กลุ่มภาษาเซมิติกตะวันตกเฉียงเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กลุ่มภาษาเซมิติกตะวันตกเฉียงเหนือ (Northwest Semitic languages) เป็นกลุ่มย่อยของกลุ่มภาษาเซมิติกตะวันตก มีผู้พูดประมาณ 8 ล้านคนในปัจจุบัน แบ่งได้เป็น 3 สาขา คือ ภาษายูการิติก (ตายแล้ว) ภาษาคานาอันไนต์ (รวมภาษาฮีบรู) และภาษาอราเมอิก บางครั้งรวมกลุ่มภาษานี้เข้ากับภาษาอาหรับแล้วจัดเป็นกลุ่มภาษาเซมิติกกลาง

ภาษายูการิติกที่ตายแล้วเป็นหลักฐานรุ่นแรกสุดของกลุ่มภาษานี้ ภาษายูการิติกไม่มีเสียง /dˤ/ (ḍ) แต่แทนที่ด้วยเสียง /sˤ/ (ṣ) (ลักษณะเดียวกับที่ปรากฏในภาษาอัคคาเดีย) เสียงนี้กลายเป็นเสียง /ʕ/ ในภาษาอราเมอิก (ในภาษาอราเมอิกโบราณ เสียงนี้เขียนด้วยอักษรกอฟ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาษายูการิติกไม่ได้เป็นภาษาต้นแบบของกลุ่มนี้ ตัวอย่างการเปลี่ยนเสียงนี้พบได้ในคำว่า “โลก” : ภาษายูการิติก /ʔarsˤ/ (’arṣ), ภาษาฮีบรู /ʔɛrɛsˤ/ (’ereṣ) และภาษาอราเมอิก /ʔarʕaː/ (’ar‘ā’) ภาษายูการิติกต่างจากภาษาในกลุ่มเดียวกันตรงที่ว่ายังคงมีคำที่ขึ้นต้นด้วย /w/ ในขณะที่ภาษาที่เหลือแทนที่ด้วย /y/

แหล่งที่เป็นต้นกำเนิดของภาษานี้ได้แก่บริเวณที่ในปัจจุบันเป็นประเทศอิสราเอล ซีเรีย จอร์แดน เลบานอนและคาบสมุทรไซนาย การเลื่อนเสียงสระจาก /aː/ เป็น /oː/ เป็นการแยกภาษาคานาอันไนต์ออกจากภาษายูการิติก ตัวอย่างการเปลี่ยนเสียง ได้แก่

การเปลี่ยน ภาษายูการิติก ภาษาอราเมอิก ภาษาฮีบรูไบเบิล ภาษาฮีบรูสมัยใหม่ ความหมาย
/ð/ ()→/z/ ḏhb דהב /dəhab/ - [dəhav] (dəhaḇ) זהב /zaːhaːb/ - [zaːhaːv] (zāhāḇ) זהב /zaˈhav/ ทอง
/θ/ ()→/ʃ/ (š) ṯlṯ תלת /təlaːt/ - [təlaːθ] (təlāṯ) שלש /ʃaːloːʃ/ (šālōš) שלש/שלוש /ʃaˈloʃ/ สาม
/zˤ/ ()→/sˤ/ () ṱw טור /tˤuːr/ (ṭûr) צור /sˤuːr/ (ṣûr) צור /tsur/ ภูเขา

อ้างอิง[แก้]

 • Blau, J. 1968. "Some Difficulties in the Reconstruction of 'Proto-Hebrew' and 'Proto-Canaanite'," in In Memoriam Paul Kahle. BZAW, 103. Pp. 29-43
 • Cross, F. M. 1965. “The Development of the Jewish Scripts,” in The Bible and the Ancient Near East: Essays in Honor of W. F. Albright, ed. G. E. Wright. New York. Reprinted 1965, Anchor Book Edition; New York, pp. 133-202.
 • Cross, F. M. 1967. “The Origin and Early Evolution of the Alphabet,” EI 5: 8*-24*.
 • Cross, F. M. 1982. “Alphabets and pots: Reflections on typological method in the dating of human artifacts,” MAARAV 3: 121-136.
 • Cross, F. M. 1989. “The Invention and Development of the Alphabet,” in The Origins of Writing (ed. W. M. Senner; Lincoln: University of Nebraska), pp. 77-90.
 • Cross, F. M. and Freedman, D. N. 1952. Early Hebrew Orthography: A Study of the Epigraphic Evidence (New Haven: American Oriental Society.
 • Daniels, Peter. 1996. The World’s Writing Systems. New York: Oxford.
 • de Moor, Johannes C. 1988. "Narrative Poetry in Canaan," UF 20:149-171.
 • Donner, H. and Rollig, W. 1962-64. Kanaanäische und aramäische Inschriften. 3 volumes. Wiesbaden. (5th ed.)
 • Driver, G. R. 1976. Semitic Writing: From Pictograph to Alphabet. 3rd edition. London.
 • Garbini, G. 1960. Il Semitico di nord-ovest. (And a critique by E.Y. Kutscher, JSS 10 (1965):21-51.)
 • Garr, R. 1985. Dialect Geography of Syria-Palestine, 1000-586 B.C.E. Philadelphia: UPenn.
 • Gelb, I. J. 1961. “The Early History of the West Semitic Peoples,” JCS 15:27-47.
 • Gelb, I. J. 1963. A Study of Writing. 2nd edition. Chicago.
 • Gibson, J. C. L. 1971-87. Textbook of Syrian Semitic Inscriptions. 3 Vols. Oxford: Clarendon.
 • Ginsberg, H. L. 1970. “The Northwest Semitic Languages,” in The World History of the Jewish People, volume 1/2: Patriarches. Tel Aviv.
 • Greenfield, J. C. 1969. “Amurrite, Ugaritic and Canaanite,” in Proceedings of the International Conference of Semitic Studies. Jerusalem. Pp. 92-101.
 • Halpern, B. 1987. “Dialect Distribution in Canaan and the Deir Alla Inscriptions,” in “Working with No Data”: Semitic and Egyptian Studies Presented to Thomas O. Lambdin. Ed. D. M. Golomb. Winona Lake, IN: Eisenbrauns. Pp. 119-39.
 • Harris, Z. 1939. Development of the Canaanite Dialects. AOS, 16. New Haven: AOS.
 • Herr, Larry G. 1980. "The Formal Scripts of Iron Age Transjordan," BASOR 238:21-34.
 • Hoftijzer, J. and Jongeling, K. 1995. Dictionary of the North-West Semitic inscriptions. 2 volumes. Leiden/New York: Brill. Not including Ugaritic.
 • Huehnergard, J. 1990. "Remarks on the Classification of the Northwest Semitic Languages," in The Balaam Text from Deir Alla Re-evaluated: proceedings of the international symposium held at Leiden, 21-24 August 1989. Pp.282-93.
 • Kaufman, S. A. 1988. “The Classification of North West Semitic Dialects of the Biblical Period and Some Implications Thereof,” in Proceedings of the Ninth World Congress of Jewish Studies (Panel Sessions: Hebrew and Aramaic Languages). Jerusalem: World Union of Jewish Studies. Pp. 41-57.
 • Moran, William L. 1961. “The Hebrew Language in its Northwest Semitic Background,” in The Bible and the Ancient Near East: Essays in Honor of W. F. Albright, ed. G. E. Wright. New York. Reprinted 1965, Anchor Book Edition; New York, pp. 59-84.
 • Moran, William L. 1975. “The Syrian Scribe of the Jerusalem Amarna Letters,” in Unity and Diversity: Essays in the History, Literature, and Religion of the Ancient Near East (ed. H. Goedicke and J. J. M. Roberts; Baltimore/London: Johns Hopkins University Press) 146-166.
 • Moscati, Sabatino, ed. 1969. An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages: Phonology and Morphology. Porta Linguarum Orientalium, ns, 6. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
 • Naveh, J. 1987. Early History of the Alphabet: An Introduction to West Semitic Epigraphy and Palaeography. 2nd edition. Jerusalem: Magnes. Especially sections on West Semitic.
 • Parker, Simon B. 1997. Stories in Scripture and Inscriptions: Comparative Studies on Narratives in Northwest Semitic Inscriptions and the Hebrew Bible. Oxford: Oxford University Press.
 • Rabin, C. 1971. "Semitic Languages," Encyclopedia Judaica, volume 14, pp. 1149-57.
 • Rabin, C. 1991. Semitic Languages (Jerusalem: Bialik). [in Hebrew]
 • Rainey, A. F. 1986 “The Ancient Hebrew Prefix Conjugation in the Light of Amarnah Canaanite,” Hebrew Studies 27:1-19.
 • Rainey, A. F. 1990. “The Prefix Conjugation Patterns of Early Northwest Semitic,” pp. 407-420 in Abusch, Tz., Huehnergard, J. and Steinkeller, P., eds. Lingering over Words, Studies in Ancient Near Eastern Literature in Honor of William L. Moran. Atlanta: Scholars.
 • Renz, J. 1995. Handbuch der althebräischen Epigraphik. 3 volumes. Darmstadt.
 • Vaughn, A. 1999 “Palaeographic Dating of Judean Seals and Its Significance for Biblical Research,” BASOR 313:43-64.