รูปาตาดีน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รูปาตาดีน
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.260.389
สารานุกรมเภสัชกรรม

รูปาตาดีน (Rupatadine)