เนื้อหาเสรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เนื้อหาเสรี หมายถึงผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ งานศิลปะ หรือผลงานสร้างสรรค์อื่นรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งเป็นไปตามคำจำกัดความของเนื้อหาเสรี[1] หมายความว่าเนื้อหานั้นจะต้องไม่มีข้อจำกัดทางกฎหมายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการนำไปใช้ แจกจ่ายสำเนา ดัดแปลง และแจกจ่ายผลงานที่ได้รับการดัดแปลงแล้ว[2] เนื้อหาเสรีแตกต่างจาก "เนื้อหาเปิ" ตรงที่ว่าเนื้อหาเสรีสามารถดัดแปลงได้

เนื้อหาเสรีครอบคลุมผลงานทั้งหมดที่เป็นสาธารณสมบัติและยังรวมไปถึงผลงานลิขสิทธิ์ซึ่งได้รับอนุญาตและสนับสนุนเสรีภาพดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น เนื่องจากกฎหมายลิขสิทธิ์ในหลายประเทศกำหนดให้ผู้ถือลิขสิทธิ์มีเอกสิทธิ์เหนือผลงานของตนโดยปริยาย ดังนั้นเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์จะต้องได้รับการประกาศอย่างชัดเจนว่าเป็นเนื้อหาเสรี ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นการอ้างอิงหรือการแทรกสัญญาอนุญาตจากภายในผลงานนั้น

ถึงแม้ว่าผลงานซึ่งเป็นสาธารณสมบัติเนื่องจากลิขสิทธิ์คุ้มครองหมดอายุไปจะถือว่าเป็นเนื้อหาเสรี แต่เนื้อหานั้นก็อาจกลับมาเป็น "ติดลิขสิทธิ์" อีกครั้งหนึ่งหากกฎหมายลิขสิทธิ์มีการแก้ไข[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://freecontentdefinition.org/Definition
  2. Stallman, Richard (November 13, 2008). "Free Software and Free Manuals". Free Software Foundation. สืบค้นเมื่อ March 22, 2009.
  3. Anderson, Nate (July 16, 2008). "EU caves to aging rockers, wants 45-year copyright extension". Ars Technica. สืบค้นเมื่อ August 8, 2008.