เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตจอร์เจีย – ภาษาอื่น ๆ