เนื้อหาเสรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

เนื้อหาเสรี หมายถึงผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ งานศิลปะ หรือผลงานสร้างสรรค์อื่นรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งเป็นไปตามคำจำกัดความของเนื้อหาเสรี[1] หมายความว่าเนื้อหานั้นจะต้องไม่มีข้อจำกัดทางกฎหมายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการนำไปใช้ แจกจ่ายสำเนา ดัดแปลง และแจกจ่ายผลงานที่ได้รับการดัดแปลงแล้ว[2] เนื้อหาเสรีแตกต่างจาก "เนื้อหาเปิด" ตรงที่ว่าเนื้อหาเสรีสามารถดัดแปลงได้

เนื้อหาเสรีครอบคลุมผลงานทั้งหมดที่เป็นสาธารณสมบัติและยังรวมไปถึงผลงานลิขสิทธิ์ซึ่งได้รับอนุญาตและสนับสนุนเสรีภาพดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น เนื้องจากกฎหมายลิขสิทธิ์ในหลายประเทศกำหนดให้ผู้ถือลิขสิทธิ์มีเอกสิทธิ์เหนือผลงานของตนโดยปริยาย ดังนั้นเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์จะต้องได้รับการประกาศอย่างชัดเจนว่าเป็นเนื้อหาเสรี ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นการอ้างอิงหรือการแทรกสัญญาอนุญาตจากภายในผลงานนั้น

ถึงแม้ว่าผลงานซึ่งเป็นสาธารณสมบัติเนื่องจากลิขสิทธิ์คุ้มครองหมดอายุไปจะถือว่าเป็นเนื้อหาเสรี แต่เนื้อหานั้นก็อาจกลับมาเป็น "ไม่เสรี" อีกครั้งหนึ่งหากกฎหมายลิขสิทธิ์มีการแก้ไข[3]

  1. http://freecontentdefinition.org/Definition
  2. Stallman, Richard (November 13, 2008). "Free Software and Free Manuals". Free Software Foundation. http://www.gnu.org/philosophy/free-doc.html. เรียกข้อมูลเมื่อ March 22, 2009. 
  3. Anderson, Nate (July 16, 2008). "EU caves to aging rockers, wants 45-year copyright extension". Ars Technica. http://arstechnica.com/news.ars/post/20080716-eu-caves-to-aging-rockers-wants-45-year-copyright-extension.html. เรียกข้อมูลเมื่อ August 8, 2008.