สถิติ

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถิติหน้า
จำนวนบทความ135,331
หน้า
(หน้าทั้งหมดในวิกินี้ รวมทั้งหน้าพูดคุย หน้าเปลี่ยนทาง เป็นต้น)
829,709
ไฟล์ทั้งหมด33,993
สถิติการแก้ไข
การแก้ไขหน้านับแต่ก่อตั้ง วิกิพีเดีย8,699,869
การแก้ไขต่อหน้าเฉลี่ย10.49
สถิติผู้ใช้
ผู้ใช้ลงทะเบียน (รายการสมาชิก)375,613
ผู้ใช้ที่ยังมีความเคลื่อนไหว (รายการสมาชิก)
(ผู้ใช้ที่ดำเนินปฏิบัติการในช่วง 30 วันหลังสุด)
1,119
บอต (รายการสมาชิก)101
ผู้ดูแลระบบ (รายการสมาชิก)14
ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ (รายการสมาชิก)13
ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง (รายการสมาชิก)2
ผู้จัดการโครงการ (รายการสมาชิก)0
ผู้สร้างบัญชี (รายการสมาชิก)0
ผู้นำเข้า (รายการสมาชิก)0
ผู้นำเข้าข้ามวิกิ (รายการสมาชิก)0
การยกเว้นการระงับหมายเลขไอพี (รายการสมาชิก)0
ผู้ควบคุมประวัติ (รายการสมาชิก)0
ผู้อัปโหลด (รายการสมาชิก)12
ผู้ตรวจสอบผู้ใช้ (รายการสมาชิก)2
ผู้ใช้ยืนยันแล้ว (รายการสมาชิก)0
สถิติอื่น
จำนวนคำในหน้าเนื้อหาทั้งหมด76,779,258
สารหมู่ที่อยู่ในคิว0

สถิติอื่น ๆ

ดูเพิ่ม