สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในประเทศไทย หมายถึง สภาที่ทำหน้าที่ออกกฎหมายแทนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เกิดขึ้นหลังจากคณะรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลพลเรือนและประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองหรือรัฐธรรมนูญชั่วคราวแทนรัฐธรรมนูญถาวร สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีลักษณะเป็นสภาเดี่ยวซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐประหาร ซึ่งรัฐธรรมนูญบางฉบับอาจกำหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญอีกหน้าที่หนึ่ง[1]

จนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้

รายนามประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[แก้]

ลำดับ ชุด รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 1 ศิริ สิริโยธิน.jpg พลตรีศิริ สิริโยธิน 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515[2] 11 ธันวาคม พ.ศ. 2516
2 2 Krukrit Pramoj in 1946.jpg พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 29 ธันวาคม พ.ศ. 2516[3] 7 ตุลาคม พ.ศ. 2517
3 Prapat a.jpg ประภาศน์ อวยชัย 17 ตุลาคม พ.ศ. 2517[4] 25 มกราคม พ.ศ. 2518
4 3 หะริน หงสกุล 0001.jpg พลอากาศเอก หะริน หงสกุล 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520[5] 22 เมษายน พ.ศ. 2522
5 4 Ukit.gif อุกฤษ มงคลนาวิน 2 เมษายน พ.ศ. 2534[6] 21 มีนาคม พ.ศ. 2535
6 5 มีชัย ฤชุพันธุ์ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2549[7] 28 มกราคม พ.ศ. 2551
7 6 Pornpetch Wichitcholchai.JPG พรเพชร วิชิตชลชัย 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557[8] 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562


อ้างอิง[แก้]

  1. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สถาบันพระปกเกล้า, 26 กรกฎาคม 2557
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๑.พลตรี ศิริ สิริโยธิน ๒.นายทวี แรงขำ ๓.พลเรือเอก กมล สีตกะลิน)
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๑. นายประภาศน์ อวยชัย เป็นประธาน ๒. นายบุญชนะ อัตถากร เป็นรองประธาน)
  5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายอุกฤษ มงคลนาวิน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายอาษา เมฆสวรรค์ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๑ พลเอก วิชิต บุณยะวัฒน์ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๒)
  7. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายมีชัย ฤชุพันธุ์ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช)
  8. ด่วน!!! นายพรเพชร วิชิตชลชัย ได้รับเลือกเป็นประธาน สนช.ตามโผ, sanook news, 27 สิงหาคม 2557

ดูเพิ่ม[แก้]