สถิติ

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถิติหน้า
จำนวนบทความ132,818
หน้า
(หน้าทั้งหมดในวิกินี้ รวมทั้งหน้าพูดคุย หน้าเปลี่ยนทาง เป็นต้น)
805,749
ไฟล์ทั้งหมด35,199
สถิติการแก้ไข
การแก้ไขหน้านับแต่ก่อตั้ง วิกิพีเดีย8,443,575
การแก้ไขต่อหน้าเฉลี่ย10.48
สถิติผู้ใช้
ผู้ใช้ลงทะเบียน (รายการสมาชิก)362,064
ผู้ใช้ที่ยังมีความเคลื่อนไหว (รายการสมาชิก)
(ผู้ใช้ที่ดำเนินปฏิบัติการในช่วง 30 วันหลังสุด)
1,248
บอต (รายการสมาชิก)100
ผู้ดูแลระบบ (รายการสมาชิก)14
ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ (รายการสมาชิก)13
ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง (รายการสมาชิก)2
ผู้จัดการโครงการ (รายการสมาชิก)0
ผู้สร้างบัญชี (รายการสมาชิก)0
ผู้นำเข้า (รายการสมาชิก)0
ผู้นำเข้าข้ามวิกิ (รายการสมาชิก)0
การยกเว้นการระงับหมายเลขไอพี (รายการสมาชิก)0
ผู้ควบคุมประวัติ (รายการสมาชิก)0
ผู้อัปโหลด (รายการสมาชิก)10
ผู้ตรวจสอบผู้ใช้ (รายการสมาชิก)2
ผู้ดูแลประวัติ (รายการสมาชิก)0
ผู้ใช้ยืนยันแล้ว (รายการสมาชิก)0
สถิติอื่น
จำนวนคำในหน้าเนื้อหาทั้งหมด74,650,069
สารหมู่ที่อยู่ในคิว0

สถิติอื่น ๆ

ดูเพิ่ม