รายชื่อโชกุน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายนามโชกุน ตำแหน่งแม่ทัพของญี่ปุ่น ตั้งแต่ยุคคะมะกุระ ในปี ค.ศ. 1192 จนถึงการสิ้นสุดของยุคเอะโดะ ของตระกูลโทะกุงะวะ ภายหลังการการปฏิรูปสมัยเมจิ ในปี ค.ศ. 1868


ลำดับที่ บะกุฟุ ลำดับในบะกุฟุ นาม ดำรงตำแหน่ง
(คริสต์ศักราช)
หมายเหตุ
1 โอโตะโมะ โนะ โอะโตะมะโระ 793~794?
2 สะกะโนะอุเอะ โนะ ทะมุระมะโระ 797~811? บางทฤษฎีถือว่าเป็นโชกุนคนแรก
3 ฟุนยะ โนะ วะตะมะโระ 813~816 เปลี่ยนชื่อตำแหน่งจากแม่ทัพปราบคนเถื่อน (征夷将軍) เป็นแม่ทัพใหญ่ผู้ปราบคนเถื่อน (征夷大将軍)
- ฟุจิวะระ โนะ ทะดะฟุมิ 940 บางทฤษฎีไม่นับเป็นโชกุน
4 มินะโมะโตะ โนะ โยชินะกะ 1184
5 คะมะกุระ 1 มินะโมะโตะ โนะ โยะริโตะโมะ 1192~1199 ผู้ก่อตั้งคะมะกุระบะคุฟุ บางทฤษฎีกล่าวว่าลาออกจากตำแหน่งเมื่อปี 1195
6 คะมะกุระ 2 มินะโมะโตะ โนะ โยะรีเอะ 1202~1203
7 คะมะกุระ 3 มินะโมะโตะ โนะ ซะเนะโตะโมะ 1203~1219 ตำแหน่งที่มีอำนาจจริงตั้งแต่ตอนนี้ไปจนหมดสมัยคะมะกุระ ไม่ใช่โชกุนแต่เป็นตำแหน่งชิกเค็ง (執権) สืบทอดกันในตระกูลโฮโจซึ่งเดิมเป็นลูกน้องของมินะโมะโตะ โนะ โยะริโตะโมะ
8 คะมะกุระ 4 คุโจ โยะริสึเนะ 1226~1244 โชกุนคนแรกในสมัยคะมะกุระที่เป็นสมาชิกตระกูลฟุจิวะระ
九条道家の子。
9 คะมะกุระ 5 คุโจ โยริสึงุ 1244~1252
10 คะมะกุระ 6 เจ้าชายมุเนะทะกะ 1252~1266 โชกุนคนแรกในสมัยคะมะกุระที่เป็นสมาชิกราชวงศ์
พระราชโอรสของจักรพรรดิโกะสะงะ
11 คะมะกุระ 7 เจ้าชายโคะเระยะสุ
(惟康王→源惟康→惟康親王)
1266~1289
12 คะมะกุระ 8 เจ้าชายฮิสะอะกิ 1289~1308 พระราชโอรสของจักรพรรดิโกะฟุกะคุสะ
13 คะมะกุระ 9 เจ้าชายโมะริคุนิ 1308~1333
14 เจ้าชายโมะริโยะชิ 1333
15 เจ้าชายนะริโยะชิ 1335~1336
16 มุโระมะชิ 1 อะชิคะงะ ทะกะอุจิ (高氏→尊氏) 1338~1358 ผู้ก่อตั้งมุโระมะชิบะคุฟุ
- ราชวงศ์ใต้ เจ้าชายมุเนะนะงะ 1352~ ตำแหน่งโชกุนของราชวงศ์ใต้ ไม่ได้เป็นตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลทหาร
17 มุโระมะชิ 2 อะชิคะงะ โยะชิอะกิระ 1358~1367
18 มุโระมะชิ 3 อะชิกะงะ โยะชิมิสึ 1367~1394 ผู้ที่รวมราชวงศ์เหนือใต้เข้าด้วยกัน หลังลาออกจากตำแหน่งได้รับแต่งตั้งเป็นไดโจไดจิน (ตำแหน่งคล้ายอัครมหาเสนาบดี)
- ราชวงศ์ใต้ เจ้าชายยุกิโยะชิ 1386~
19 มุโระมะชิ 4 อะชิคะงะ โยะชิโมะชิ 1394~1423
20 มุโระมะชิ 5 อะชิคะงะ โยะชิคะซุ 1423~1425
21 มุโระมะชิ 6 อะชิคะงะ โยะชิโนะริ (義宣→義教) 1429~1441
22 มุโระมะชิ 7 อะชิคะงะ โยะชิคะสึ 1442~1443
23 มุโระมะชิ 8 อะชิคะงะ โยะชิมะซะ (義成→義政) 1449~1473
24 มุโระมะชิ 9 อะชิคะงะ โยะชินะโอะ (義尚→義煕) 1473~1489
25 มุโระมะชิ 10 อะชิคะงะ โยะชิกิ (義材→義尹→義稙) 1490~1493 ภายหลังดำรงตำแหน่งซ้ำในปี 1508~1521 แต่เปลี่ยนชื่อใหม่
26 มุโระมะชิ 11 อะชิคะงะ โยะชิซุมิ (義高→義遐→義澄) 1494~1508
27 มุโระมะชิ 10 อะชิคะงะ โยะชิทะเนะ (義材→義尹→義稙) 1508~1521 ดำรงตำแหน่งซ้ำ
28 มุโระมะชิ 12 อะชิคะงะ โยะชิฮะรุ 1521~1546
29 มุโระมะชิ 13 อะชิคะงะ โยะชิเทะรุ (義藤→義輝) 1546~1565
30 มุโระมะชิ 14 อะชิคะงะ โยะชิฮิเดะ 1568
31 มุโระมะชิ 15 อะชิคะงะ โยะชิอะกิ (義秋→義昭) 1568~1573 บะคุฟุล่มสลายในปี 1573 แต่ยังเป็นโชกุนในนามถึงปี 1588
32 เอะโดะ 1 โทะกุงะวะ อิเอะยะสุ
(松平元信→松平元康→徳川家康)
1603~1605 ผู้ก่อตั้งเอะโดะบะคุฟุ หลังลาออกจากตำแหน่งได้รับแต่งตั้งเป็นไดโจไดจิน (ตำแหน่งคล้ายอัครมหาเสนาบดี)
33 เอะโดะ 2 โทะกุงะวะ ฮิเดะทะดะ 1605~1623 หลังลาออกจากตำแหน่งได้รับแต่งตั้งเป็นไดโจไดจิน
34 เอะโดะ 3 โทะกุงะวะ อิเอะมิสึ 1623~1651
35 เอะโดะ 4 โทะกุงะวะ อิเอะสึนะ 1651~1680
36 เอะโดะ 5 โทะกุงะวะ สึนะโยะชิ 1680~1709
37 เอะโดะ 6 โทะกุงะวะ อิเอะโนะบุ (綱豊→家宣) 1709~1712 บุตรบุญธรรมของโทะกุงะวะ สึนะโยะชิ
38 เอะโดะ 7 โทะกุงะวะ อิเอะสึงุ 1712~1716
39 เอะโดะ 8 โทะกุงะวะ โยะชิมุเนะ
(松平頼方→徳川吉宗)
1716~1745 เดิมเป็นสมาชิกตระกูลสาขาของตระกูลโทะกุงะวะ
40 เอะโดะ 9 โทะกุงะวะ อิเอะชิเงะ 1745~1760
41 เอะโดะ 10 โทะกุงะวะ อิเอะฮะรุ 1760~1786
42 เอะโดะ 11 โทะกุงะวะ อิเอะนะริ 1787~1837
43 เอะโดะ 12 โทะกุงะวะ อิเอะโยะชิ 1837~1853
44 เอะโดะ 13 โทะกุงะวะ อิเอะซะดะ (家祥→家定) 1853~1858
45 เอะโดะ 14 โทะกุงะวะ อิเอะโมะชิ (慶福→家茂) 1858~1866
46 เอะโดะ 15 โทะกุงะวะ โยะชิโนะบุ 1866~1867 โชกุนคนสุดท้าย หลังการปฏิรูปเมจิได้รับการแต่งตั้งยศเป็นเจ้าชาย (公爵)

ดูเพิ่ม[แก้]