ภาษาอราเมอิกใหม่ยิวบาร์ซานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาษาอราเมอิกใหม่ยิวบาร์ซานี
לשניד דינן Lišānîd Jānān
ประเทศที่มีการพูดอิสราเอล
ภูมิภาคเยรูซาเลม, จุดกำเนิดอยู่ใน Bijil ประเทศอิรักเคอร์ดิสถาน
จำนวนผู้พูด20 คน ใช้เป็นภาษาที่สอง ถือเป็นภาษาตาย  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
แอโฟรเอชีแอติก
รหัสภาษา
ISO 639-2arc
ISO 639-3bjf

ภาษาอราเมอิกใหม่ยิวบาร์ซานี เป็นภาษาอราเมอิกของชาวยิวสมัยใหม่ เริ่มแรกใช้พูดในหมู่บ้านสามแห่งในเคอร์ดิสถานของอิรัก ชื่อเรียกในภาษาของตนคือ “ลิซานิด ญานัน” หมายถึง ภาษาของเรา

จุดกำเนิดและการใช้ในปัจจุบัน[แก้]

ภาษาของชาวยิวในภาคเหนือของอิรัก ตุรกีตะวันออกและตะวันตกเฉียงเหนือของอิหร่านเป็นภาษาอราเมอิกใหม่หลากหลายสำเนียง ควายุ่งยากในบริเวณนี้ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และการจัดตั้งรัฐอิสราเอลเมื่อ พ.ศ. 2494 ทำให้ชาวยิวในบริเวณนี้ลดลง

ผู้พูดภาษานี้เป็นภาษาแม่คนสุดท้ายตายเมื่อ พ.ศ. 2541 ผู้พูดเป็นภาษาที่สองที่เหลืออยู่มีอายุมากกว่า 70 ปี โดยเขาเหล่านั้นพูดภาษาฮีบรูหรือภาษาเคิร์ดเป็นภาษาแม่ บางส่วนพูดภาษาอาหรับหรือภาษาอราเมอิกสำเนียงอื่น จึงถือว่าภาษานี้เป็นภาษาตายโดยสมบูรณ์ ไม่มีหลักฐานที่เชื่อมโยงภาษาอราเมอิกใหม่ยิวบาร์ซานีเข้ากับภาษาอราเมอิกใหม่สำเนียงอื่น มีความใกล้เคียงกับภาษาลิซานิด โนซาน ที่ใช้พูดทางตะวันออกเฉียงใต้ของบาร์ซาน ไม่มีข้อมูลหรือเอกสารที่เขียนด้วยภาษานี้