ภาษาฮีบรูซามาริทัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ภาษาฮีบรูซามาริทัน (Samaritan Hebrew language) เป็นลูกหลานของภาษาฮีบรูไบเบิลที่ออกเสียงโดยชาวซามาริทัน

การเขียน[แก้]

เขียนด้วยอักษรซามาริทันซึ่งเป็นลูกหลานของอักษรปาเลียว-ฮีบรู (รูปแบบหนึ่งของอักษรนี้คืออักษรฟินิเชีย) ในขณะที่ภาษาฮีบรูอื่นๆ เขียนด้วยอักษรฮีบรูซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของอักษรอราเมอิก

การออกเสียง[แก้]

จารึกโบราณในภาษาฮีบรูซามาริทัน

การออกเสียงภาษาฮีบรูแบบซามาริทันต่างจากสำเนียงอื่นๆมาก อักษร He และ Cheth ไม่ออกเสียงและกลายเป็นสระ Behth และ Waw ออกเสียงเป็น b ทั้งคู่ (ชื่อของอักษรนี้เป็น Bîhth และ Baa) waw ในรูปเชื่อมต่อออกเสียงเป็น u ไม่มีรูปซ้ำของShin และออกเสียงเป็น sh เท่านั้น เน้นหนักที่พยางค์ก่อนสุดท้าย

ไวยากรณ์[แก้]

นาม[แก้]

เมื่อเติมปัจจัย ê และ ô ในพยางค์สุดท้ายอาจจะกลายเป็น î และ û เช่น bôr (Judean bohr) "pit" > búrôt "pits"

คำนำหน้านาม[แก้]

คนำหน้านามชี้เฉพาะเป็น a- หรือ e-

จำนวน[แก้]

ปัจจัยพหูพจน์เป็น –êm ปัจจัยทวิพจน์บางครั้งเป็น –ayem แต่โดยทั่วไปจะเหมือนพหูพจน์

บุพบท[แก้]

"ในหรือใช้ออกเสียงเป็น:

 • b- ก่อนสระ: b-érbi = "with a sword"; b-íštu "กับภรรยาของเขา".
 • ba- ก่อน bilabial consonant: bá-bêt (Judean Hebrew: ba-ba′yith) "ในบ้าน”
 • ev- ก่อนพยัญชนะอื่น: ev-lila "ในกลางคืน", ev-dévar "กับสิ่งของ".
 • ba-/be- ก่อนคำนำหน้านามชี้เฉพาะ: barrášet (Judean Hebrew: Bere’•shith′) "ในตอนเริ่มต้น"; béyyôm "ในวัน".

"คล้าย", ออกเสียงเป็น:

 • ka เมื่อไม่มีคำนำหน้า: ka-demútu "in his likeness"
 • ke เมื่อมีคำนำหน้า: ké-yyôm "like the day".

"ถึง" ออกเสียงเป็น:

 • l- ก่อนสระ: l-ávi "to my father", l-évad "to the slave"
 • el-, al- ก่อนพยัญชนะ: al-béni "to the children (of)"
 • le- ก่อน l: le-léket "to go"
 • l- ก่อนคำนำหน้านาม: lammúad "at the appointed time"; la-şé'on "to the flock"

"และ" ออกเสียงเป็น:

 • w- ก่อนพยัญชนะ: wal-Šárra "and to Sarah"
 • u- ก่อนสระ: u-yeššeg "and he caught up"