขั้นตอน[แก้]

ขั้นตอนการเลือกนายกรัฐมนตรีเริ่มตั้งแต่การเสนอร่างข้อบังคับการประชุม เฉพาะหลักเกณฑ์เรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรีให้ที่ประชุมเห็นชอบ จากนั้น จะพิจารณาเลือกโดยให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคล ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 1 ใน 5 (39.4 จาก 197 คน) รับรอง โดยใช้วิธีเสียบบัตรลงคะแนนแทนการยกมือรับรอง เพื่อป้องกันการรับรองชื่อซ้ำซ้อนหากมีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีมากกว่า 1 คน

หลังรับรองครบถ้วนแล้ว ให้เลขาธิการวุฒิสภาขานรายชื่อสมาชิกทีละคนเพื่อให้ลงมติโดยเปิดเผยว่าเห็นชอบ ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ผู้ถูกเสนอชื่อต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มีอยู่ (98.5 จาก 197 คน) และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ต้องอยู่ในห้องประชุม ไม่ต้องแสดงวิสัยทัศน์ เพียงแต่ผู้นั้นต้องตรวจสอบคุณสมบัติว่าไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม[2]

การรักษาความปลอดภัย[แก้]

พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน ปฏิบัติราชการรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เรียกหน่วยงานความมั่นคงทั้งทหารตำรวจประชุมเตรียมมาตรการความปลอดภัยระหว่างการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันที่ 21 สิงหาคม โดยอ้างอิงถึงเหตุการณ์โปรยใบปลิวหน้าศาลปกครองและศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะที่ผ่านมา เบื้องต้นจัดเตรียมกำลังทหารและตำรวจรอบรัฐสภา หากสถานการณ์รุนแรงจะใช้กำลังสำรองจากสวนสัตว์ดุสิตเข้าช่วย นอกจากนี้ยังมีการตั้งด่านตรวจหน้ารัฐสภาตั้งแต่เวลา 02.00-05.00 น. ทั้งให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงกล้องวงจรปิดรอบรัฐสภา พร้อมเตรียมแผนอพยพ[3]

การประชุม[แก้]

การประชุมเริ่มเมื่อเวลา 10 นาฬิกา ตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งได้รับมอบหมายจากมติวิปสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้เป็นผู้เสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และผู้บัญชาการทหารบก เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 โดยมีผู้รับรอง 188 คน และไม่ลงคะแนน 1 คน หลังจากใช้เวลาประมาณ 30 นาที การออกเสียงจึงเสร็จสิ้น ประธานสภานิติบัญัติแห่งชาติ(พรเพชร)ได้ประกาศผลการลงคะแนนออกเสียงมีผู้เห็นชอบให้ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี 191 เสียง เท่ากับว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของประเทศไทย โดยมีสมาชิกงดออกเสียง 3 เสียง คือ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย และพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นอกจากนี้มีสมาชิกลาป่วย 3 คน ประกอบด้วย กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์, คุณพรทิพย์ จาละ และ พลเอก สุรวัช บุตรวงษ์[4][5]

ผลการลงมติ[แก้]

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ไม่เข้าร่วมประชุม รวม
ประยุทธ์ จันทร์โอชา 191 - 3 3 197
รวม 191 0 3 3 197

อ้างอิง[แก้]


ก่อนหน้า การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2557 ถัดไป
การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2554 2leftarrow.png Seal Prime Minister of Thailand.png
การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย
2rightarrow.png การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2562