มีควิตาซีน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มีควิตาซีน
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.045.005
สารานุกรมเภสัชกรรม

มีควิทาซีน (Mequitazine)