ข้ามไปเนื้อหา

ATC รหัส R06

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ส่วนของ ระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)

R ระบบทางเดินหายใจ (Respiratory system)

R06A Antihistamines for systemic use

[แก้]

R06AA Aminoalkyl ethers

[แก้]
R06AA01 โบรมาซีน (Bromazine)
R06AA02 ไดเฟนไฮดรามีน (Diphenhydramine)
R06AA04 คลีมาสทีน (Clemastine)
R06AA06 คลอร์เพน็อกซามีน (Chlorphenoxamine)
R06AA07 ไดเฟนิลพิราลีน (Diphenylpyraline)
R06AA08 คาร์บิน็อกซามีน (Carbinoxamine)
R06AA09 ด๊อกซิลามีน (Doxylamine)
R06AA52 ไดเฟนไฮดรามีน combinations
R06AA54 คลีมาสทีน combinations
R06AA56 คลอร์เพน็อกซามีน combinations
R06AA57 ไดเฟนิลพิราลีน combinations

R06AB Substituted alkylamines

[แก้]
R06AB01 บรอมเฟนิรามีน (Brompheniramine)
R06AB02 เดกซ์คลอเฟนิรามีน (Dexchlorpheniramine)
R06AB03 ไดเมตินดีน (Dimetindene)
R06AB04 คลอร์เฟนามีน (Chlorphenamine)
R06AB05 เฟนิรามีน (Pheniramine)
R06AB06 เดกซ์บรอมเฟนิรามีน (Dexbrompheniramine)
R06AB07 ทาลาสทีน (Talastine)
R06AB51 บรอมเฟนิรามีน combinations
R06AB52 เดกซ์บรอมเฟนิรามีน combinations
R06AB54 คลอร์เฟนามีน combinations
R06AB56 เดกซ์บรอมเฟนิรามีน combinations

R06AC Substituted ethylene diamines

[แก้]
R06AC01 เมพิรามีน (Mepyramine)
R06AC02 ฮีสตาไพร์โรดีน (Histapyrrodine)
R06AC03 คลอโรพิรามีน (Chloropyramine)
R06AC04 ไตรเพเลนนามีน (Tripelennamine)
R06AC05 เมทาพิริลีน (Methapyrilene)
R06AC06 ทอนไซลามีน (Thonzylamine)
R06AC52 ฮีสตาไพร์โรดีน combinations
R06AC53 คลอโรพิรามีน combinations

R06AD Phenothiazine derivatives

[แก้]
R06AD01 อะลิเมมาซีน (Alimemazine)
R06AD02 โปรเมทาซีน (Promethazine)
R06AD03 ไธเอธิลเปอราซีน (Thiethylperazine)
R06AD04 เมทไดลาซีน (Methdilazine)
R06AD05 ไฮดรอกซิลโปรเมทาซีน (Hydroxyethylpromethazine)
R06AD06 ไทอะซินาม (Thiazinam)
R06AD07 มีควิทาซีน (Mequitazine)
R06AD08 โอโซเมมาซีน (Oxomemazine)
R06AD09 ไอโซไทเพนดิล (Isothipendyl)
R06AD52 โปรเมทาซีน combinations
R06AD55 ไฮดรอกซีเอทิลโปรเมทาซีน combinations

R06AE Piperazine derivatives

[แก้]
R06AE01 บิวคลิซีน (Buclizine)
R06AE03 ไซคลิซีน (Cyclizine)
R06AE04 คลอร์ไซคลิซีน (Chlorcyclizine)
R06AE05 มีโคลซีน (Meclozine)
R06AE06 ออกซาโทไมด์ (Oxatomide)
R06AE07 เซทิไรซีน (Cetirizine)
R06AE09 เลโวเซทิริซีน (Levocetirizine)
R06AE51 บิวคลิซีน combinations
R06AE53 ไซคลิซีน combinations
R06AE55 มีโคลซีน combinations

R06AK Combinations of antihistamines

[แก้]

R06AX Other antihistamines for systemic use

[แก้]
R06AX01 บามิพีน (Bamipine)
R06AX02 ไซโปรเฮปตาดีน (Cyproheptadine)
R06AX03 ทีนาลิดีน (Thenalidine)
R06AX04 เฟนินดามีน (Phenindamine)
R06AX05 แอนตาโซลีน (Antazoline)
R06AX07 ไตรโพรลิดีน (Triprolidine)
R06AX08 ปิร์โรบิวตามีน (Pyrrobutamine)
R06AX09 อะซาตาดีน (Azatadine)
R06AX11 แอสเทมมีโซล (Astemizole)
R06AX12 เทอร์เฟนาดีน (Terfenadine)
R06AX13 ลอราตาดีน (Loratadine)
R06AX15 เมบไฮโดรลิน (Mebhydrolin)
R06AX16 เดปโตรพีน (Deptropine)
R06AX17 คีโตติเฟน (Ketotifen)
R06AX18 อะคริวาสทีน (Acrivastine)
R06AX19 อะเซลาสทีน (Azelastine)
R06AX21 ไตรโตควอลีน (Tritoqualine)
R06AX22 อีบาสทีน (Ebastine)
R06AX23 ไพเมตไทซีน (Pimethixene)
R06AX24 อีพินาสทีน (Epinastine)
R06AX25 ไมโซลาสทีน (Mizolastine)
R06AX26 เฟกโซเฟนาดีน (Fexofenadine)
R06AX27 เดสลอร์อาตาดีน (Desloratadine)
R06AX28 รูปาตาดีน (Rupatadine)
R06AX53 ทีนาลิดีน combinations
R06AX58 ไพร์โรบิวตามีน combinations