สมเด็จพระราชินีอเล็กซันดราแห่งยูโกสลาเวีย – ภาษาอื่น ๆ