พ่อแห่งแผ่นดิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พ่อแห่งแผ่นดิน เป็นชื่อของเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ประวัติ[แก้]

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมกับสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และศาลาเฉลิมกรุง ได้จัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติ พ่อแห่งแผ่นดิน เพื่อให้ชาวไทยทั่วโลกใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์ในการแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนักร้องร่วมขับร้องเพลงนี้ทั้งหมด 81 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนมากพอสมควร

รายนามผู้ประพันธ์เพลง[แก้]

คำร้อง[แก้]

ทำนอง[แก้]

เรียบเรียงเสียงประสาน[แก้]

รายนามผู้ขับร้องเพลง[แก้]

นักร้องชาย จำนวน 41 ท่าน นักร้องหญิง จำนวน 40 ท่าน
 1. สุเทพ วงศ์กำแหง
 2. ชรินทร์ นันทนาคร
 3. ธานินทร์ อินทรเทพ
 4. วินัย พันธุรักษ์
 5. มีศักดิ์ นาครัตน์
 6. ชรัมภ์ เทพชัย
 7. สเกน สุทธิวงศ์
 8. พรเทพ เทพชัย
 9. ศักดา อิทธิชัย
 10. นิทัศน์ ละอองศรี
 11. อโศก สุขศิริพรฤทธิ์
 12. มนตรี สีหเทพ
 13. กรกันต์ สุทธิโกเศศ
 14. ฉัตรชัย ภู่โชติ
 15. นนทวรรธน์ ภู่โชติ
 16. ภาสกรณ์ รุ่งเรืองนพรัตน์
 17. เอกรัตน์ แคว้นคอนฉิม
 18. ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี
 19. ธงไชย แมคอินไตย์
 20. พันกร บุญยะจินดา
 21. พรภิรมย์ พินทะปะกัง (ไมค์ ภิรมย์พร)
 22. รณชัย ถมยาปริวัฒน์ (อ๊อด คีรีบูน)
 23. วิชัย ปุญญะยันต์
 24. วิภู กำเนิดดี
 25. ศรราม เทพพิทักษ์
 26. เศรษฐา ศิระฉายา
 27. สบไชย ไกรยูรเสน (ฟอร์ด)
 28. สมา สวยสด
 29. สุทธิพงศ์ วัฒนจัง (ชมพู ฟรุ้ตตี้)
 30. สุรชัย สมบัติเจริญ
 31. เสรี รุ่งสว่าง
 32. พลพล พลกองเส็ง
 33. ชรัส เฟื่องอารมณ์
 34. วิรุจน์ สโรบล
 35. เอดเวอร์ด แวนโซ
 36. สร่างศัลย์ เรืองศรี (หนู มิเตอร์)
 37. มนตรี แพร่ศิริพุฒิพงศ์
 38. ณรงค์ แซ่วี (รุ่ง สุริยา)
 39. จารึก วิริยะกิจ
 40. วสุ แสงสิงแก้ว
 41. ธานี พูนสุวรรณ
 1. สวลี ผกาพันธ์
 2. รวงทอง ทองลั่นทม
 3. จินตนา สุขสถิตย์
 4. ขวัญรวี กาญจนะผลิน
 5. จิตติมา เจือใจ
 6. โฉมฉาย อรุณฉาน
 7. ดาวใจ ไพจิตร
 8. ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล
 9. นันทวัน เมฆใหญ่
 10. แพทย์หญิงพันทิวา สินรัชตานันท์
 11. ลินจง บุญนากรินทร์
 12. ศรวณี โพธิเทศ
 13. อุมาพร บัวพึ่ง
 14. อุไรวรรณ ทรงงาม
 15. ธุรดี อารีรอบ
 16. พรทิพย์ พันตาวงษ์
 17. ภัทรภร บัวก้านทอง
 18. สุพรรณี โคตรสุโน
 19. สุภาพร เพฑูวิริยาเวทย์
 20. กรรณิการ์ อารีสมาน
 21. กัญญารัตน์ กุยสุวรรณ
 22. ฉันทนา กิติยพันธ์
 23. ธนพร แวกประยูร (ปาน)
 24. ธีรนัยน์ ณ หนองคาย
 25. นนทิยา จิวบางป่า
 26. พัชริดา วัฒนา
 27. สุดา ชื่นบาน
 28. เสาวลักษณ์ ลีละบุตร
 29. อรวรรณ วิเศษพงศ์
 30. อรวี สัจจานนท์
 31. อิสริยา คูประเสริฐ
 32. นภาดา สุขกฤต
 33. สิรินันท์ ว่องกุศลกิจ
 34. สิรินทรา นิยากร
 35. จรรยา เผ่าจินดา (สด แจ่มศรี)
 36. วงจันทร์ ไพโรจน์
 37. ภัคประวีร์ ทองแย้ม
 38. กรองทอง ทัศนพันธุ์
 39. ศิริพร อยู่ยอด
 40. แคทลียา ศริสวัสดิ์

เนื้อเพลง[แก้]

(หญิง) อัครศิลปิน กรองศาสตร์กรองศิลป์ การดนตรี
ร้อยกรอง บทกวี ซึ้งกมล
ตราบฟากฟ้า ครึ้มฝน ต้นไม้ทุกต้นพลอยยินดี
รู้รักสามัคคี เพื่อพ่อแห่งไทย
(ชาย) เหล่าประชาคารวะ สดุดี
แผ่นดินนี้มีสุข ด้วยองค์พระทรงชัย
บรรดา ชาติชน ชื่นชมสมใจ
ถวายบังคมเทิดไท้ ภูมิพลมหาราชา
(หญิง) ภักดีถวาย ดวงใจของไทยทั้งชาติ
มหาราช ปราดเปรื่องเรื่องของกีฬา
(ชาย) ล้ำเลิศสื่อสาร พลังงานแทนแก้ปัญหา
ฝนหลวงฟ้าห่วงชาวนา ชาติไทยนับว่าโชคดี
(พร้อม) ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวา
เป็นปรัชญา เกริกฟ้าก้องปฐพี
ไทยทั้งผองภูมิใจ ไทยเป็นไทยจนวันนี้
เพราะองค์ภูมิพลที่ คุ้มครองไทย

มีเดีย[แก้]

 • เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน
  คำร้อง: ชาลี อินทรวิจิตร, อาจินต์ ปัญจพรรค์, สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์, สุรพล โทณะวณิก
  ทำนอง: เรืออากาศตรี ศ.พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์, วิรัช อยู่ถาวร, พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์, จิรวุฒิ กาญจนะผลิน
 • หากไม่ได้ยินเสียง โปรดดูเพิ่มที่ วิกิพีเดีย:วิธีใช้สื่อ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]